Yaşam

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMUNDAN BURS ANKARA (A.A)

27 Kasım 2010 11:41

-ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMUNDAN BURS ANKARA (A.A) - 27.11.2010 - Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumuna bağlı kuruluşlar tarafından, yurt içinde bazı alanlarda yüksek lisans ve doktorasını sürdüren öğrencilerden tez yapan veya yapacaklar ile doktorasını tamamlamış araştırmacılara burs verilecek. Atatürk Araştırma Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu ve Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığınca verilecek burslarla, Türk dili, tarihi ve kültürü üzerinde önem ve öncelik arz eden koruların bütün boyutlarıyla ortaya konulması ve bu alanlarda ihtiyaç duyulan bilgi birikiminin karşılanması amaçlanıyor. Burs alan öğrenci ve araştırmacılara konuyla ilgili her türlü bilgi, belge ve çalışmasını Atatürk Yüksek Kurumu bünyesinde oluşturulacak veri tabanına yükleme şartı getiriliyor. Bu yolla Türk dili, tarihi ve kültürüyle ilgili sanal ortamda kolayca erişilebilecek bilgi sistemi oluşturulması hedefleniyor. -YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA BURSU VERİLECEK ALANLAR- Bu kapsamda yüksek lisans ve doktora bursu verilecek alanlar ise şöyle: ''Sondaj Metoduyla Türkiye'nin Sosyal ve Kültürel Tarihini Araştırma Projesi çerçevesinde Van ve çevresi hakkındaki araştırmalar için Türk Tarih Kurumu 5 yüksek lisans, 5 doktora, Türk Dil Kurumu 2 yüksek lisans, 2 doktora, Atatürk Araştırma Merkezi 1 yüksek lisans, 1 doktora, Atatürk Kültür Merkezi 1 kişiye yüksek lisans, 2 kişiye doktora bursu, 16 ve 20. Yüzyıllar Arasında Orta Asya'nın Sosyal ve Kültürel Tarihi alanında Türk Tarih Kurumu 8 yüksek lisans, 8 doktora, Türk Dil Kurumu 5 yüksek lisans, 5 doktora, Atatürk Kültür Merkezi 2 yüksek lisans, 3 doktora bursu, Türk Hukuk Tarihi alanında Türk Tarih Kurumu 5 yüksek lisans, 5 doktora, Türk Dil Kurumu 2 yüksek lisans, 2 doktora bursu, Kafkasların Sosyal ve Kültürel Tarihi alanında Türk Tarih Kurumu 5 kişiye yüksek lisans, 5 kişiye doktora, Türk Dil Kurumu 2 kişiye yüksek lisans, 2 kişiye doktora bursu, Orta Doğu'nun Sosyal ve Kültürel Tarihi alanında Türk Tarih Kurumu 5 kişiye yüksek lisans, 5 kişiye doktora, Türk Dil Kurumu 2 kişiye yüksek lisans, 2 kişiye doktora bursu, Balkanların Sosyal ve Kültürel Tarihi alanında Türk Tarih Kurumu 5 kişiye yüksek lisans, 5 kişiye doktora, Türk Dil Kurumu 2 kişiye yüksek lisans, 2 kişiye doktora, 19. ve 20. yüzyıl Osmanlı Matbuat, Neşriyat ve Haberleşme Tarihi alanında Türk Tarih Kurumu 5 yüksek lisans, 5 doktora, Türk Dil Kurumu 2 yüksek lisans, 2 doktora bursu, Farklı Alfabelerle Yazılmış Türkçe Metinler alanında Türk Dil Kurumu, Ermeni Harfli Kıpçak Türkçesi Metin Araştırmaları, Grek Harfli Türkçe Metin Araştırmaları, İbrani Harfli Türkçe Metin Araştırmaları kapsamında 3 kişiye yüksek lisans, 3 kişiye doktora bursu, Karşılaştırmalı Türk Yazı Dilleri Dil Bilimi Araştırmaları alanında Türk Dil Kurumu 3 kişiye yüksek lisans, 3 kişiye doktora bursu,  Türk İşaret Dili Araştırmaları alanında Türk Dil Kurumu 5 kişiye yüksek lisans, 5 kişiye doktora bursu, Türk Sözlükçülüğü alanında Türk Dil Kurumu 2 kişiye yüksek lisans, 2 kişiye doktora bursu, Atatürk Araştırma Merkezi, 1960 Öncesi Türkiye Cumhuriyeti'nin Meseleleri sahasında 4 kişiye yüksek lisans, 4 kişiye doktora bursu, Türk Dil Kurumu, Türkçe'de Sıfatların Anlam (niteledikleri nesneler temelinde sıfatların leksikal-semantik) Özellikleri, Türkçe'de Hitap Şekilleri, Türkçe'de Ünlemler, Türkiye Türkçesi Terim Bilimi Çalışmaları konularında birer kişiye yüksek lisans bursu, Türk Tarih Kurumu, İslam Öncesi Türk Sosyal ve Kültürel Tarihi sahasında 3 kişiye yüksek lisans ve 3 kişiye doktora bursu, 19. ve 20. Yüzyıl Osmanlı İmparatorluğunda Bağımsızlık Hareketleri sahasında 3 kişiye yüksek lisans ve 3 kişiye doktora bursu, Atatürk Kültür Merkezi, Türk Toplum Yapısı ve Farklı Sosyal Gruplar kapsamında 2 kişiye yüksek lisans ve 2 kişiye doktora bursu, Somut Olmayan Kültürel Mirasın Derlenmesi ve İncelenmesi kapsamında 1 kişiye doktora bursu verecek.'' -DOKTORA SONRASI ARAŞTIRMA BURSU VERİLECEK ALANLAR- Türk Tarih Kurumunca 19. ve 20. Yüzyıl Osmanlı İmparatorluğunda Bağımsızlık Hareketleri sahasında doktorasını tamamlamış 5 kişiye yurt içi ve 5 kişiye de yurt dışı doktora sonrası araştırma bursu verilecek. Bu alanın araştırma yapılacak alt konuları, burs verilecek adaylar ile Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu yetkililerinin birlikte yapacakları görüşmeler ve değerlendirmeler sonucunda tespit edilecek. -BURS SÜRELERİ VE MİKTARLARI- Başka bir yerden burs ve ücret almamak ve öğrenimlerini kanuni süreler içinde tamamlamaları kaydıyla yüksek lisans bursu en çok 2.5 yıl süreyle aylık bin lira, doktora bursu en çok 4 yıl süreyle aylık 1500 lira olacak. Doktora sonrası araştırma burslarının süresi ise araştırmacının teklifi ve bağlı kuruluşun görüşüne dayalı olarak Yönetim Kurulunca belirlenecek. Yurt içi araştırma bursu, aylık 1.500 lira olacak. Araştırmasını yurt dışında yapacaklar için aylık burs miktarları ise ilgili kanun emsal alınarak ayrıca belirlenecek. Başvurular, 22 Aralık gününe kadar Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumuna yapılacak. Yapılan değerlendirmenin ardından, bursiyer adaylarının listesi ''www.ayk.gov.tr'' adresinde 24 Ocak 2011'de ilan edilecek.  Burslarla ilgili başvuru şartları, bursiyer adaylarından istenecek belgeler, burs verilecek adayların seçimi gibi konularda ayrıntılı bilgilere, yine aynı internet adresinden ulaşılabilir.