Ekonomi

Bankaların ihraç ettiği tahvil ve bonolarda stopaj düşürüldü

23 Aralık 2020 11:03

Bankaların ihraç ettiği tahvil ve bonolarda stopajlar düşürüldü. Karar, bankalara finansal açıdan destek olarak yorumlandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre 2006/10731 Bakanlar Kurulu kararına eklenen geçici 3. madde ile daha önce yüzde 10 ile yüzde 15 olarak uygulanan ilgili stopajlar bazı vadelerde sıfırlanırken, bazı vadelerde yüzde 3’e, bazı vadelerde de yüzde 5’e indirildi.

Bloomberght’nin haberine göre 31 Mart 2021 tarihine kadar iktisap edilen, bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edilen gelir ve kazançlar ile fon kullanıcısının bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlarda stopaj vadesi 6 aya kadar (6 ay dâhil) olanlara sağlanan gelirlerden yüzde 5 olarak uygulanacak.

Aynı enstrümanlarda vadesi 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) olanlara sağlanan gelirlerden yüzde 3, 6 aydan az süreyle (6 ay dâhil) elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan yüzde 5, 1 yıldan az süreyle (1 yıl dâhil) elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan yüzde 3 stopaj alınacak.

1 yıldan fazla süreyle elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan ve vadesi 1 yıldan uzun olanlara sağlanan gelirlerden stopaj alınmayacak.