Ekonomi

Bimeks hisselerinin devrinin atama öncesi

Sermaye Piyasası Kurulu, Başkan Vedat Akgiray'ın Bimeks hisselerinin devrinin atama öncesinde yapıldığını açıkladı.

02 Aralık 2011 02:00


T24 - Sermaye Piyasası Kurulu, Başkan Vedat Akgiray'ın Bimeks hisselerinin devrinin atama öncesinde yapıldığını açıkladı.


Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) dün Radikal gazetesinde yer alan SPK Başkanı Prof. Dr. Vedat Akgiray’ın şirket hisselerinin devrine ilişkin haberine yönelik bir açıklama yaptı. “Akgiray’ın SPK Başkanlığı görevine başlamadan önce sahip olduğu hisseleri devri konusundaki haber, eksik bilgiyle hazırlanmış, haksız ve hukuka aykırı değerlendirmeler içermektedir” denilen açıklamada şu görüşler yer aldı:


“Haberde, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı’nın ortağı olduğu anonim şirkette bulunan kendisine ait tüm hisse senetlerini Sermaye Piyasası Kanunu’nun 20’nci maddesine aykırı surette devrettiği ve bu nedenle Sn. Prof. Dr. Vedat AKGİRAY’ın kurul başkanlık görevinden ayrılması gerektiği iddiaları yer almakta olup, idare hukuku alanındaki bu iddiayı desteklemek adına iki ticaret hukuku bir de vergi alanında çalışan akademisyenin konuya ilişkin görüşlerine yer verilmiştir.


Haberdeki değerlendirmenin yanlış olduğu öncelikle ve açıkça belirtilmelidir. Bir kişinin kurul başkanlığı görevine başlayabilmesi için öncelikle SPK’nın 18’inci maddesi uyarınca bakanlar kurulu kararı ile ‘atanması’ gerekir. ‘Atanma’ işlemi ilgili kararnamenin cumhurbaşkanınca onaylanarak Resmi Gazete’de yayımlanması ile tamamlanır. Bu kişinin göreve başlayabilmesi için ise 21’inci madde uyarınca Yargıtay Başkanlık Birinci Divanı huzurunda ‘yemin etmesi’ gereklidir. Nitekim habere konu olayda Prof. Dr. Vedat Akgiray, 09.03.2009 tarihli bakanlar kurulu kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı görevine atanmış ve bu atama kararı 13.03.2009 tarih ve 27168 sayılı


Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 18.03.2009 tarihinde Yargıtay Birinci Başkanlık Divanı huzurunda yemin ederek göreve başlamıştır. Buna göre kurul başkanı Prof. Dr. Vedat Akgiray, atama kararının alındığı 09.03.2009 tarihinde dahi kanunun 20’nci maddesinde yer aldığı üzere ticari amaçlı bir ortaklıkta pay sahibi bulunmadığından, söz konusu maddenin uygulama alanı bulması mümkün değildir. Aksi yöndeki değerlendirmeler haksız ve hukuki dayanaktan yoksundur.


Anayasanın 32’nci maddesi ile kişilerin haysiyet ve şereflerine dokunulması veya kendileriyle ilgili gerçeğe aykırı yayınlar yapılması hallerinde, cevap ve düzeltme hakkını kullanması güvence altına alınmıştır. Bu çerçevede, söz konusu anayasal hakkın kullanılması için 5187 sayılı Basın Kanunu’nun 14’üncü maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, yukarıda açıklanan sebeplerle cevap ve düzeltme dahil olmak üzere her türlü diğer yasal yollara başvurma hakkımız saklıdır.”


ETİKETLER

haber