Gündem

AKP'nin tartışmalı ‘sağlık' teklifi Genel Kurul'da

Kamudan ihraç edilen doktorların çalışması sınırlanıyor, TTB ve TEB'in yetkileri tırpanlanıyor

13 Kasım 2018 15:52

T24 Ankara

TBMM Sağlık Komisyonu’ndaki görüşmeler sırasında kamudan atılan doktorların çalışma alanının yalnızca Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) anlaşmasının olmadığı özel hastanelerle sınırlandıran, Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve Türk Eczacıları Birliği’nin (TEB) yetkilerini tırpanlayan tartışmalı kanun teklifi bugün Genel Kurul’a geliyor. Komisyonda 44 maddelik tekliften 6 madde çıkarıldı, 4 yeni madde eklendi. Büyük tepkiler eşliğinde ufak bir rötuş yapılan 5. Maddeye göre, güvenlik soruşturması sonucunda kamuda görev alamayan doktor ve diş hekimleri özel sağlık kurumlarında istihdam edilebilecek ve muayenehane açabilecek. Fakat çalışabilmek için zorunlu kamu hizmeti süresinin dolmasını beklemek durumunda olacaklar. KHK ile ihraç edilenler hakkında bir değişikliğe gidilmedi.

“Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” metninden, reçetesiz, izinsiz ve kanunla belirlenen yerler dışında ilaç satışı ile ilaç sayılmayan bazı ecza ve kimya ürünlerinin izinsiz ithali ve üretilmesi konularında verilen idari para cezaları düzenleyen maddeler çıkarıldı. Yardımcı eczacılık düzenlemesini kaldıran 12. ve 13. maddeler de teklif metninden çıkarıldı. Yardımcı eczacılık uygulaması devam edecek. Ayrıca, limanlara uğrayan gemilerin sağlık işlem ve kontrollerinde verilen para cezaları azaltılmasını düzenleyen 19. madde de teklif metninden çıkarıldı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesinin mütevelli heyetinin kimlerden oluştuğunu düzenleyen teklif metninin 20. Maddesi değiştirildi. Değişiklikle, Sağlık Bilimleri Üniversitesinin Mütevelli Heyeti; Rektör, Sağlık Bakanı Yardımcısı, Sağlık Bakanın seçtiği bir üye, YÖK tarafından seçilen profesör unvanına sahip bir üye, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Kurulunca belirlenen Sağlık Bilimleri Üniversitesi dışından bir üye olmak üzere beş üyeden oluşacak şekilde düzenleniyor.

Teklifin 23. maddesi de komisyonda değiştirilen maddeler arasında. Bu madde, Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesisleri ile üniversitelerin tıp ve diş hekimliği alanında lisans ve uzmanlık eğitimi veren kurumların birlikte kullanımı düzenleniyordu. Tıp fakültesi ve diş hekimliği fakültesi öğretim elemanları ve diğer personeli anlaşma yapılan kurumda fakülte dekanının görüşü alınarak sözleşmeli olarak istihdam edilebilecek. Maddede yapılan değişiklik ile üniversiteler ve sağlık tesisleri arasında ortak çalışmayı düzenleyen sözleşmelerde başhekim değil hastanenin onayı gerekecek.

Ayrıca 23. Maddeden sonra gelmek üzere yeni bir madde eklendi. Bu madde ile birlikte kullanım protokolü yapılmış tesislerde çalışacak üniversite personeli ile kanun yürürlüğe girdikten 3 ay içinde sözleşme yapılması düzenleniyor.

Teklifte tütün ürünlerinin kapalı dolapta satılmasını düzenleyen 25. Maddenin 13. Fıkrası da teklif metninden çıkarıldı.

Teklifin 34. Maddesinde yapılan değişiklik ile “gıda etiketleri ve tanıtım reklamlarında kullanılacak beyanlarda iznin doğrudan Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca” verilmesi düzenlendi. Takviye gıdaların ve özel tıbbi amaçlı diyet gıdaların üretim, ihracat ve kontrolünün Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca yapılmasını düzenleyen 35. Maddesi tekliften çıkarıldı. Bu konuda beyanlar dışındaki sürecin Tarım ve Orman Bakanlığı eliyle yürütülmeye devam edilmesi kararlaştırıldı.

Teklifin 40. Maddesi ile Şehir hastanelerindeki iş ve işlemler damga vergisinden muaf tutuluyordu. Bu madde metinden çıkarıldı.