Gündem

Belediye bursları bugün kesiliyor

Anayasa Mahkemesi’nin, belediyelerin burs ve kredi vermesine imkan sağlayan düzenlemeyi iptal kararının gerekçesi yayınlandı

11 Mart 2009 02:00

Anayasa Mahkemesi’nin, belediyelerin yükseköğrenim öğrencilerine doğrudan burs ve kredi vermesine imkan sağlayan düzenlemeyi iptal eden kararının gerekçesi yayınlandı.
Gerekçeli Karar’ın Resmi Gazete’de yayınlanmasıyla burs alan öğrencilerin bursları bugün itibariyle kesilecek.

Yükseköğrenim Öğrencilerine Burs, Kredi Verilmesine İlişkin Kanun”un, 2/2. fıkrası, kamu kurum ve kuruluşlarının yükseköğrenim öğrencilerine burs ve kredi vermelerini yasaklıyordu.

Bu kuruluşlara sadece kredi ve burs verilmesini öngördükleri öğrencilerin isimlerini Kredi ve Yurtlar Kurumu’na bildirebilme hakkı tanınıyordu. Ancak yasanın bu maddesinde bulunan “belediyeler hariç” ifadesi nedeniyle belediyelerin yüksek öğrenim öğrencilerine kredi ve burs verebilme olanağı sağlanıyordu.

Anayasa Mahkemesi CHP’nin açtığı iptal davasını görüşmüş, yasadaki “belediyeler hariç” ibaresini iptal etmişti. Anayasa Mahkemesi, diğer hükümlerin iptal ve yürürlüğün durdurulması istemlerini ise reddetmişti. Yüksek Mahkeme’nin bu kararın gerekçesi Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlandı.

Böylece belediyelerin bu ayrıcalağına son verilmiş oldu. Belediyeler de diğer kamu kurum ve kuruluşları gibi yüksek öğrenim öğrencilerine kredi ve burs veremeyecekler. Belediyeler kredi ve burs verilmesini öngördükleri öğrencilerin isimlerini Yurt-Kur’a bildirebilecekler.