Ekonomi

Bayazıt: Genç nüfus ekonomimizin büyümesinin temel unsurudur

Tayfun Bayazıt, TÜSİAD 'Bu gençlikte iş var!' iş fikirleri yarışması ödül töreninde konuştu

25 Ekim 2013 23:50

TÜSİAD’ın, girişimci üniversite öğrencilerini desteklemek ve iş fikirlerini hayata geçirmelerine yardımcı olmak amacıyla gerçekleştirdiği “Bu Gençlikte İş Var!” projesi kapsamında düzenlenen iş fikri yarışması sonuçları İstanbul Martı Otel’de düzenlen ödül töreninde açıklandı.

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tayfun Bayazıt, TÜSİAD “ Bu gençlikte iş var!" iş fikirleri yarışması ödül töreninde yaptığı konuşmada, "genç ve dinamik nüfusun bu anlamda, ekonomimizin büyümesinin, kalkınmasının temel unsurlarının başında geleceğini söylemek yanlış olmayacaktır" dedi.

Tayfun Bayazıt'ın yaptığı konuşma şöyle:

Türkiye yakın dönemde 2040’lara kadar sürebilecek demografik bir fırsat penceresi yakalamış durumdadır. Bugün dünyada birçok gelişmiş ekonomi, ekonominin üretim ve tüketim cephelerinde giderek yaşlanan nüfusun olumsuz etkilerine maruz kalmaktadır. Ülkemiz açısından bakıldığında ise, genç ve dinamik nüfusun bu anlamda, ekonomimizin büyümesinin, kalkınmasının temel unsurlarının başında geleceğini söylemek yanlış olmayacaktır. Ancak, bunu söylerken, bu fırsatın her durumda lehimize işlemeyebileceğini dikkate almamız gerekir. Çünkü, bu fırsat koşullu bir fırsattır. Evet, bu bir fırsattır, ama bizim bunu bir avantaja dönüştürmek için çok ciddi bir çaba sarf etmemiz şarttır.

Bu anlayışı benimsemiş, ilkelerinin ve vizyonunun temel bir unsuru yapmış bir sivil toplum örgütü olarak, en başta bu nedenle gençlerimizin girişimcilik yolundaki adımlarını daha ilk günlerinde desteklemek gayreti içerisindeyiz. Bu projeye olan inancımız, çabamız, sadece gençlerimizin, iş arayan insanlar olmakla yetinmeyip, ekonomiye yeni işler yaratan girişimciler olmasına odaklanmış değildir. Biz, yeni nesil girişimci dalgalarının, önceki nesillerden de fazlasına sahip oldukları bilgi, beceri, cesaret, dayanıklılık, küresel rekabet gücü gibi özellikleri sayesinde, sadece ekonomimizi büyüteceğine değil, daha gelişmiş ve müreffeh bir ekonomi ve bunun yanında daha demokratik, daha insancıl, daha paylaşımcı aydın bir toplum yapısına kavuşmamızı sağlayacağına içten inanıyoruz.

Bu inançla, her yıl artan sayıda değerli üyemiz, yüzlerle proje arasından seçilen genç girişimci adayları ile birlikte değerli bir tecrübeyi paylaşmaktalar. Bu yarışma sürecinde, sadece gençlerimizi girişimciliğe teşvik etmek, onlara ilham vermek ya da rehberlik katkısı sağlamak gayreti içinde değiliz. Projeden ne bizim ne de genç girişimci adaylarının beklentileri materyal bir boyut taşımıyor. Dikkat ederseniz, yarışma ödülleri oldukça mütevazi, süreç oldukça yalın ve TÜSİAD’ın projeye sağladığı en önemli kaynak çok kıymetli üyelerinin rehberliği. Dolayısıyla, biraz önce vurguladığım gibi bu projeyle sadece girişimciliğe katkı sağlamış olmuyoruz, ülkemizin genç ve başarılı insanları, üniversiteleri ve değerli akademik kadrolarıyla doğrudan, yalın ve amatör bir yaklaşımla çok nitelikli bir ağ oluşturuyoruz. Bu ağın en önemli özelliği, amatör bir ruhla, doğrudan, insani temasa dayalı olması. Ortak bir çaba ve çoşkuyla oluşturduğumuz bu ağ, ayrıca, ülkemiz girişimcilik kültürüne nesilden nesile tecrübe aktarımı anlamında somut bir örnek sunuyor.
Sürecin bu özelliği, TÜSİAD’ın Türkiye ekonomisi ve toplumuna katkı sağlamayı amaçlayan çok sayıdaki faaliyetleri içerisinde, bu projeyi, TÜSİAD üyelerini en iyi tanımlayan “ülkesini, insanını seven girişimciler” kavramına yakışır hale getirmekte.

Bu önemli özellik, bugün bu salonda bulunan üyelerimizin, rehberlerimizin, üniversitelerimizin ve gençlerimizin yarışma heyecanını, inanıyorum ki daha da toplumsal, insani bir yapıya büründürüyor. Bugün burada, yarışma ödüllerini ve girişimcilik bayrağını, kazanan değerli katılımcılarımıza takdim ederken, toplumumuzu ve ekonomimizi daha yüksek seviyelere taşıyacak girişimcilik sorumluluğunun nesilden nesile aktarımının küçük bir provasını yapıyoruz.

Bu bayrak yarışı provasının, Türkiye’nin geleceğinin, dönüşümünün güçlü bir yapıtaşını oluşturmasını içtenlikle diliyorum. Bu vesileyle, Üniversitelerimize, Üniversite Topluluklarımıza, gönüllük ilkesiyle çalışan danışmanlarımıza ve ödüllere aynî ve danışmanlık katkısı sağlayan sponsorlarımıza katkılarından ötürü TÜSİAD Yönetim Kurulu adına teşekkürlerimizi sunuyorum.

Elbette, TÜSİAD “Bu Gençlikte İŞ Var!” projesinin en temel unsurunu gençlerimiz oluşturuyor ve en fazla teşekkürü onlar hak ediyorlar. İnsanlığın bugüne kadar gelişimi, yeni nesillerin, daha güçlü bir potansiyel ile dünyaya geldiğini açıkça ortaya koymakta. Ancak, bu potansiyelin eski nesillerden çok daha başarılı ve etkili sonuçlara dönüşmesi, nesilden nesile tecrübe aktarımının başarısına bağlı. Eğer yeni kuşaklara tecrübelerimizi etkili bir şekilde aktarabilirsek, onları doğru sorular sormaya teşvik edip, sorularına elimizden gelen en doğru cevapları verebilirsek, bizlerden çok daha başarılı yeni bir girişimci neslinin oluşumuna önemli bir katkı sağlamış olacağız. Kuşkusuz, onlar adına geleceğe dair doğru sorular sormamız zor. Fakat, yeni nesillerin doğru soruları sorabilmeleri için, özgürlükçü, akılcı ve sorgulayıcı bir ortam ve nesiller arası sağlıklı bir iletişim yaratabiliriz. 

Biz TÜSİAD olarak, ülkemiz gençlerinin potansiyeline inanıyoruz. Biliyoruz ki, Türkiye’de “Gençlikte İŞ Var”. Ülkemizin sahip olduğu fırsatları avantaja çevirebilecek, zorlukları aşmamızı ve arzu edilen kritik dönüşümü gerçekleştirmemizi sağlayacak yegâne unsurun gençlerimiz olduğunun farkındayız. Özellikle de, cesaretleri, risk alma yetenekleri, geleceği ve dünyayı anlama becerileriyle toplumun değişimi ve gelişimine öncülük edecek genç girişimci adaylarımız.