Gündem

Başbakan’dan CHP’li vekile dava

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, CHP Manisa Milletvekili Şahin Mengü hakkında 50 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı.

17 Nisan 2009 03:00

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı bir televizyon programında sarf ettiği sözlerle ''kişilik haklarına saldırıda bulunduğu'' iddiasıyla CHP Manisa Milletvekili Şahin Mengü hakkında 50 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı.

Başbakan Erdoğan'ın avukatları Muammer Cemaloğlu ve Fatih Şahin tarafından açılan davanın dilekçesinde, Mengü'nün, 4 Mart 2009 tarihinde Haber Türk televizyonunda yayımlanan ''Kim Haklı?'' adlı programda, ''Erdoğan'ın şahsiyet hakkına saldırı kastıyla fevkalade ağır hakaretlerde bulunduğu'' ileri sürüldü.

Şahin Mengü'nün, ''ifadeleri ile eleştiri ve ifade özgürlüğü hak ve görev sınırlarını aştığı'' iddia edilen dilekçede, ''Mengü'nün, Başbakan Erdoğan'a birden çok kez, ısrarla ve kasten doğrudan doğruya kişiliğini hedef alarak 'terbiyesiz' demesi, müvekkilimi aşağılamaya ve halkın gözünde küçük düşürmeye çalışması, hukuk düzeninin himaye etmeyeceği derecede ağır ve haksız bir saldırıdır'' denildi.

Dava dilekçesinde, şunlar kaydedildi:

''Eleştiri ve ifade özgürlüğü hak ve görev sınırlarını aşarak müvekkilimin kişilik haklarının haksız ve hukuka aykırı bir şekilde ihlal edilmesini, müvekkilimin, halkın kin ve nefret duyguları ile husumetine maruz bırakılmasını ve bütün bunları siyasi rant ve çıkar aracı olarak kullanma arzusunu siyasi ahlakla, siyasetin temel ilkeleriyle ve etik kurallarıyla bağdaştırmak mümkün değildir. Ağır hakaretler içeren bu beyanlar zinhar siyasi eleştiri ve düşünce açıklaması kapsamında mütalaa edilemez.''

Dava konusu konuşmanın, tamamen kasıtlı olduğu öne sürülen dilekçede, ''kullanılan haksız ve hukuka aykırı ifadelerin, Erdoğan'ın, Türk halkı nezdinde sahip olduğu itibarını zedelemeye ve hak etmediği bir konuma düşürmeye yönelik olduğu'' iddia edildi.

İfade özgürlüğü ve eleştiri hakkının, hiçbir zaman için kişilerin uluslararası metinlerle, anayasayla ve yasalarla güvence altına alınan onur ve saygınlıklarının ihlali için araç olarak kullanılamayacağı belirtilen dilekçede, ''Kişilerin ve politikacıların eleştiri haklarının olduğu ve bu haklarını kullanmalarının engellenemeyeceği kuralı, demokratik ve çağdaş hukuk devleti ilkelerinin uygulandığı tüm medeni ülkelerde kabul edilen bir husustur. Ancak eleştiri hakkını kullanan kişilerin hür olması kadar sorumluluk bilinci ile davranmaları, hakaret teşkil edecek nitelendirmelerden uzak durmaları da hukuk devleti ilkesinin bir gereğidir'' görüşü dile getirildi.

Dilekçede, Şahin Mengü'den, yasal faiziyle birlikte 50 bin TL manevi tazminat talebinde bulunuldu.

Davanın görülmesine, Ankara 6. Asliye Hukuk Mahkemesinde önümüzdeki günlerde başlanacak.