Yaşam

A.Ü. Açıköğretim Fakültesi Dekanlığı'na atama

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nazmi Ulutak'ın rektör yardımcılığına atanmasının ardından bu göreve Dekan Yardımcıs

28 Kasım 2008 02:00

Anadolu Üniversitesi  Açıköğretim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nazmi Ulutak'ın Rektör Yardımcılığına atanmasının ardından bu göreve Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Aydın Ziya Özgür getirildi.

Prof. Dr. Aydın Ziya Özgür, dünyanın mega üniversiteleri arasında yer alan AÜ'nün Açıköğretim Fakültesine dekan olarak atanmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Prof. Dr. Özgür, şöyle konuştu:

''Uzaktan eğitim hizmetlerinin yürütülmesinde ortaya koyacağımız projelerin gerçekleşmesinde idari, teknik ve akademik birimlerin desteği oldukça önemli. Açıköğretim derslerinin
programlarının çeşitlendirilmesi, yaşam boyu eğitim alanında yeni sertifika programlarının açılması, yeni bilgi teknolojilerinin uzaktan eğitim sistemimize entegre edilmesi gibi çok sayıda
projemiz var.''

-