Gündem

AKP, ÖYM'lerle ilgili önergeyi Meclis'e sundu

AKP, Özel Yetkili Mahkemeler'e ilişkin değişiklik önergesini Meclis Başkanlığı'na sundu.

01 Temmuz 2012 21:34

TBMM Genel Kurulu'nda, "3. Yargı Paketi"ne ilişkin tasarının görüşmelerine geçildi. Özel yetkili mahkemelerin kaldırılmasını öngören tasarının 74. maddesinde değişiklik önerge bugün AK Parti Grup Başkanvekilleri Mahir Ünal ve Ahmet Aydın ile bazı milletvekillerinin imzalarıyla TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

3. Yargı Paketi olarak bilinen ve Özel Yetkili Mahkemelerin kaldırılmasını da içeren 3. Yargı Paketi'nin görüşmelerine Meclis Genel Kurulu'nda başlandı. Dün gerçekleşen oturumda 55. maddeye kadar olan 3. bölümün görüşmeleri tamamlanmıştı. Bugün başlayan görüşmelerde ise 55. maddeden sonraki maddeler görüşülecek. 3. Yargı Paketi ise toplamda 110 maddeden oluşuyor.
 
Özel Yetkili Mahkemelerin kaldırılmasıyla ilgili düzenleme ise paketin 74. maddesine eklenerek görüşülecek.
 
TBMM Genel Kurulu'nda 3. Yargı Paketi görüşülmeye devam ederken, AK Parti Özel Yetkili Mahkemelerle ilgili düzenlemeyi içeren önergeyi TBMM Başkanlığı'na sundu. Önerge ise Özel Yetkili Mahkemeleri kaldırıyor.
 
TBMM Genel Kurulu'nda 3. Yargı Paketi görüşmeleri devam ediyor. AK Parti ise merakla beklenen ve Özel Yetkili Mahkemelerin kaldırılmasını içeren önergesini TBMM Başkanlığı'na sundu. AK Parti'nin TBMM Başkanlığı'na sunduğu önergeyle Özel Yetkili Mahkemeler kaldırılıyor. Özel Yetkili Mahkemelerle ilgili Ceza Muhakemeleri Kanunu'nun 250, 251 ve 252. maddelerinin kaldırılması sonrası, devam eden davaların durumu geçici 2. maddeye eklenen fıkralarla düzenlendi.
 
Önergenin geçici 2. maddesinde,CMK 250'nci maddeyle ilgili olarak "Ceza Muhakemesi Kanununun yürürlükten kaldırılan 250'nci maddesinin birinci fıkrasına göre görevlendirilen mahkemelerde açılmış olan davalara, kesin hükümle sonuçlandırılıncaya kadar bu mahkemelerce bakmaya devam olunur. Bu davalarda, yetkisizlik veya görevsizlik kararı verilemez. Terörle Mücadele Kanunu'nun 10'uncu maddesinin kovuşturmaya ilişkin hükümleri bu davalarda da uygulanır" ifadeleri yer aldı.
 
Ayrıca geçici ikinci maddede CMK 251'inci maddeyle ilgili olarak, "Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 251'inci maddesinin birinci fıkrasına göre görevlendirilen cumhuriyet savcıları yürütmekte oldukları soruşturmalara, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nca Terörle Mücadele Kanunu'nun 10'uncu maddesi uyarınca görevlendirilen cumhuriyet savcıları göreve başlayıncaya kadar devam ederler" düzenlemesi önergede yer aldı.
 
Yine geçici 2. maddede, "Terörle Mücadele Kanunu'nun 10'uncu maddesi kapsamına giren suçlarla ilgili olarak bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle açılmış olan davalarda, sanığın taşıdığı kamu görevlisi sıfatı dolayısıyla hakkında soruşturma yapılabilmesi için izin veya karar alınması gerektiğinden bahisle durma veya düşme kararı verilemez" ifadeleri yer aldı. Bir diğer fıkrada ise şu ifadeler görüldü: "Mevzuatta Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 250'nci maddesinin birinci fıkrasına göre kurulan ağır ceza mahkemelerine yapılmış olan atıflar, Terörle Mücadele Kanunu'nun 10'uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen ağır ceza mahkemelerine yapılmış sayılır."
 

İlgili Haberler