Ekonomi

Ankara HiltonSA'da grev kararı kalktı

06 Mayıs 2009 13:30

Ankara HiltonSA Oteli'ndeki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşmaya varılmasıyla sendikanın aldığı grev kararı kaldırıldı.

DİSK'e bağlı Otel, Lokanta, Eğlence Yerleri İşçi Sendikası (OLEYİS) ile işveren temsilcileri arasında yürütülen görüşmelerde anlaşma sağlandı.

Anlaşma sonucu, 1 Ocak 2009'dan itibaren geçerli olacak ve 3 yıl yürürlükte kalacak toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Toplu iş sözleşmesiyle esnek çalışma konusunda bir takım düzenlemelere gidildi. Buna göre, önceki sözleşmede haftada 45 saat olarak düzenlenen çalışma süresi, günlük 7,5 saat olarak yeniden düzenlendi. Böylece denkleştirme uygulaması ortadan kaldırılırken, işçilerin fazla mesai ücreti alabilmesinin önü açıldı.

Halen otelde "Çağrı usulü" çalışan 7 işçinin boşalan kadrolarda istihdam edilmesi benimsendi.

Toplu iş sözleşmesiyle işçi ücretleri de yeniden düzenlendi. Buna göre, sözleşmenin birinci yılında işçi ücretlerine brüt 100-120 TL arasında zam yapılacak. Ücretler ikinci ve üçüncü yıllarda TÜFE oranlarına bağlı olarak iyileştirilecek. İşçilere her yıl 4 maaş tutarında ikramiye verilecek.

İşçilere bu yıl brüt 400 TL yakacak yardımı, "Çocuk, oruç, evlenme, doğum, yakın ölümü, ölüm, doğal afet, kreş, eğitim ve izin yardımlarını" kapsamak üzere brüt 1000 TL "Özel Durumlara İlişkin Özel Yardım" yapılacak.

Üzerinde kasa zimmeti bulunan işçilere, herhangi bir maddi ziyanı ve kasa açığını karşılamak üzere 60 TL kasa tazminatı verilecek. İşçilere, ulaşımlarını sağlamak için her ay için 140 TL karşılığı EGO Toplu Taşıma bileti sağlanacak. Çeşitli adlar altında yapılan sosyal yardımların miktarı da sözleşmenin ikinci ve üçüncü yıllarında TÜFE oranlarına bağlı olarak yeniden belirlenecek.

Toplu sözleşme doğrultusunda iş yerinde işçi ve işveren arasında yaşanabilecek sorunları çözüme kavuşturmak ve terfi gibi kararları belirlemek amacıyla bir "Ortak Komite" kurulacak. Ortak komite 2 işveren ve 2 sendika temsilcisinden oluşacak. Kararların tarafların mutabakatıyla alınması esas olacak. Mutabakat sağlanamazsa taraflar terfi konuları hariç yargı yoluna gidebilecek.

"Sözleşmenin takipçisi olacağız"

OLEYİS Genel Başkanı Seyfettin Baş, yaptığı açıklamada, yaklaşık 6 ay devam eden görüşmelerde yasanın belirlediği tüm aşamaların tamamlanmasına rağmen anlaşma sağlanamaması nedeniyle bugün uygulanmak üzere grev kararı aldıklarını söyledi.

Zaman zaman gerilen ilişkilerde görüşme kanallarının hiçbir zaman kapatılmadığını ifade eden Baş, "Sendika-işveren ilişkileri konusundaki bu sağduyulu yaklaşım köklü bir kurumsal ilişki geleneğiyle sağlanabilmiştir. Bu anlayışın korunması konusunda sendikamızla birlikte Ankara HiltonSA yönetiminin Hilton geleneklerine bağlı bir çalışma ilişkileri anlayışını benimsemesinin payı büyüktür" dedi.

Baş, 3 yıl geçerli olacak sözleşmenin en önemli özelliğinin, çalışma süreleri konusundaki düzenleme olduğunu belirtti. Önceki dönem sözleşmesinde yer alan esnek çalışma uygulaması kaldırılarak günde 7,5 saatten fazla çalışan Hilton işçilerinin fazla mesai ücreti almalarının hükme bağlandığına dikkati çeken Baş, "Ülkemizde işsizliğin yaygınlaştığı, kimi sendikaların patronların baskılarına dayanamayarak 'ya işçi kıyımı ya sıfır zam', hatta 'ya işçi kıyımı ya ücret indirimi' dayatmalarına evet demek zorunda kaldıkları bir dönemde brüt ücretlere ortalama yüzde 9,5 zam alınmıştır" diye konuştu.

Toplu sözleşme görüşmelerinin, iş yeri temsilcileri başta olmak üzere, Ankara HiltonSA işçilerinin bizzat katılımıyla gerçekleştirildiğini vurgulayan Baş, her aşamasına isteyen her işçinin katıldığı, gözlem, eleştiri ve önerilerde bulunduğu açık ve demokratik bir sözleşme süreci yaşandığını söyledi.

Baş, "Sendikamız imzalanan bu sözleşmenin uygulanmasının takipçisi olacaktır. Uzun yıllar boyunca enflasyon karşısında eritilen işçi ücretlerinin hak edilen düzeye yeniden yükseltilmesi için bundan sonra daha çok dayanışmaya ve daha fazla mücadeleye ihtiyacımız vardır" dedi.

ETİKETLER

haber