Özel Dosya

Albay Alparslan Türkeş'in basın toplantısı

12 Ağustos 2008 03:00

Albay Alpaslan Türkeş, aynı gün saat 15:00'de Genelkurmay Başkanlığı'nda yapılan basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı: "Bu sabahki harekâtı nasıl tafsil edebilirsiniz? Bir darbe-i hükümet mi olmuştur, yoksa Anayasa'ya dönüş mü ba­his konusudur?"

Türkeş’in yanıtı, askerin hükümete karşı bakışını da yansıtıyordu:

 "Yürürlükteki Anayasa idare tarafından çiğnenirse o idarenin meşruiyeti şüpheye düşer. Onun için biz birkaç seneden beri memlekette Anayasa'nın ihlal edildiğine şahit olduk. Fakat sabırla bekledik ve içten temenni ettik ki, bu yol parlamenter nizam içinde Meclis'te halledilsin. Son bir aylık hadiseler memle­kette büyük üzüntüye sebep oldu ve de­mokrasi hayatımız bir çıkmaza girdi. Fakat bütün ümit ve beklememize rağmen Parlamento'da bunun düzelmesine gidilmedi.

Diktatörlüğe gidileceğinden bütün memleket endişeye düştü ve bu hal ayrı partilere men­sup vatandaşların münasebetlerini de güç hale soktu. Bu durum karşısında memleketin ve milletin iç ve dış tehlikelerden korunması sorumluluğunu üzerinde taşıyan Türk Silahlı Kuv­vetleri, kötü şekilde yürütülen bu iç mücadelenin memleketin dış emniyetini de tehlikeye soktuğunu gördü. Bunun hem Orta Doğu bölgesinde sulh ve sükunu temin, hem de Ana-yasa'nın her türlü tesirden azade bir hale getirilmesi maksadıyla Türk Silahlı Kuvvetleri ken­di sorumluluğu dahilinde düzeltmeye karar verdi."  (Cumhuriyet, 28 Mayıs 1960.)

ETİKETLER

haber