Dünya

'Babama söylemeyin; Obama'ya oy verdim..'

Ezici bir zaferle Beyaz Saray'a seçilen ilk siyah ABD Başkanı olan Demokrat Senatör Barack Obama, zaferini siyahlara, kadınlara, hispaniklere ve gençlere borçlu.

05 Kasım 2008 02:00

Ezici bir zaferle Beyaz Saray'a seçilen ilk siyah ABD Başkanı olan Demokrat Senatör Barack Obama, zaferini siyahlara, kadınlara, Hispaniklere ve gençlere borçlu.

Sandık çıkış yoklamalarına göre, Obama ayrıca Cumhuriyetçi rakibi John McCain'i yenmeye yetecek kadar da beyaz seçmenlerin oyunu almayı başarırken, beyazların desteği McCain'in seçimi kazanmasına yetmedi.

Yoklama sonuçlarına göre, McCain beyaz seçmenlerin yüzde 55'inin oyunu alırken, Cumhuriyetçi adayın beyazlardan Demokrat adaydan iki kat daha fazla oy aldığı güney eyaletleri dışında, beyaz oylar bütün ABD'de Obama ve McCain arasında neredeyse eşit şekilde bölündü. 2002 ve 2004 seçimlerinde de güney eyaletleri aynı oranla cumhuriyetçi adayı desteklemişti.

Sandık çıkış yoklamasında Obama Hispanik seçmenlerin üçte ikisinin oyunu ve siyahların ise neredeyse tamamının oyunu almış görünüyor.

Her iki kanatta da 5 seçmenden biri tercihlerinde adayın ırkının etkili olduğunu kabul etti.

Obama genel olarak Demokrat adaylar için kilit öneme sahip kadın seçmenlerin yarısından biraz fazlasının oyunu almayı başardı.

Ayrıca erkek adaylar arasında da McCain'den biraz daha fazla oy aldı.

Obama 30 yaş altı genç seçmenlerin ise yüzde 34'ünün oyunu aldı.

Oy verenlerin yüzde 40 kadarı kendini "Demokrat" olarak tanımladı, ki bu tarihsel olarak yüksek bir rakam olarak nitelendi ve bu seçmenler ezici bir çoğunlukla Obama'ya oy verdi.

Obama seçmenlerin dörtte birini oluşturan ve kendisini bağımsız olarak tanımlayanlar arasında da önemli bir üstünlük sağladı.

İlk sandık çıkış yoklamalarına göre Cumhuriyetçi McCain, 65 yaş üstü seçmenlerin yüzde 50'sinden biraz fazlasının oyunu alırken, genel olarak beyazlar ve işçi sınıfından çok oy aldı.

Bu seçimde ilk kez oy kullanan seçmenlerden beşte biri siyahtı ve bu oran, toplam seçmenler içinde siyahların oranından hemen hemen iki kat daha fazla. İlk kez oy kullananların beşte biri de Hispanik ve bunların üçte ikisi 30 yaşın altında.

Sarah Palin faktörü

New Yorklu 26 yaşındaki Jennifer Sunderlin, genel olarak Cumhuriyetçilere oy verse de bu kez tercihi değiştirdi. Sunderlin, "Babama söylemeyin, Barack Obama'ya oy verdim" dedi.

Sunderlin McCain'in başkan yardımcısı adayı olarak Alaska Valisi Sarah Palin'i seçmesi üzerine Cumhuriyetçi adaya oy vermekten vaz geçtiğini söyledi.

Her 10 seçmenden 4'ü Palin'in, kime oy verecekleri konusunda önemli bir faktör olduğunu söyledi.