Çevre

Atık piller hem cebe hem çevreye zararlı

Türkiye’de bir yılda piyasaya sürülen 10 bin ton pilin, sadece yüzde ikisinin uygun koşullarda saklamak veya geri dönüşümünü sağlamak amacıyla toplanabildiği bildirildi.

14 Ağustos 2008 03:00

Türkiye’de bir yılda piyasaya sürülen 10 bin ton pilin, sadece yüzde ikisinin uygun koşullarda saklamak veya geri dönüşümünü sağlamak amacıyla toplanabildiği bildirildi.

Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP) Genel Sekreteri İnci Kavuştu, yaptığı açıklamada, her türlü atıkta olduğu gibi pilin de doğaya atılmasının çevreye ve ekonomiye zarar verdiğini belirtti. Kavuştu, toplanmayan pillerin zamanla içlerindeki metal bölümlerinin doğaya karışarak çevreye telafisi zor zararlar verdiğini, özellikle yer altı su kaynaklarını zehirlediğini kaydederek, şunları söyledi: "Gelişmiş ülkelerde üzerinde titizlikle durulan atık pilin geri kazanımı ne yazık ki ülkemizde tüm çabalara karşın istenilen seviyeye gelmiyor. Türkiye’de bir yılda yaklaşık 10 bin ton pil piyasaya sürülüyor. Bunlardan, 2006’da 198, 2007’de 235, bu yılın ilk altı ayında ise sadece 100 ton toplanabildi. Yani başarı oranı yüzde 2 gibi düşük bir rakam. Temiz bir çevre, gelecek kuşaklara yaşanabilir bir dünya sunmak için her birey küçüklüğüne bakmadan bu pillerin çöpe atılması ile geleceğe ne denli zarar vereceğinin farkına varmalı."

Belediyelere görev düşüyor

Pillerin doğrudan doğaya atıldığı gibi evsel atıklara da karıştığını, sorunun çözümünde çevre örgütleri kadar belediyelere de büyük rol düştüğünü belirten Kavuştu, geçen mayıs ayında bir kargo şirketinin 865 şubesine pil toplama bidonu yerleştirdiklerini ifade etti. İnci Kavuştu, şunları söyledi: "Firmaların bu soruna verdiği katkı sevindirici. Aynı duyarlılığı belediyelerden de bekliyoruz. 33’ü İstanbul’da Türkiye genelinde toplam 131 belediye atık pil topluyor. Bu son derece yetersiz. Her belediye imkanları ölçüsünde çevreye katkıda bulunmalı, kent halkına örnek olmalı."

Toplanan tek kullanımlık pilleri uygun şartlarda depoladıklarını, şarj edilebilir pilleri ise fabrikalara geri dönüşüm için gönderdiklerini anlatan Kavuştu, "Toplanan pillerin içinde şarj edilebilir özellikte olanları ayrıştırıyoruz, bu pillerin geri kazanımının olması avantaj" dedi.(AA)