Ekonomi

Betam: GSYH büyümesi bir önceki çeyreğe göre 1.2 olacak

İstanbul, 26 Haziran (DHA) - Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi'nin (Betam) öngörüsüne göre, yılın ikinci çeyreğinde Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) büyümesi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 1

26 Haziran 2018 19:45

İstanbul, 26 Haziran (DHA) - Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi\'nin (Betam) öngörüsüne göre, yılın ikinci çeyreğinde Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) büyümesi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 1.2, yıllık bazda yüzde 6.0 olacak.
Betam\'dan Doç. Dr. Ozan Bakış ve Araştırma Görevlisi Yazgı Genç tarafından hazırlanan \"İkinci Çeyrek Büyümesi Yüzde 6\" başlıklı \"Ekonomik Büyüme ve Tahminler: Haziran 2018\" notu açıklandı. Betam\'ın araştırma notunda şu değerlendirmeler yapıldı:
\"Kesinleşen Nisan ve kısmen Mayıs ayı GSYH öncü göstergeleri ile yaptığımız hesaplamalara göre 2018 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla büyüme oranını yüzde 6,0 olarak tahmin ediyoruz.
\"Kullandığımız öncü göstergelerin Mayıs ve Haziran aylarında meydana gelen faiz artışları ve kurdaki yükselmeye bağlı olumsuz etkileri ancak çok kısmi olarak yansıttıklarını söylememiz gerekiyor.
\"2018 yılının ikinci çeyreğinde 2018 yılının ilk çeyreğine kıyasla SÜE dayanıksız ve dayanıklı tüketim endeksi, özel tüketim vergisinde ve kamu tüketim harcamalarında artış, diğer mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış tüketim öncü göstergelerinde azalış olmasını bekliyoruz.
\"Özellikle ithal edilen tüketim mallarındaki yüzde5.0’lik azalış dikkat çekici.
\"Çeyreklik bazda en yüksek artışın yüzde 5.9 ile ÖTV’de olmasını bekliyoruz.
\"Kıyaslamayı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yaptığımızda, 2018 yılı ikinci çeyreğinde tüketim malları ithalatı ve konut kredileri hariç tüm tüketim öncü göstergelerinin artmasını bekliyoruz.
\"Bir önceki çeyrekte artış gözlenen tüketim malları ithalatının (yüzde 12) ve tüketici kredilerinin (yüzde 4.3) 2018 yılının ikinci çeyreğinde sırasıyla yüzde 10.8 ve yüzde 1.1 azalmasını bekliyoruz.
\"Yukarıda özetlenen veriler ışığında, 2018 yılının ikinci çeyreğinde tüketim artışının ilk çeyreğe kıyasla daha düşük olmasını bekliyoruz.
\"2018 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla SÜE ara malı endeksi, perakende ticaret sektörü mevcut mal stok seviyesi ve kamu yatırım harcamaları hariç tüm mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış yatırım öncü göstergelerinin azalmasını bekliyoruz.
\"Yatırım malı ithalatı (yüzde 8.0, 6.0) ve son üç ay içindeki üretim beklentisindeki (yüzde 5.9) azalışlara dikkat çekmek isteriz.
\"Ayrıca 2018’in ilk çeyreğinde kamu yatırım harcamalarında yaşanan yüzde 37,2 oranındaki yüksek artışın ardından ikinci çeyrekte yüzde 7.7 ile normalleştiğini belirtmek gerekir.
\"Kıyaslamayı bir önceki yılın aynı çeyreği ile yaptığımızda nitelik olarak çok benzer bir resimle karşılaşıyoruz. Yatırım malı KKO ve son üç ay içindeki üretim beklentisinde önemli azalışlar (sırası ile yüzde 3.2 ve yüzde 11.2) olduğunu görüyoruz.
\"Yine, bir önceki çeyrekte kamu yatırım harcamalarında gerçekleşen muazzam artışın 2018’in ikinci çeyreğinde yerini yüzde 36.7’lik bir artışa bırakacağını beklemekteyiz.
\"Yukarıda özetlenen veriler ışığında, 2018 yılının ikinci çeyreğinde yatırım artışının düşük olmasını bekliyoruz.
\"Bir önceki çeyrekte artan mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış reel ihracatın ve reel ithalatın 2018 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla sırasıyla yüzde 0.1 ve 2.8 oranında azalacağını öngörüyoruz. 2018 yılı ilk çeyreğinde altın dışı reel ihracat endeksinde yaşanan artışın 2018 yılı ikinci çeyreğinde azalarak devam edeceğini tahmin ediyoruz (yüzde 0.9).
\"Bir önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla, altın dışı reel ithalat hariç tüm dış ticaret göstergelerinde artış bekliyoruz. İhracattaki azalışın ithalattan daha büyük olmasını bekliyoruz. Altın dışı sayılara baktığımızda ihracatta cüzi bir azalış, ithalatta ise yüzde 1.9 artış bekliyoruz.
\"Bu verilerden hareketle 2018 yılının ikinci çeyreğinde dış ticaret açığının artacağını öngörüyoruz.
\"GSYH’nin tahmininde kullandığımız diğer değişkenlerden imalat SÜE, perakende sektörü fiyat beklentisi ve elektrik tüketimi ekonomide büyümenin devam edeceğine, buna karşın hizmetlere olan talep endeksi, gelecek 12 ay yatırım beklentisi ve KKO ise ekonominin küçüleceğine işaret ediyor.
\"Geçen yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında gelecek 12 ay yatırım beklentisi hariç diğer değişkenlerin işareti değişmiyor. Yatırım beklentileri bu sefer pozitif büyümeye işaret ediyor. İmalat sanayi SÜE (yüzde 5.9) ve perakende sektörü fiyat beklentisindeki (yüzde 15.1) artışların görece yüksek olduğunu hatırlatalım.
\"Kesinleşen Nisan ve kısmen Mayıs ayı öncü göstergeleri ışığında 2018 yılının ikinci çeyreğinde dönemsel GSYH büyümesinin çeyreklik bazda yüzde 1.2 yıllık bazda ise yüzde 6.0 olacağını tahmin ediyoruz.\"

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir