Politika

AKP; 'tutuklu vekil' pazarlığına yanaşacak mı?

TBMM’de gözler yarın AKP ile CHP arasında yapılacak Anayasa pazarlığına çevrildi

22 Ekim 2013 20:39

 

CHP’nin, tutuklu milletvekillerini kurtarmayı amaçladığı  ‘Yasama Dokunulmazlığı’ düzenlemesi, 59 madde içinde yer almıyor. Ancak,  maddenin yüzde 90’ınında mutabakat var.  AKP, bu nedenle ön koşul olarak kabul etmediği düzenlemeye soğuk da bakmıyor. Madde, milletvekillerinin tutuksuz yargılanmalarının yolunu açıyor.

TBMM’de gözler yarın AKP ile CHP arasında yapılacak Anayasa pazarlığına çevrildi. AKP’nin Grup Başkanvekilleri Nurettin Canıkli ve Mahir Ünal, yarın saat 11.30’da CHP’nin kapısını çalacak.  CHP Grup Başkanvekilleri Akif Hamzaçebi,  Engin Altay ve Muharrem İnce ile  Anayasa pazarlığına oturulacak.  CHP tutuklu milletvekillerini kurtarmayı amaçlıyor.

 

'59 madde görüşülecek'

 

AKP’nin  Anayasa Uzlaşma  Komisyonu Üyesi , İstanbul  Milletvekili  Mustafa Şentop , “ Dört partinin  üzerinde uzlaştığı  59 madde konuşulacak”  dedi.  CHP'nin tutuklu milletvekilleriyle ilgili düzenlemenin de pakette yer almasını istediğini vurgulayan Şentop,  böyle bir ön şartı kabul etmeyeceklerini söylüyor. Tutuklu milletvekilleri konusundaki düzenlemenin üzerinde mutabakat sağlanan 59 madde içinde yer almadığına dikkat çeken Şentop,  Bu madde üzerinde uzlaşma sağlanması durumunda  paketin içine  alınabileceğine  soğuk bakmadıklarını vurguluyor.

 

Milletvekillerini kurtaracak düzenleme

 

Anayasa Uzlaşma Komisyonu,  “ Yasama sorumsuzluğu ve dokunulmazlığı” maddesinin  büyük bir çoğunluğunda  mutabakat  sağladı. Ancak, MHP, İmralı’ya da yol açılıyor gerekçesiyle ‘terör suçları” gibi  ağır cezalık  suçların dokunulmazlık kapsamı dışında bırakılmasını istiyor.  Partilerin önerilerinin  dışında üzerinde mutabakat sağlanan  ve yeşil  renkte yazılan  düzenleme şöyle.

Madde 67. (1) Milletvekilleri Meclis çalışmaları ile ilgili oy, söz ve düşünce açıklamalarından dolayı sorumlu tutulamaz. Sövme fiilleri ile İçtüzük gereğince verilecek disiplin cezaları sorumsuzluk kapsamı dışındadır.

 (2) Seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen bir milletvekili Meclisin gizli oyla vereceği bir izin kararı olmadıkça yakalanamaz, gözaltına alınamaz,  tutuklanamaz, sorgulanamaz ve yargılanamaz. Şu kadar ki tutuklama izni üye tamsayısının …çoğunluğunun gizli oyuyla verilir. Meclis izin kararında bu yetkilerden bazılarını geçici veya sürekli olarak vermeyebilir. Meclisin izin kararı, isnad olunan suçla sınırlıdır. Kasten öldürmeye ilişkin suçüstü hali dokunulmazlık kapsamı dışındadır. Ancak, bu halde yetkili makam durumu hemen Meclise bildirir.

(4) Dokunulmazlığın kaldırılması talebi doksan gün içinde Meclis tarafından karara bağlanmamışsa reddedilmiş sayılır.

(5) Milletvekili hakkında, milletvekili seçilmeye engel bir suçtan dolayı kesin hüküm giyme hali dışında seçiminden önce veya sonra verilmiş bir ceza hükmünün yerine getirilmesi, milletvekilliğinin sona ermesine bırakılır.

(6)Tekrar seçilen milletvekili hakkında soruşturma ve kovuşturma, Meclis'in yeniden dokunulmazlığını kaldırmasına bağlıdır.

(7) Milletvekilliği süresince zamanaşımı işlemez.

(8) Türkiye Büyük Millet Meclisindeki siyasal parti gruplarınca, yasama dokunulmazlığı ile ilgili görüşme yapılamaz ve karar alınamaz.