Gündem

Baykal'dan zehir gibi davet mektubu

CHP lideri Baykal, "Kürt açılımı" ile ilgili olarak görüşmek isteyen Erdoğan'a mektubunda, açılım plotikasına ağır eleştiriler yöneltti ve "tv kamera

12 Ekim 2009 03:00

T24 - CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, Başbakan Tayyip Erdoğan'ın Kürt açılımıyla ilgili olarak görüşme talep ettiği mektubunu ağır eleştirilerle yanıtladı.  Başbakanlığa ulaşan yanıtında, "hükümet politikasının terör örgütünün siyasi amaçlarıyla örtüştüğünü, etnik ayrımcılığı teşvik ettiğini, PKK ile dolaylı yoldan müzakere edildiğini" öne süren Baykal, "Tehlikeli tuzaklarla dolu açılım politikasında hiçbir şekilde sizinle birlikte olmayacağımız açıktır" dedi.  Eleştirilerini sıralayan Baykal daha sonra "Önümüzdeki bir hafta içinde bir gün önceden bildirmeniz halinde uygun göreceğiniz herhangi bir saatte CHP Genel Merkezi'nde sizi ağırlamaktan mutluluk duyacağım" dedi, ancak başbaşa görüşmenin TV kameralarınca kaydedilmesini istedi. CHP lideri, kaydedilecek görüntülerin daha sonra birlikte kararlaştırılacak yer ve zamanda yayınlanmasını talep etti.
 

Baykal, 6 sayfadan oluşan yanıt mektubunun yanı sıra, "Doğu ve Güneydoğu Sorunlarına Bakış ve Çözüm Önerileri-1989", "Türkçe'den Farklı Dillerin Kullanılması Hakkında Kanun Teklifi-1991" ve "CHP Programı'ndan Doğu ve Güneydoğu Sorunları Hakkında Bölümler-2008" başlıklı üç raporu da Başbakanlığa gönderdi.

Baykal mektubuna, Başbakan Erdoğan'ın görüşme arzusunu da ifade eden mektubu aldığını ve bu vesileyle bu konudaki bazı tespit ve değerlendirmelerini açık bir dille kendisine iletmenin yararlı olabileceğini düşündüğünü belirterek başladı.

Mektupta Baykal, açılımın içeriği, çerçevesi ve ilkeleriyle ilgili herhangi bir somut açıklamanın yapılmamış olmasının, müphemiyetin arkasında nelerin hedeflenip saklandığı sorularını davet ettiğini, bunun da milletin tedirginliğini, kaygılarını hızla artırdığını savundu.

Konuya ilişkin görüş ve önerilerini aktaran Baykal, yanıt mektubunu, "Önümüzdeki bir hafta içinde bir gün önceden bildirmeniz halinde uygun göreceğiniz herhangi bir saatte CHP Genel Merkezi'nde sizi ağırlamaktan mutluluk duyacağım" sözleriyle tamamladı.

İşte Baykal'ın mektubu

Sayın Recep Tayyip Erdoğan
Başbakan Ankara

Sayın Başbakan

"Açılım" politikanız ile ilgili olarak bizimle görüşme arzunuzu ifade eden mektubunuzu aldım. Bu vesileyle bu konudaki bazı tespitlerimi ve değerlendirmelerimi açık bir dille size iletmenin yararlı olabileceğini düşünüyorum.

Önce, "Açılım"ın içeriği, çerçevesi ve ilkeleri ile ilgili herhangi bir somut açıklamanın yapılamamış olması, müphemiyetin arkasında nelerin hedeflenip saklandığı sorularını davet etmiş, o da milletimizin tedirginliğini, kaygılarını hızla arttırmıştır. Bu öngörülmüş belirsizlik, bir yandan Anayasamızdan "Türk Milleti" sözünün çıkarılacağı, eğitim dilinin değiştirileceği, PKK'ya af çıkarılacağı, İmralı'dan gelecek yol haritasının "uygun bölümlerinin" değerlendirileceği beklentilerine yol açmış, öte yandan kurulan ilişkiler, verilen umutlar sonucunda "Dağ fare bile doğurmadı" hayal kırıklığına neden olmuştur. Daha sonra da bu hayal kırıklığını telafi etmek için yoğun ikna çabalarına gerek duyulduğu ortaya çıkmıştır.


'Politika değil propaganda'


Bugün ise "Anaların gözyaşını dindireceğiz, şehit cenazelerine son vereceğiz" şeklinde ifade edilen bir temenni ve iyi niyet beyanlarına dayalı bir politika ile karşı karşıyayız. Aslında bu bir politika değil bir propagandadır. Çünkü hangi tedbirler alınacak, hangi çarelere uygulanacak, hangi tavizler verilecek belli değildir. Milletimizin böylesine ucu açık, bulanık ve sahipsiz bir sürecin işletilmesi, sonuç ne olursa olsun daha şimdiden tahribatını hissettirmeye başlamıştır.

Devlet politikası olarak ilan edilen açılımın artık bu niteliğinin tartışmalı olduğu daha yolun başında yapılan bazı açıklamalarla ortaya çıkmıştır. "Açılım"ın isimlendirilmesi ile ilgili yaşanan tereddütler aslında bu sıkıntılı durumu yansıtmaktadır. Önce "Kürt Açılımı" diye başlanmış, daha sonra "Demokratik Açılım" denilmiş, son olarak da "Milli Birlik Açılımı"nda karar kılınmıştır. Ne yazık ki, bu açılım politikası hızla ayrıştırıcı sonuçlar vermeye başlamış, politikanın adını "Kürt Açılımı"ndan "Milli Birlik Açılımı"na değiştirmek de bu durumu örtmeye yetmemiştir.


'Anayasa planı PKK'nın hedefleriyle örtüşüyor'

Kürt açılımı ele ilgili olarak bir Anayasa değişikliği konusunda İçişleri Bakanı ile Başbakan'ın çelişkili açıklamaları güven kaybına, inandırıcılık ve samimiyet sorgulamasına neden olmuş, milletimizin kaygıları daha da derinleşmiştir. Uzun vadede de olsa bu konuda düşünülen bir Anayasa değişikliğinin, Türk Milleti kavramı ile eğitim dilinin Türkçe olması zorunluluğunu hedef alacağı açıktır. PKK'nın siyasi hedefleri ile örtüşen böyle bir Anayasa değişikliği açılımın bizzat kendisi bir huzursuzluk kaynağı haline dönüşmüştür. Hele hedefe "hazmettire hazmettire" yürüneceği açıklaması, bu sürece iyi niyetle bakan insanların inançlarını ve güvenini temellerinden sarsmıştır.

Herhalde Sayın Cumhurbaşkanı'nın "Artık şehit vermeden, kaynak ve enerji harcamadan, terör sorununu geride bırakmaya yarayacak yeni yöntemleri devreye sokma kapasitesine ulaştığımız" yolundaki sözleri, bu açılım politikasının temel zihniyetini yansıtmaktadır. Hangi yöntemlerle "şehit vermeden, para ve enerji harcamadan" bu amaca ulaşabileceğimizin iki aydır hâlâ açıklanmamış olması hem düşündürücü, hem de üzüntü vericidir.  Çünkü anaların gözyaşını dindirme propagandası ile geçirdiğimiz bu son iki ay civarındaki süre içinde ortaya çıkan can kaybımız yeni hükümet kurulmadan önce, 2002 yılının tümünde gerçekleşen şehit sayısının tam dört katıdır.

"Tarihi fırsat"ın ne olduğunu, ne zaman ve nasıl değerlendirileceğini bir an önce öğrenmek milletimizin hakkıdır. Öyle anlaşılıyor ki, bu iktidarın zihninde bulunabilecek makul bir siyasal çözüm ile terör dönemine son vermenin mümkün olduğuna dair bir kanaat vardır. Açılım politikası da herhalde bu çözümü oluşturma süreci olarak anlaşılmıştır.

Onun için, bu sürecin ucu açık tutulmuştur.

Onun için, milli kimliğimizi, ulusal bütünlüğümüzü tartışmaya açan, Anayasa'nın ilk üç maddesinin değiştirilmesini talep etmeyi makul karşılayan bir siyaset zemini oluşturulmuştur.

Onun için, Anayasa değişikliği kapısının uzun dönemde açık olduğu ısrarla söylenmektedir.


'Terör örgütünün siyasal amaçlarına yönelik bir açılım'Böylece, silahlı terör örgütünün siyasi hedeflerinin müzakere masasında tutulmakta olduğu ifade edilmektedir. Bütün bunlar "açılım politikası"nın gerçek hedefinin, bölgede yaşayan Kürt kökenli vatandaşlarımızın temel sorunlarının çözümü olmadığı, milli bir ayrışma peşinde koşan terör örgütünün siyasal amaçlarına yönelik bir açılımla karşı karşıya olduğumuzu göstermektedir.

Terör örgütünün siyasi projesi, milleti ve devleti etnik temelde ayrıştırmaktır. Bu amaçla, Milli Eğitimin bünyesine üniversitelerden başlamak üzere, etnik dil eğitimini seçmeli ders olarak yerleştirmek, ilk aşamayı oluşturacaktır.


'Öcalan'ın yol haritasının açıklanmasına neden cesaret edilemiyor'


İmralı'dan gelen yol haritasının açıklanmasına bir türlü cesaret edilememiştir. Acaba evlatlarını teröre şehit veren insanların, terör örgütünün Türkiye'ye yönelik siyasi planlarından haberdar olmaya hakları yok mudur? Yoksa PKK talepleri ortaya çıkınca yürütülen dolaylı müzakere sürecine destek veren vatandaşlarımızın gerçekleri göreceğinden, "hazmettirme" işinin daha da güçleşebileceğinden mi korkulmuştur?

Ne yazık ki, terör örgütünün ve ona destek veren odakların ayrıştırmacı siyasi taleplerini karşılamaya çalışan bu siyasal açılım süreci daha şimdiden terör örgütünün itibarını arttırmış, bölgedeki meşruiyetini ve etkinliğini giderek yükseltmiştir. Bölgedeki güvenlik güçlerinin en önemli işi kendilerini korumak olmaya başlamıştır. İçişleri Bakanı'nın gözleri önünde kepenkler kapatılmakta, kamu düzeninin kontrolü elden kaçırılmaktadır.


Terör örgütüyle dolaylı müzakere


Terör örgütü ile uzlaşma arayarak terörü ortadan kaldırma heveskârlığının açmazı işte buradadır. Önce teröre karşı çıkma kriterinizi kaldırırsınız. Onlarla müzakereyi içinize sindirirsiniz ama yetmez. Size, terörle doğrudan müzakere etmenizi, onu almanızı söylerler. Canınız sıkılır ama yine de "Anayasa değişiklikleri masada" diyerek, milli eğitime etnik dili üniversite düzeyinde sokacağınızı söyleyerek, çeşitli af biçimleri icat ederek, dolaylı müzakereyi sürdürmeye, belki de oyalamaya çalışırsınız. Ama bu durum, muhatabınızın bölgede etkinliğini, gücünü arttırma sonucunu doğurur. Bir bakarsınız, sizin muhatap aldığınızı bölge de daha çok muhatap almaya başlamıştır. Açılım politikasının açmazı budur. Milleti ayrıştırmaya yönelik politikalarla terör örgütünü tatmin etmeye çalışırsınız ama böyle yaparak milletin ayrıştırılmasına yönelik hiç  bir talebi olmayan batıdaki, doğudaki milyonlarca Kürt kökenli vatandaşımızın huzurunu bozarsınız, onları tedirgin edersiniz. Ayrıca terör örgütünü muhatap aldığınız, onun siyasi görüşlerinin peşine takıldığınız için bölge halkının gözünde onu otorite haline getirirsiniz. Bu süreç sizi, silahlı yöntemle sonuç almanın mümkün olduğunu gösteren bir örnek haline dönüştürür.

Sayın Başbakan,

Bugün Türkiye'de vatandaşlarımızın ana dillerini özgürce kullanmaları, etnik kimliklerini ve kültürlerini özgürce yaşamaları, bütün etnik kimliklerin aynı derecede saygıdeğer olduğu, herkesin kendi etnik kimliğiyle şeref duyma hakkına sahip olduğu, tartışmasız şekilde kabul görmüştür. Takdir edersiniz ki, Türkiye bu noktaya kolay gelmemiştir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz de yirmi yıl öncesinden bu yana önemli katkılar yaptık. Ekte sunduğum yayınlarda da görüleceği gibi 1989 yılında "Türkiye Cumhuriyeti bir ırk, kan ve kafatası devleti değildir" dedik. "Devlet kimsenin etnik kimliğine müdahale edemez" dedik. Asimilasyona karşı çıktık. Ama aynı zamanda devletin etnik kimlik ya da anadil konusunda faaliyette bulunmasına da karşı çıktık. "Etnik kültür ve anadil konularına devlet ve resmi kuruluşlar karışmamalıdır, sivil toplum bu konularla ilgilenmelidir" dedik. Yasaklanan anadillerin özgürce kullanılabilmesi için yirmi bir yıl önce kanun teklifi verdik. Şimdi bunlar geride kaldı. Bugün ulaştığımız bu nokta çağdaş demokrasi anlayışına ve AB müktesebatına uygun bir nitelik taşımaktadır.

Bununla beraber Türkiye'de yapay azınlıklar yaratma, etnik temelde milleti ayrıştırma, bunun için de etnik anadili şimdilik seçmeli ders olarak üniversitelere, milli eğitime yerleştirme mücadelesi hızla yürütülmektedir. Bunlar PKK'nın siyasi projesinin temel unsurlarıdır. Ama Kürt kökenli vatandaşlarımızın ezici çoğunluğunun böyle bir projenin peşinde olmadığı çok açıktır.


'Zarar etse de devlet eliyle fabrika açın'


O nedenle Kürt kökenli vatandaşlarımızın sorunlarına ayrıştırıcı değil, kaynaştırıcı bir anlayışla yaklaşılmalıdır. Bölgede işsizlikle mücadele büyük önem taşıyor. Babaların işinin ve gelirinin olmaması aileleri tahrip ediyor, toplum çözülüyor. Devletin bölgeye yönelik ekonomi politikası değişmelidir. Teşvik yoluyla özel sektörü yatırıma yöneltmek mümkün olmamıştır. Teşvikle büyük ölçüde yolsuzluklar finanse edilmiştir. Devlet eliyle zarar edecek olsa da fabrikaların, işyerlerinin açılması ertelenemez bir zorunluluktur. GAP artık hızla bitirilmelidir. Tarım ve hayvancılık projeleri hayata geçirilmedir. Yeni sınır kapıları, Yüksekova ve Tatvan havaalanları hizmete açılmalıdır.

Bölgedeki gençlere çok farklı bir gelecek umudu verilmeli, Türkiye'nin geleceğinde hakları olan yerlere ulaşabilecekleri düşüncesi zihinlere, yüreklere yerleştirilmelidir. Gençlerimiz, terör örgütüne, yeraltındaki dini örgütlenmelere ya da mafyaya mahkûm olmaktan kurtarmalıyız. Bunun için de büyük bir eğitim projesi hazırlanmalı ve Türkiye'nin en kaliteli eğitim kurumları, Anadolu liseleri, kolejleri, fen liseleri düzinelerle bu bölge illerinde açılmalı ve en nitelikli öğretmenlerle donatılmalıdır. Gençler Türkiye'nin bütünlüğü içinde kendilerine bir gelecek bulabileceklerini görebilmelidirler. Bölgede aile içi ve toplumsal şiddetin, törenin, terörün ve yoksulluğun gerçek hedefi ve mağduru olan kadınlarımıza ve genç kızlarımıza Türkiye olarak sahip çıktığımızı gösterebilmeliyiz.

Bu amaçlarla;

- İnsanların çalışarak para kazanabilecekleri, çocuklarına, ailelerine bakabilecekleri istihdam projeleri,
- Gençlerin Türkiye'ye ve dünyaya bakışını değiştirebilecekleri eğitim projeleri, Genç kızları ve kadınları yeni saygın kimlikleriyle destekleyecek kadın projeleri,
-  Tarım, hayvancılık ve sulama projeleri,
-  Komşu ülkelerle yeni ekonomik ve ticari kanalların açılmasını öngören projeleri,
Hızla devreye sokmak gerekiyor.

Bütün bunlar ayrıştırıcı değil, kaynaştırıcı bir yaklaşımı ortaya koyuyor. Amacımız, izolasyona son vermek ve entegrasyonu sağlamak olmalıdır. Devletin amacı, benim çocuklarıma hangi okullarda, hangi eğitim verilebiliyorsa Van'daki, Hakkari'deki, Şırnak'taki bir babanın çocuklarına da benzer okullarda, ayni nitelikteki bir eğitimi verebilmek olmalıdır.b İzolasyonu, düşük nitelikli, yetersiz eğitim kurumları ile gençlerin üzerinden artık geleceğe taşımamalıyız.

Kürt açılımı, terör örgütünün ayrımcı politikasına doğru değil, Kürt kökenli vatandaşlarımızın gerçek gündemine yönelik, işsizliğe, eğitimsizliğe, dışlanmışlığa karşı bir açılım olmalıdır. Açılım, terör örgütüne yönelik değil, Kürt kökenli vatandaşlarımıza yönelik olmalıdır.


'Tuzak dolu açılımınızda hiçbir şekilde sizinle olmayacağız'


Sayın Başbakan;

Yukarıdaki açıklamalarımız bir kez daha göstermiş olmalı ki biz, açılım politikanızı, etnik ayrımcılığı teşvik eden, toplumda etnik sorgulamayı tahrik eden, insanların yaftalanmasına yol açan, ayrıştırıcı, sakıncalı bir politika olarak değerlendiriyoruz.

"Açılım Politikasının" terör örgütünü muhatap haline getirdiğini, bölgedeki etkisini ve gücünü artırdığını görüyoruz. Gene bu politikaların, yurdun dört bir köşesinde çevresiyle uyum içinde yaşayan Kürt kökenli vatandaşlarımızı huzursuz etmeye başladığını hissediyoruz. Bu politikanızın etnik ayrımcılığı milli eğitime taşıyarak çok tehlikeli bir süreci harekete geçireceğini görüyoruz. Bütün bunların çağdaş demokrasi anlayışı ile bir ilişkisi olmadığını da biliyoruz. "Anaların gözyaşını dindireceğiz" söylemiyle bu milleti etnik bölünmeye tabi tutma politikasının haklı kılınamayacağının da farkındayız. Bu nedenlerle çok önemli tutarsızlıklar, çelişkiler, belirsizlikler içeren, tehlikeli tuzaklar barındıran bu "Açılım Politikası"nda hiçbir şekilde sizinle birlikte olmayacağımız çok açıktır.


'Kamera çeksin, millet daha sonra görüşmemizi izlesin'


Bununla beraber mektubunuzdaki isteminiz doğrultusunda bu konuları daha kapsamlı ve daha ayrıntılı bir değerlendirmeye tabi tutabilmek amacıyla, sizinle Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezinde, baş başa, ikili bir görüşme yapmaya hazırım. Bu görüşmemizin toplumda büyük bir ilgiyle karşılanacağı açıktır. Ülkemizde bundan sonra yaşanacak gelişmeler açısından belki de bu değerlendirmelerimiz tarihi bir belge niteliğini de taşıyabilecektir. Toplumumuzun bu önemli konusunu kendi aramızda, kapalı kapılar arkasında ele almak ile yetinmemeliyiz. Milletimizin geleceği ile ilgili bu temel konuda vatandaşlarımızın, bizim değerlendirmelerimizi birlikte dinleyerek, doğru bilgilenme ve doğru karar alabilme hakkına da saygı göstermeliyiz. Bu nedenlerle ne zaman ve nerede yayınlanacağına birlikte karar vermek üzere, görüşmemizin bir televizyon ekibi tarafından kayda geçirilmesinin yararlı olacağını sizin de takdir edeceğinizi umuyorum.

Önümüzdeki bir hafta içinde, bir gün önceden bildirmeniz halinde, uygun göreceğiniz herhangi bir saatte Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezinde sizi ağırlamaktan mutluluk duyacağım.

Görüşme umuduyla ve saygılarımla.

Deniz Baykal
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı

Ekler: Doğu ve Güneydoğu Sorunlarına Bakış ve Çözüm Önerileri (1989)
2- Türkçeden Farklı Dillerin Kullanılması Hakkında Kanun Teklifi (1991)
3- CHP Programı'ndan Doğu ve Güneydoğu Sorunları Hakkında Bölümler (2008)

ETİKETLER

haber