Gündem

ANAYASA MAHKEMESİNDEN DURDURMA ANKARA (A.A)

05 Temmuz 2011 15:50

-ANAYASA MAHKEMESİNDEN DURDURMA ANKARA (A.A) - 05.07.2011 - Anayasa Mahkemesi, 5793 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un, ''özelleştirme programına alınan arsa ve arazilerin, plan, imar planı, değişiklik ve revizyonları ile parselasyon planlarının, İmar Kanunu'ndaki ilan ve askıya dair hükümlerden muaf olarak kesinleşip, yürürlüğe girmesine ilişkin hükümlerinin yürürlüğünü durdurdu.  CHP, 5793 sayılı Kanun'un bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesine başvurmuştu. Davayı esastan sonuçlandıran Yüksek Mahkeme, Kanun'un 15. maddesiyle 3194 sayılı İmar Kanunu'nun değiştirilen Ek 3. maddesindeki, ''özelleştirme programındaki kuruluşlara ait veya kuruluş lehine irtifak ve/veya kullanım hakkı alınmış arsa ve araziler ile özel kanunları uyarınca özelleştirilmek üzere özelleştirme programına alınan arsa ve arazilerin plan, imar planı, değişiklik ve revizyonları ile parselasyon planlarının İmar Kanununda belirtilen ilan ve askıya dair hükümlerden muaf olarak kesinleşip yürürlüğe girmesine'' ilişkin ibareleri iptal etmişti.  Anayasa Mahkemesi, iptal edilen bu ibarelerin uygulanmasından doğacak sonradan giderilmesi güç veya olanaksız durum ve zararların önlenmesi ve iptal kararının sonuçsuz kalmaması için kararın Resmi Gazete'de yayımlanacağı güne kadar söz konusu ibarelerin yürürlüğünü oy birliğiyle durdurdu.

ETİKETLER

haber