Politika

Bayındırlık Bakanlığı'nda yeni yapılanma

22 Mayıs 2009 16:57

Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Demir, bakanlık teşkilatında `ezber bozacak' yeni düzenlemelere gidileceğini açıkladı. Demir, “Geçmişte Bakanlık, kendi görev alanlarıyla ilgili birçok konuyu gerektiği gibi yerine getirmediği için bazı yetki ve alanları başka kurumlara kaydırıldı. Kamu yönetimi boşluk kabul etmez. Biz işimizi en iyi yapacağız. Bu misyonumuzu tekrar üstlenmek durumundayız” dedi.

Antalya'nın Kemer İlçesi'nde bulunan The Maxim Otel'de devam eden Bayındırlık ve İskan İl Müdürleri Toplantısı'nın kapanış oturumuna katılan Bayındırlık ve İskan Bakanı Demir, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatının güncel gelişmelere ayak uyduramadığını söyledi. Bu nedenle personelin bilgi ve birikimini hayata geçiremediğini ifade eden Bakan Demir, şöyle konuştu:

“Meslek alanındaki ve ülkemizdeki mevcut sistem yetersizliği bugün ülkemizin geldiği noktada deprem afetiyle karşı karşıya kaldığımızda dünyanın en fazla yapı ve can kaybına uğrayan ülkelerin başında olma mesuliyetini, geçmişteki hataların, ihmallerin acısını, sızısını hep birlikte hissediyoruz. Önümüzdeki süreçte ülkemizin 20- 30 yıllık perspektifini göz önüne alıp yapılanmalarımızı inşallah buna göre gerçekleştireceğiz.”

Türkiye'de nüfusun 3'te 2'sinin artık kentlerde yaşadığına dikkat çeken Bayındırlık ve İskan Bakanı Demir, Avrupa Birliği süreciyle kırsaldan kente göçün yüzde 15 seviyesinde devam edeceğini kaydetti. Kentleşmenin global bir süreç olarak anlaşılması gerektiğini kaydeden Demir, “Köyler kentleşiyor. 21'inci asrın hemen başında kentsel milenyum kavramı kamuyu temsil eden erklerin ve toplumların gündeminde yer almıştır. Türkiye, kentsel milenyumu en fazla, en canlı olarak hisseden ülkelerin başında geliyor. Merkezi hükümet teşkilatı içinde, artık yeni yüzyıl başlarında çok daha farklı olmak durumundayız” diye konuştu.

ORTAK AKIL OTUŞTURMAK

“Yaşanabilir kentler için Türkiye'nin ortak aklını oluşturmak bizim görevimiz olacak” diyen Bakan Demir, konuşmasına şöyle devam etti:

“Bunu başka bir yerden bekleyemeyiz. Geçmişte bakanlık, kendi görev alanlarıyla ilgili birçok konuyu kendisi gerektiği gibi yerine getirmediği için bazı yetki ve alanları başka kurumlara kaydırıldı. Kamu yönetimi boşluk kabul etmez. Biz işimizi en iyi yapacağız. Bu misyonumuzu tekrar üstlenmek durumundayız. Ezberimizi bozacak şekilde yeni düzenlemelere gitmek durumundayız. Açık balkonun uzunluğu ne kadar, balkon saçağının seviyesi nedir, biz bunlarla artık uğraşamayız. Uğraşırsak kentleri kaybederiz. Orkestra şefi olmak durumundayız.”

“Bu elbiseyi yeniden giymek durumundayız” diyen Mustafa Demir, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatlarında yeni yapılanmanın yakın bir dönemde ortaya çıkacağını ifade etti. Bakanlığın yeni yapılanmasının şehircilik ve fiziki planlama, plan ve harita, etüt ve kent planlaması alanlarında yaygınlaşacağını kaydeden Bakan Demir, “Yapım işleri müteahhitlik alanında sektörün Türkiye'de olumsuz gelişmesine asla izin vermeyeceğiz” dedi.

ÖZLÜK HAKLARI DÜZELTİLİYOR

Bakanlığı bugünün koşullarına göre geliştireceklerini ve yapılandıracaklarını kaydeden Mustafa Demir, bakanlık personelinin özlük hakları konusunda çalışmaların başladığını kaydetti.

“Çalışan tüm arkadaşlarımız insanca hayatını yaşabilmeli. Sıkıntılar içinde mesleğin icra edilmeyeceğini hepimiz biliyoruz. Hızla düzelteceğiz” diyen Bakan Demir, “Artık Bayındırlık il müdürlüklerimizi, keşifler, maliyetleri belirleyen, ihale eden, sağlık ocağı denetleyen ve o işler arasında boğulan müdürlükler olmaktan çıkartacağız. Bu tür faaliyetleri hizmet satın almaya yönelik uygulamalarla çözüp, sizler Bakanlığın Ankara'da üstlendiği misyonun yerelde yürütücüleri olacaksınız. Bu işlere hazırlıklı olun” diye konuştu.