Gündem

Anayasa Mahkemesi'nden 'tam gün'e kısmi iptal

Mahkeme, doktorların muayenehane açması yasağı ve doktorlara yönelik döner sermaye uygulamasına dair bölümleri iptal etti.

16 Temmuz 2010 03:00

T24 - Anayasa Mahkemesi "tam gün" yasasını, "doktorlara yönelik döner sermaye uygulaması ve muayenehane açma yasağı"na dair bölümlerin iptaliyle kısmen iptal ederken, doktorların tam gün çalışmasının Anayasa'ya aykırı olmadığını açıkladı. Bu kararla birlikte üniversite hastanelerinde çalışan doktorlar muayenehanelerini mesai bitimi sonrası açabilecekken, kamu kurumlarında çalışan doktorların özel muayenehanelerinde çalışma şansı 30 Temmuz itibariyle son bulacak.

Anayasa Mahkemesi, 5947 sayılı Üniversite ve Sağlık Personelinin Tam Gün Çalışmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un, bazı hükümlerinin iptaline karar verdi.

Yüksek Mahkeme, doktorlara yönelik döner sermaye uygulamasını ve muayenehane açma yasağına dair bölümleri iptal etti.

Yüksek Mahkeme, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun değiştirilen 36. maddesinin 2. fıkrasının 1. tümcesinde yer alan ''Öğretim üyesi, kadrosunun bulunduğu yükseköğretim birimi ile sınırlı olmaksızın ve ihtiyaç bulunması halinde görevli olduğu üniversitede haftada asgari 10 saat ders vermekle yükümlüdür'' ibaresini Anayasa'ya aykırı bularak oy çokluğuyla iptal etti.

Kanunun 6. maddesiyle, 2547 sayılı Yasaya eklenen Geçici Madde 57. maddenin ''Bu süre içerisinde talepte bulunmayanlar istifa etmiş sayılır'' biçimindeki son tümcesini de oy çokluğuyla iptal eden Anayasa Mahkemesi, tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanların sadece bir sağlık kurum ve kuruluşlarında mesleklerini icra etmelerine izin veren yasa hükmünü de oy çokluğuyla iptal etti ve yürürlüğünü durdurdu.

Buna göre tüm doktorlar özel muayenehane açabilecekler.

CHP, Kanunun 11 maddesinin bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde dava açmıştı.
ETİKETLER

haber