Gündem

Askerlik Kanunu tasarısının 61. maddesi Roboski’nin üstünü mü örter?

CHP'li Özgündüz, 61. Maddenin Ergenekon, Balyoz gibi davalar için değil, bugün görevde bulunan komuta kademesini korumaya yönelik olabileceğini vurguladı

21 Ocak 2014 20:15

Hülya Karabağlı / ANKARA

‘Yüce Divanda yargılanacak asker kişilerle ilgili soruşturma usulünü’ düzenleyen, Askerlik Kanunu tasarısının 61. maddesinin “Uludere’nin kaderini belirleyecek bir madde olduğunu” belirten CHP’nin Anayasa Komisyonu Üyesi, İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz, maddeyi, “Roboski mağdurları, sorumluluk gerekçesiyle Genelkurmay Başkanı hakkında soruşturma açılmasını isterlerse söz konusu 61. Maddeye göre, ön incelemeden sonra izni başbakan verecek. Başbakan soruşturma izni vermiş olsa bile, Genelkurmay Başkanı buna itiraz edebilir” sözleriyle açıkladı.

Askerlik Kanunu ile Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’nın 61. Maddesi tartışmaya açıldı. CHP’nin Anayasa Komisyonu Üyesi, İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz, maddenin, Başbakan’a soruşturma izni, Cumhurbaşkanı’na da itirazlarla ilgili karar verme yetkisi verdiğine dikkat çekerek, “Roboski mağdurları, sorumluluk gerekçesiyle Genelkurmay Başkanı hakkında soruşturma açılmasını isterlerse söz konusu 61. Maddeye göre, ön incelemeden sonra izni başbakan verecek. Başbakan soruşturma izni vermiş olsa bile, Genelkurmay Başkanı buna itiraz edebilir. Cumhurbaşkanı itirazı yerinde bulursa; bu Uludere mağdurları için bir son demek. Çünkü, maddeye göre, ‘itiraz üzerine cumhurbaşkanı tarafından verilen karar kesindir’ deniyor” dedi.

 

Mevcut komutanları koruma maddesi

 

Özgündüz, 61. Maddenin Ergenekon, Balyoz gibi davalar için değil, bugün görevde bulunan komuta kademesini korumaya yönelik olabileceğini vurguladı. “Çünkü, elimizde bir Roboski örneği var” diyen Özgündüz, böyle bir düzenlemeye bu nedenle gidildiğini savundu.

61. Madde şöyle:

MADDE 61- 25/10/1963 tarihli ve 353 sayılı Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununa 15 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 15/A maddesi eklenmiştir.

Yüce Divanda yargılanacak asker kişilerle ilgili soruşturma usulü:

MADDE 15/A- Genelkurmay Başkanı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanları ile Jandarma Genel Komutanı, görevleriyle ilgili suçlardan dolayı Yüce Divanda yargılanırlar.

Bu suçlardan dolayı soruşturma açılmasına, Genelkurmay Başkanı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanları hakkında Başbakan, Jandarma Genel Komutanı hakkında İçişleri Bakanı karar verir.

Bu suçlara ilişkin herhangi bir ihbar veya şikayet aldıklarında veya böyle bir durumu öğrendiklerinde, Genelkurmay Başkanı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanları hakkında Başbakan, Jandarma Genel Komutanı hakkında İçişleri Bakanı, araştırma, gerekiyorsa ön inceleme yaptırarak soruşturma izni verilmesine veya verilmemesine karar verir. Soruşturma izni verilmiş bulunanlar izin vermeye yetkili merci tarafından soruşturmanın emniyeti ve sıhhatli olarak devam etmesi amacıyla geçici süre ile görevden uzaklaştırılabilir. Anılan kararlara karşı ilgililer on gün içinde Cumhurbaşkanlığına itiraz edebilirler. İtiraz üzerine Cumhurbaşkanı tarafından verilen karar kesindir.

İsimsiz, imzasız, adressiz yahut takma adla yapıldığı anlaşılan ya da belli bir olayı ve nedeni içermeyen, delilleri ve dayanakları gösterilmeyen ihbar ve şikayetler işleme konulmaz.

Araştırma veya ön inceleme, izin vermeye yetkili merci tarafından bizzat yapılabileceği gibi, görevlendireceği denetim elemanları eliyle de yaptırılabilir. Bu şekilde görevlendirilen kişiler, 4483 sayılı Kanunda ön inceleme ile görevlendirilen kişilere tanınan yetkilere sahiptir.

Soruşturma izni verilmemesi kararı hakkında ilgililer tarafından yapılan itirazın Cumhurbaşkanı tarafından kabul edilmesi veya soruşturma izni verilmesi kararma karşı süresi içinde itiraz edilmemesi ya da bu itirazın Cumhurbaşkanı tarafından reddedilmesi üzerine, izin vermeye yetkili merci tarafından soruşturmayı yapmak üzere denetim elemanlarından üç kişilik bir soruşturma kurulu oluşturulur. Kurul, soruşturma sırasında 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Cumhuriyet savcısına tanıdığı bütün yetkilere sahip olup, soruşturma sırasında hakim kararı alınması gereken hususlarda yetkili mahkemelere başvurur.

Kurul, yaptığı soruşturma sonucunu bir rapor ile tespit ederek izin vermeye yetkili mercie sunar. İzin vermeye yetkili merci kamu davasının açılmasına gerek görmezse kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verir. Bu karar kesindir.

İzin vermeye yetkili merci kamu davasının açılmasına gerek görürse, soruşturma dosyasını Yüce Divan sıfatıyla yargılama yapmak üzere Anayasa Mahkemesine gönderir."

İlgili Haberler