Sağlık

Böbrek kanseri tedavisinde yeni umut

"Sunitinib" etken maddeli ilaç, NICE tarafından ileri evredeki böbrek kanserinin tedavisinde ilk seçenek olarak onaylandı.

05 Nisan 2009 03:00

Böbrek kanseri tedavisinde kullanılan "sunitinib" etken maddeli ilaç, İngiltere'de ulusal ilaç otoritesi NICE tarafından ileri evredeki metastatik böbrek hücreli kanserin tedavisinde ilk seçenek olarak onaylandı.

İngiltere'de "Ulusal Sağlık Klinik Mükemmellik Enstitüsü" (NICE), geçen yıl Ağustos ayında sunitibin birinci basamaktaki ileri evre böbrek kanserli hastalar için geri ödemesini reddetmişti.

Buna gerekçe olarak, "sunitinibin sağ kalımda anlamlı düzeyde yarar sağlamasına karşın, maliyet etkin olmamasını" gösteren NICE'in bu kararını eleştiren onkoloji uzmanları, "Sağ kalımı birkaç yıl uzatabildiği halde sadece maliyete odaklanarak ileri evre böbrek kanserli hastalardan tedavinin esirgendiğini" ileri sürmüşlerdi.

Şubat ayında yaptığı yeni bir değerlendirmeyle bu kararında değişikliğe giden NICE'in kısa bir süre önce sunitibin ileri evredeki böbrek hastalarda da geri ödenmesine ilişkin onay kılavuzu yayımlandı.

NICE başkanlığının konuya ilişkin açıklamasında, tedaviye ve insan ömrünü uzatmanın önemine dair bakış açılarının değişmesi sonucu, söz konusu ilaca ilişkin sağ kalım verilerinin detaylıca incelendiği, sunitinibin tedavide kullanılan diğer ilaç interferona kıyasla daha anlamlı sağ kalım değerlerine ulaştığının görüldüğü bildirildi.

Klinik çalışmalarda, interferonla karşılaştırıldığında sunitinib ile tedavi edilen hastalarda ortalama sağ kalım süresinin 2 yıl uzadığının gözlendiği, bu verilere dayanılarak sunitinibin ileri evre/metastatik böbrek hücreli kanserin tedavisinde ilk seçenek olarak onaylandığı belirtildi.

NICE, bu nedenlerle sunitinibin 1. basamaktaki ileri evre hastalarda da geri ödenmesinin uygun görüldüğünü bildirdi.

Türkiye'de 2. basamaktaki hastalar için ödeniyor

Türkiye'de 2006 yılından beri kullanılan söz konusu ilaç, halen 2. basamaktaki hastalarda geri ödeniyor.

Sağlık Bakanlığı Ulusal Kanser Danışma Kurulu Başkanı ve Ankara Onkoloji Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Nurullah Zengin, Türkiye'de ilaçların ruhsatlandırılmasına Sağlık Bakanlığının, geri ödemeye girmesine ise Sosyal Güvenlik Kurumu'nun karar verdiğini belirterek, bu süreçlerin tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de ayrı ayrı yürüdüğünü bildirdi.

Bir ilacın geri ödemeye alınmasında maliyet faktörün dikkate alındığını, farmako-ekonomik açıdan değerlendirme yapıldığını ifade eden Zengin, "Ruhsatlandırmaya ilişkin değerlendirmeler dünyaya paralel yapılırken, geri ödemede her ülke kendi şartlarını göz önüne alıyor. Türkiye'de de ülke şartları dikkate alınarak bilimsel kriterlere göre bir düzenlemeye gidiliyor" diye konuştu.

Böbrek tümörlerinde ilerlemeyi durduran söz konusu ilacın Türkiye'de birinci evre böbrek kanserinde de ruhsatlı olduğunu anlatan Zengin, bu aşamada yine etkinliği olan alternatif bir tedavi uygulanmasını uygun bulan geri ödeme kuruluşunun, hastalığın harekete geçmesi halinde ilacın ödenmesine karar verdiğini belirtti.

Böbrek hücreli kanser nedir?

Böbrek kanserlerinin yüzde 90'ından, erişkin kanserlerinin ise yaklaşık yüzde 3'ünden sorumlu olan böbrek hücreli kanser (RCC) tanısı, tüm dünyada her yıl yaklaşık 210 bin kişiye konuluyor.

Bunların yüzde 25-35'i ileri evrede saptanabiliyor. Ancak, ileri evre/metastatik böbrek hücreli kanserde sağ kalım oranı çok düşük seyrediyor. Bu sağ kalım süresi ortalama 10-13 ay arasında gerçekleşiyor.

İngiltere'de her yıl tanı konulan 7 bin hastadan 3 bin 600'ü, ABD'de ise 39 bin hastadan 12 bin 800'ü hayatını yitiriyor.

(AA)

ETİKETLER

haber