Kültür-Sanat

"Klavye yerine kalemle yazmak beyni geliştiriyor"

Türkiye Araştırmacılar Derneği'nin "İlham Yolculuğu" zirvesinden: Aşırı bilgi beyni zorluyor

02 Mayıs 2016 17:12

Türkiye Araştırmacılar Derneği'nin düzenlediği 19. Araştırma Zirvesi'nde klavye yerine kalemle yazı yazmanın beyni daha çok geliştiren bir eylem olduğu açıklandı.

Zirvede konuşan Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyesi ve N Beyin Bilimsel Kurul Başkanı Prof. Dr. Sinan Canan, 3,5 milyar yıllık bir Ar-Ge ürünü olan beynin ayarlarının aşırı bilgiden bozulduğunu ve strese girdiğini belirtti. Canan, akıllı telefonların ve dijitalleşmenin yaşam serüveninde çok yoğun bir şekilde yer almasının beyin ve dil gelişimine olumsuz etki ettiğini aktararak, "elleri kullanmanın ve yazı yazmanın" beyni geliştiren eylemler olduğuna vurgu yaptı.

Ana teması “İlham Yolculuğu” olan zirvede bu yıl, stratejiye ilham veren "veri" ve "veri kaynakları"nın birleşmesi aşamasındaki sinerji yolculuğu ele alınırken, moderatörlüğünü 10 yıldır araştırma sektörüne ve TÜAD'a destek veren Dr. Fatoş Karahasan yaptı. Zirvenin konuşmacıları arasında Girişimcilik Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Sina Afra, Türk Tarih Profesörü İlber Ortaylı, BiTaksi CEO’su Nazmi Salur, TAV Havalimanları Kurumsal İletişim Direktörü Bengi Vargül ve T24 Genel Yayın Yönetmeni Doğan Akın yer aldı. 

 

Prof. Sinan Canan

"Rol modeller başarı motivasyonu
için önemli unsur"

 

TÜAD Başkanı Fulya Durmuş, "ürün, hizmet, pazar dinamikleri ve teknolojideki dönüşüme bağlı olarak dijitalleşen tüketici taleplerini anlamak ve dijital çağa uyum sağlamak için araştırma sektörünün bu dönüşüme ayak uydurması" gerekliliğini vurguladı.

Zirvede "Yetenek Nasıl Gelişir?" başlıklı bir sunum yapan Dr. Özgür Bolat, Türk eğitim sisteminde ve aile yapısında "rol model" eksikliğinin önemine değindi.

Ailelerin ve eğitimcilerin kendilerinde olmayan bir değeri ve ilgiyi çocuklara kazandırmasının çok zor olduğuna işaret eden Bolat, Barack Obama'nın, ABD Başkanı olduğunda ülkedeki siyahi öğrencilerin eğitimdeki başarı oranlarının yüzde 14 arttığını ve "rol model"lerin başarı motivasyonu için çok önemli bir unsur olduğunu kaydetti.

 

İlber Ortaylı: Arşivcilikte geri kalmışız

 

Zirvenin bu yılki konuşmacıları arasında yer alan Prof. Dr. İlber Ortaylı; Türk tarihindeki istatistiki bilgi ve veri kaynaklarına değindi. Prof. Dr. Ortaylı, “Genellikle istatistik bilginin Türk tarihinde Avrupa tarihine göre çok az olduğu düşünülür ama Türk içtimai hayatında başka zenginlikler vardır. Örneğin, şehirlerdeki lonca kayıtları ve şeri dava kayıtları” dedi. Ortaylı; “15. yüzyıldaki bizim arşivlerimiz ne yazık ki, dönemin Avusturya Krallığı ile mukayese edilemeyecek kadar az fakat bizim kayıtlarımızda olmayan şeyleri birçok başka kaynaktan da okuyabilirsiniz” şeklinde devam etti.

 

 

Doğan AkınDoğan Akın: Gazeteciliği ideolojik
prangalardan kurtarmak zorundayız

 

"Nasıl 'İyi'leşebiliriz?" sorusuyla T24 Genel Yayın Yönetmeni Doğan Akın, Türkiye’de medyanın ve gazetecilerin yaşadığı engellerden bahsetti: “Gazeteciliği değiştirmek hayali peşinde, hayal olmayan imkânlar neler? Birincisi çok basit sermaye. Sermaye karşımıza bu kadar sorunlu bir medya koyuyorsa; bağımsız, kendi gelirini üreten bir gazetecilik modeli ortaya koymamız gerekiyor.” Öte yandan gazeteciliği ideolojik prangalardan kurtarmak gerektiğinin altını çizerken medya dışında işleri olan medya gruplarının, ifade özgürlüğünün önündeki temel engellerden biri olduğunun altını çizdi.

Nielsen'den Didem Şekerel Erdoğan ve Coca-Cola'dan Duygu Keçelioğlu'nun birlikte gerçekleştirdikleri Dijital Dünyada Alışverişçinin Yolculuğu" isimli oturumda panelistler; "gıda perakendecilerine ait web sitelerinin ziyaret oranının az ama düzenli olarak arttığını Türkiye'de bu oranın son bir yılda yaklaşık 3 katına çıktığını" belirtti.  Didem Şekerel Erdoğan; Türk tüketicisinin %71'inin taze ürün ve fiyat hassasiyetinin bulunduğunu vurguladı.

 

 

Mobil işlerde bugün yapılanlar, yapılabileceklerin sadece yüzde 3'ü

 

BiTaksi ve Getir.com uygulamalarının kurucusu olan Nazım Salur dijitalleşmenin genç girişimciler için büyük fırsatlar yaratabileceğini vurguladı. BiTaksi uygulamasını hayata geçirmeden önce yaptırdıkları pazar araştırmasından sağladıkları faydanın önemine vurgu yaptı. Salur, girişimcilere; pazar araştırması yaptırmanın bütün riskleri kontrol altında tutma olanağı sağlayacağı tavsiyesinde de bulundu.

 

"Değişen dünya değişen değerler...""

 

Yönetim danışmanı ve eğitmen Candan Schabio, “Genç olmak ne demek gerçekten biliyor musunuz?” sorusuyla sunumunu gerçekleştirdi. Schabio, asırlardır gençlerin hep kaba ve saygısız olarak nitelendirildikleri söylemleri ortaya koyarken o zamandan bu yana gençlerin aslında “gerçekte” hiç anlaşılamadıklarını gösterdi. Ama artık gençleri anlamak gerektiğinin farkına varılmasıyla bir değişim yaşandığını ifade eden Schabio, ilhamını gençlerden aldığını söylerken değişen dünya ve değişen değerlere vurgu yaptı: “Artık gençler yöneticilere değil, yöneticiler gençlere yüzünü döndü ve nasıl yöneteceğini düşünmeye başladı. Genç kuşak X kuşağına yön veriyor.”

 

ThinkNeuro'dan Yener Girişken ve Unilever'den Nihan Şahan Eren'in "Nöropazarlama ile Mutlu Alışverişçiler" konulu panelinde, "Tüketiciye daha fazla harcama yaptırmanın en önemli yolunun tüketiciyi alışveriş esnasında 'mutlu etmek'ten geçtiğini belirtti. Yapılan nörobilimsel araştırmaların, alışverişte kasiyerin kurduğu göz temasının, raflarda birbiri ile dost ürünlerin bir arada bulunmasının, alışveriş alanı içinde köşeli değil yuvarlak hatlı materyallerin kullanılmasının alışverişçiye daha mutlu bir alışveriş deneyimi yaşattığını anlattı.

 

"Pazarlamayı dijital kütüphane
ile öğrenmek daha kolay"

 

"Markalar Fısıldıyor" platformunun kurucuları olan Prof. Dr. Nükhet Güz, PWC'den Murat Çolakoğlu ve NMC Televizyonculuk Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Çolakoğlu, bu platformun iletişim ve pazarlama alanındaki konuları vaka mantığıyla işleyen, pazarlama alanında okuyan öğrenciler için bir sosyal sorumluluk projesi olduğunu belirttiler ve bütün büyük markaların yöneticilerini bu platformda vaka paylaşarak içeriği zenginleştirmek için kendilerine destek vermeye davet etti.

 

"Girişimcilikte amaç satış değil,
sorun çözmek olmalı"

 

Girişimcilik Vakfı Başkanı Sina Afra ve İndeks Grup Şirketleri Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik'in de konuşmacı olarak  yer aldığı Araştırma Zirvesinde Afra ve Bilecik genç girişimcilere; "bir işi dünyada en iyi yapmaya çalışırsanız başarısız olmamanız için bir neden yok. Temel  stratejiniz satış değil bir soruna çözüm getirmek olmalı. Girişimcilikte sihirli yol,sorunu anlamak ve soruna çözüm getirmek olmalı" tavsiyesinde bulundu.

 

"Kültürel farklılıklar önem kazanıyor"

 

GfK'dan Özgür Kurtuldu ve Arçelik'te Özlem Batırel Karataş  "Kültürden Kültüre Ortak Yaşamı Belirlemek" konulu oturumda bütün dünyada pazarlama, reklam, iletişim alanlarında olduğu gibi araştırma alanında da "insan odaklı" bir yaklaşıma geçildiğini kaydetti. Global araştırmaları tasarlarken görüşülen kişileri salt "tüketici" olarak algılamak yerine bir hayat serüveni içindeki "insan" olarak konumlandırarak modellemelerin geliştirilmesinin inovasyon başarısının temelindeki en önemli faktör olduğunu belirtti.

 

"Her 10 bin kadından 
12'si şiddete maruz kalıyor"

 

Araştırma Zirvesi'nde Perspektif Araştırma Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Demirci ve Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi İsmail Dinçer Güneş'in bir sosyal sorumluluk projesi olarak gerçekleştirdikleri "Kadına Yönelik Şiddetin Analizi" raporundan ilginç veriler aktardı. İçerik İnceleme Yöntemi ile 2014-2015 yılları arasında medyada yer alan kadına şiddet içerikli haberlerin derlemesi ve analizlerinin yapılması ile gerçekleştirilen araştırmada, Türkiye'de her 10.000 kadından 12'sinin şiddete maruz kaldığı sonucu yer alıyor. Araştırma sonuçlarına göre Adana, Zonguldak, Aksaray ve Kütahya şiddet olaylarının en yoğun olarak yaşandığı iller arasında. Fiziksel şiddetin % 62'si ise özel alanlarda gerçekleşmekte.

 

"Bireye seslenmek için araştımalara ihtiyacımız var"

 

İDA Başkanı Işıl Arıdağ, KİD Başkanı Bengi Vargül ve Sürdürülebilirlik Akademisi Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi Semra Sevinç'in birlikte katıldıkları panelde, finansal büyüklüğün ve operasyonel yetkinliğin "şirket değeri" yaratmak için yeterli olmadığını "insan odaklı" iletişim şeklinin kurumların imaj ve itibarları için çok daha fazla önemli olduğunu vurguladı.