Politika

AKP’li Yüksel, ‘şeffaf’ siyasetin el kitabını yazdı

Dokunulmazlık tartışmaları gündemdeki sıcaklığını korurken, AKP Mardin Milletvekili Cüneyt Yüksel öneride bulundu.

29 Mart 2011 03:00T24 – Hülya Karabağlı  / Ankara

Dokunulmazlık tartışmaları gündemdeki sıcaklığını korurken, AKP Mardin Milletvekili Cüneyt Yüksel öneride bulundu. Yüksel’e göre, Türk hukuk sisteminde diğer çağdaş ülkelerde görülmeyen imtiyazlı bir yapı var. Amaç, tüm ayrıcalıkları ortadan kaldırmak. Bu nedenle, dokunulmazlık sadece milletvekilliği ile sınırlı tutulmamalı. Kamu ve yargının dokunulmazlıkları kaldırılmalı. Milletvekillerinin dokunulmazlık ölçütü AB olmalı. Kürsü ve oy kullanma hakları elinde kalmalı.

AKP’li Yüksel, “Siyasette Etik" ve “ Devlette Etik" kitaplarını çıkardı. Kitaplarda,  Devlette ve siyasette saydamlık, E-devlet uygulamasının yapılacak düzenlemelerle nasıl siyasete nasıl kolaylık sağlayacağı, milletvekili ve etik gibi konulara yer veriliyor. Dokunulmazlıklar ve Türkiye’nin bir türlü içinden çıkamadığı siyasi partilere yapılan ‘bağış’lar çarpıcı bölümleri oluşturuyor.
“Siyaset ve Etik” kitabından bazı bölümler şöyle:

Tüm ayrıcalıklar kaldırılmalı: Yasama dokunulmazlığı bir amaç olmayıp, milletvekillerinin halkın iradesini Meclis’e tam olarak yansıtarak milli iradenin eksiksiz gerçekleşmesini sağlamalarının aracıdır. Kamudaki tüm ayrıcalıkların yasama dokunulmazlığı ile birlikte kaldırılması etik devlet anlayışına  büyük katkı sağlayacaktır. 

SMS ve internetle üye aidatı: Siyasi partilere devlet yardımına bir üst sınır getirilerek siyasi partileri faaliyet giderleri ve seçim harcamaları için üye aidatlarını kullanmaları yönünde teşvik etmek gerekir. Siyasi Partiler Yasası’nda (SPY), bilişim teknolojileri sayesinde (sms, internet gibi) üye aidatı toplanmasını kolaylaştıracak düzenlemeler getirilmelidir.

En önemli sorun bağış: Türkiye’de siyasi partilere yapılan bağışlar en önemli sorunlarından birisi. Bu bağışların gerçek miktarlarının ve bağışçıların kimliklerinin denetim yetersizliği yüzünden bilinmemesi. Bağışçıların kimlikleri günümüzde olduğu gibi gizli kalmaya devam ederse siyasetin finansmanı ilgili sınırlamalar ve kurallar hiçbir işe yaramayacaktır.

YSK bağış miktarını belirlemeli: Belgelenmemiş, paravan kuruluşlar tarafından yapılan bağışlar engellenmeli. YSK, özel sektör tarafından siyasi partilere yapılan yardımın sınırlarını belirlemeli. Bağış yapanların kimliklerinin kaydedilmesi ve beyan edilmesine ilişkin hükümler düzenlenmeli. Paravan  şirketler tarafından yapıldığı belirlenen bağışlar seçim kurulunun masraflarında kullanılmalı.

Finansal beyan internette: Siyasi parti adaylarına yapılan ayni katkılar da finansal beyana dahil edilmeli. Parasal değerleri belirlenerek kayıt altına alınmalı.Türkiye’de finansal beyanların internette yayınlanması bir zorunluluk haline gelmiştir.

E-devlet ve saydamlık: Siyasi parti hesapları ve siyasi partilerin gelir ve giderlerinin beyanında kamuoyunun denetiminin sağlanması için bir an önce E-Devlet uygulamasına geçilmesi gerekmektedir. İnternet ortamında bilgiye kolayca ulayan vatandaşlar siyasetçiler ve siyasi partiler üzerindeki denetimi artırır.

Milletvekilleri yaşamlarıyla örnek: Milletvekilleri ve bakanlar yaşamları, uğraşları, üslupları ve davranışları ile topluma örnek olmaya devam ederlerse; erdemli ve ilkeli tavırları ile toplumun güveninin kazanırlar.


ETİKETLER

haber