Dünya

Avrupa'da Türkiye'ye müspet bakanlar artıyor BRÜKSEL (A.A)

14 Eylül 2011 17:52

-Avrupa'da Türkiye'ye müspet bakanlar artıyor BRÜKSEL (A.A) - 14.09.2011 - Amerikan düşünce kuruluşu Alman Marshall Fonu'nun (GMF) yılda bir gerçekleştirdiği Transatlantik Eğilimler anketi Türkiye'nin sadece Arap sokaklarında değil, Avrupa kamuoyunda da takdir gördüğünü ortaya koydu. Türkiye ile birlikte 12 AB üyesi ve ABD'de biner kişiyle görüşülerek hazırlanan araştırmaya göre son bir yılda Türkiye'ye tamamen ya da kısmen müspet bakanların oranı Almanya'da 8 puan artışla yüzde 42'ye, Fransa'da 12 puan artışla yüzde 53'e, İtalya'da 8 puan artışla yüzde 33'e, Polonya'da 10 puan artışla yüzde 49'a, Portekiz'de 11 puan artışla yüzde 52'ye, Slovakya'da 5 puan artışla yüzde 32'ye ve Bulgaristan'da 2 puan artışla yüzde 47'ye çıktı. Ankete bu yıl katılan İsveç'te ise Türkiye'ye müspet bakanların oranı yüzde 32 oldu. Son bir yılda Türkiye'ye tamamen ya da kısmen olumlu bakanların oranı ABD'de 8 puan gerileyerek yüzde 42'ye, İngiltere'de 12 puan gerileyerek yüzde 44'e, Romanya'da 4 puan gerileyerek yüzde 52'ye ve İspanya'da 1 puan gerileyerek yüzde 45'e indi. Bununla beraber Türkiye'ye tamamen ya da kısmen olumsuz bakış oranı ABD'de 14 puan ve AB ortalamasında 8 puan olmak üzere kayda değer oranda gerilerken tek istisna 3 puan artışın görüldüğü Romanya oldu. Türkiye'de ABD'ye olumlu bakanların oranı 8 puan artışla yüzde 30'a ve AB'ye olumlu bakanların oranı 5 puan artışla yüzde 39'a, Rusya'ya olumlu bakanların oranı 6 puan artışla yüzde 37'ye, Hindistan'a olumlu bakanların oranı 11 puan artışla yüzde 45'e çıkarken Çin'e olumlu bakanların oranı 5 puan düşerek yüzde 34'e indi. Türkiye'de anket sorularına bu yıl ilk kez dahil edilen ülkelerden Brezilya'ya müspet bakış yüzde 37, Pakistan'a müspet bakış yüzde 52 ve Japonya'ya müspet bakış yüzde 54 oldu. -Türkiye'nin AB üyeliğine destek arttı- Türkiye'nin AB üyeliğinin ''iyi olacağını'' düşünenlerin oranı Türkiye'de son bir yılda 10 puan artarak yüzde 48'e çıkarken aynı zamanda son 4 yılın zirvesine ulaşmış oldu. 2 puan düşüşle Türklerin yüzde 29'u bu ihtimali ''kötü'' bulurken yüzde 16 ''ne iyi ne kötü'' seçeneğini işaretledi. Türkiye'nin AB üyeliğine destek Fransa'da son bir yılda 2 puan artışla yüzde 18'e ulaşarak tarihi zirvesini görürken karşı çıkanların oranı 4 puan düşüşle yüzde 45'e indi. Almanya'da da Türkiye'nin AB'ye girmesini olumlu karşılayanların oranı 5 puan artışla yüzde 21'e çıkarken karşıt görüştekilerin oranı 4 puan azalarak yüzde 40 oldu. Türkiye'nin üyeliğine en büyük desteği yüzde 48'le Romanya verirken bu ülkeyi yüzde 34'le ABD, yüzde 33'le İsveç ve İtalya, yüzde 30'la Hollanda, yüzde 29'la İspanya ve yüzde 25'le İngiltere izledi. AB ortalaması dikkate alındığında son 1 yılda Türkiye'nin katılımına destek yüzde 23'ten yüzde 26'ya çıkarken karşıtların oranı yüzde 33'ten yüzde 29'a geriledi. Araştırmaya göre son 1 yılda 7 puan artışla Türklerin yüzde 33'ü, ülkelerinin AB üyeliğini ''muhtemel'' görüyor. Buna ihtimal vermeyenler ise 3 puan gerileyerek yüzde 60'a indi. Türkiye'nin üyeliğine ihtimal verenlerin oranı ABD'de 8 puan artışla yüzde 53 ve AB ortalamasında 2 puan artışla yüzde 53 oldu. İsveçliler ve Rumenlerin yüzde 66'sı, İngilizlerin yüzde 65'i, Hollandalıların yüzde 60'ı, Alman ve İtalyanların yüzde 53'ü, Polonyalıların yüzde 48'i, İspanyolların yüzde 46'sı ve Fransızların yüzde 43'ü Türkiye'nin üyeliğini ''muhtemel'' gördüğünü bildirdi. Avrupalıların yüzde 48'i, Türklerin yüzde 51'i ve Amerikalıların yüzde 54'ü, Türkiye'nin AB üyeliğinin Ortadoğu'da barış ve istikrarı güçlendireceği yönünde görüş ifade ederken buna karşı çıkanlar ABD'de yüzde 34, Türkiye'de yüzde 35 ve AB ortalamasında yüzde 42'de kaldı. AB üyeliğinin Türk ekonomisine faydalı olacağını düşünenlerin oranı Türkiye'de yüzde 74'ten yüzde 55'e gerilerken AB'de yüzde 35'ten yüzde 39'a çıktı. -Türkiye karşıtlarının tezleri kabul görmedi- Ankette, ''Türkiye'nin büyük çoğunluğu Müslüman olması nedeniyle AB'ye ait olmadığı'' değerlendirmesine katılmayanların oranı Amerikalılar arasında yüzde 64, Avrupalılar arasında yüzde 56 ve Türkler arasında yüzde 51 olarak verildi. Türkiye'nin çok kalabalık olması hasebiyle AB'ye entegre olamayacağı tezine Avrupalıların yüzde 61'i, Amerikalıların yüzde 60'ı ve Türklerin yüzde 55'i karşı çıktı. ''Türkiye'nin AB'ye entegre olamayacak kadar fakir olduğu'' tezine karşı çıkanların oranı da ABD'de yüzde 64, Türkiye'de yüzde 63 ve AB ortalamasında yüzde 58 olarak hesaplandı. GMF'nin Transatlantik Eğilimler anketi, korkularla ya da ekonomik nedenlerle Türkiye'nin üyeliğine karşı çıkan aşırı sağın Avrupa kamuoyundan yeterince destek görmediğini ortaya koydu.