Politika

Bakanların görev dağılımı belli oldu

Yeni gelenler ve kaydırmalarla birlikte 16 sandalyenin yer değiştirdiği yeni kabinede bakanların görev dağılımı belli oldu

04 Mayıs 2009 03:00

Bakanlar Kurulu, Başbakan Tayyip Erdoğan başkanlığında Başbakanlık Merkez Bina'da toplandı. Yeni gelenler ve kaydırmalarla birlikte 16 sandalyenin yer değiştirdiği yeni kabinenin ilk toplantısında ele alınan konuları Hükümet Sözcüsü Cemil Çiçek aktardı.


Cemil Çiçek, yeni katılan ve görevi değişen bakanlarla görev dağılımının yapıldığını söyledi. 

Görev dağılımına göre TRT, AA, Basın Yayın Enformasyon ve Vakıflar Genel Müdürlüğü Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'a bağlı olacak. Kıbrıs, Parlamento ile ilişkiler, İnsan hakları ve Terörle Mücadele Yüksek Kurulu çalışmalarını Cemil Çiçek yürütecek. Faruk Özak'ın spordan, Zafer Çağlayan'ın dış ticaretten, Faruk Çelik de devlet personelinden sorumlu olacak. Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'a ise BDDK, SPK, kamu bankaları ve Hazine Müsteşarlığı bağlandı. Cevdet Yılmaz'a ise DPT ve GAP bağlandı.

İşte devlet bakanlarının görev dağılımı:

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan

Bağlı Kurum ve Kuruluşlar:

-Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği

-Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı

-Toplu Konut İdaresi Başkanlığı

İlgili Kurum ve Kuruluşlar:

-Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanlığı

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek

Görevler:

-Parlamento ile ilişkiler

-Kıbrıs ile ilgili koordinasyon işleri

-Terörle Mücadele Yüksek Kurulu Başkanlığı

-Milli Güvenlik Kurulunun tavsiye kararlarının ve görüşlerinin değerlendirilmek üzere Bakanlar Kuruluna sunulması ve Bakanlar Kurulunda kabulü halinde bu tavsiye kararlarının uygulanmasının koordinasyonu ve izlenmesi

-Kamu Yönetimi Reformu çalışmalarının koordinasyonu

-İnsan hakları ile ilgili kurullar ve insan hakları ile ilgili konularda koordinasyon

Bağlı Kurum ve Kuruluşlar:

-Yüksek Denetleme Kurulu

İlgili Kurum ve Kuruluşlar:

-Türkiye ve Orta-Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç

Görevler:

-Danıştay ile ilişkiler

Bağlı Kurum ve Kuruluşlar:

-Vakıflar Genel Müdürlüğü

-Basın-Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü

İlgili Kurum ve Kuruluşlar:

-Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü

-Anadolu Ajansı T.A.Ş. Genel Müdürlüğü

İlişkili Kuruluşlar:

-Radyo ve Televizyon Üst Kurulu

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan


Görevler:

Ekonomik konularda genel koordinasyon

Bağlı Kurum ve Kuruluşlar:

-Hazine Müsteşarlığı

İlgili Kurum ve Kuruluşlar:

-Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

-T.C. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü

-Türkiye Halk Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü

-Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü

-Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü

-Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Genel Müdürlüğü

-Sermaye Piyasası Kurulu

İlişkili Kuruluşlar:

-Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

-Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu

-Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu

Devlet Bakanı Mehmet Aydın

Görevler:

-Türkiye'nin teknoloji ve bilgi üretme kapasitesinin gelişmesi için gerekli politikaların tespit edilmesi, bilim ve teknoloji alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmelerin izlenmesi ve ülke düzeyinde ilgili sektörlere yansıtılması konusunda koordinasyonun sağlanması

-Medeniyetler İttifakı Projesi'nin yürütülmesi

Bağlı Kurum ve Kuruluşlar:

-Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu

-Türkiye Bilimler Akademisi

İlgili Kurum ve Kuruluşlar:

-Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu

Devlet Bakanı Hayati Yazıcı

Görevler:

-İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı Koordinasyon Kurulu başkanlığı

-Kamu toplu iş sözleşmelerinin koordinasyonu

-Kamu hizmeti görevlileri toplu görüşmelerinin koordinasyonu

Bağlı Kurum ve Kuruluşlar:

-Gümrük Müsteşarlığı

-Devlet Personel Başkanlığı

-Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü

-Tanıtma Fonu Kurulu Sekreterliği

Devlet Bakanı Faruk Nafiz Özak

Görevler:

-Gençliğin kişisel ve sosyal gelişiminin desteklenmesine yönelik politikaların tespiti ve uygulanmasıyla ilgili koordinasyonu sağlamak

Bağlı Kurum ve Kuruluşlar:

-Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü

-Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü

İlgili Kurum ve Kuruluşlar:

-Futbol Federasyonu Başkanlığı

Devlet Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan

Görevler:

-Yurt dışı müteahhitlik, mühendislik ve müşavirlik hizmetlerinin koordinasyonu

Bağlı Kurum ve Kuruluşlar:

-Dış Ticaret Müsteşarlığı

Devlet Bakanı Faruk Çelik

Görevler:

-Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarıyla ilgili konular

-Türk cumhuriyetleri ve toplulukları ile kardeş topluluklarla ilişkiler ve bunlarla

ilgili araştırma, planlama ve koordinasyonun sağlanması

Bağlı Kurum ve Kuruluşlar:

-Diyanet İşleri Başkanlığı

-Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı

Devlet Bakanı Egemen Bağış

Görevler:

-Avrupa Birliği makamları ile yapılacak tüm üyelik müzakerelerinde "Başmüzakereci" görevini yürütmek

Bağlı Kurum ve Kuruluşlar:

-Avrupa Birliği Genel Sekreterliği

Devlet Bakanı Selma Aliye Kavaf

Bağlı Kurum ve Kuruluşlar:

-Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü

-Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü

-Özürlüler İdaresi Başkanlığı

-Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü

-Darülaceze Müessesesi Müdürlüğü

Devlet Bakanı Cevdet Yılmaz

Görevler:

-Doğu Anadolu Projesi (DAP) koordinasyonu

-Konya Ovası Projesi (KOP) koordinasyonu

Bağlı Kurum ve Kuruluşlar:

-Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı

-Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı

-Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

Bakanların görev alacağı kurullar

Bakanlar Kurulu'ndaki değişikliğin ardından görev alacakları kurullar da belirlendi.

Buna göre, kurullar, başkan ve üyeleri şöyle:

Yüksek Planlama Kurulu; Başkan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan,

Üyeler; Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Devlet Bakanı Cevdet Yılmaz, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Demir, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün.

Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu; Başkan Devlet Bakanı Cevdet Yılmaz,

Üyeler; Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker.

Özelleştirme Yüksek Kurulu; Başkan Başbakan Erdoğan,

Üyeler; Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Devlet Bakanı Cevdet Yılmaz, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım.

Doğal Afetler Koordinasyon Kurulu; Başkan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç,

Üyeler; İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Demir ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ.

GAP Yüksek Kurulu; Başkan Devlet Bakanı Cevdet Yılmaz,

Üyeler; Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Demir ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker.

Savunma Sanayi Yüksek Koordinasyon Kurulu; Başkan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan,

Üyeler; Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün.

Kriz Koordinasyon Kurulu; Başkan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek,

Üyeler; Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi Yönetmeliği'nin (Ek-B) tablosunda yer alan krizin cinsine göre Devlet Bakanı (Ekonomik işlerden sorumlu), Adalet Bakanı, Milli Savunma Bakanı, İçişleri Bakanı, Dışişleri Bakanı, Maliye Bakanı, Milli Eğitim Bakanı, Bayındırlık ve İskan Bakanı, Sağlık Bakanı, Ulaştırma Bakanı, Tarım ve Köyişleri Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Sanayi ve Ticaret Bakanı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Çevre ve Orman Bakanı.

Türkiye'de Saydamlığın Artırılması ve Kamuda Etkin Yönetimin Geliştirilmesi Komisyonu; Başkanı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ÖmerDinçer,

Üyeler; Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek. Bakanlıkları ilgilendiren konularda Sağlık Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ve Sanayi ve Ticaret Bakanı.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu; Başkanı Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan,

Üyeler; Devlet Bakanı Cevdet Yılmaz, Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün. (AA)


ETİKETLER

haber