Yaşam

Akademisyenler YÖK'ü istemiyor

Akademisyenlerin yüzde 37.5'i YÖK yerine otoriter olmayan bir düzenleme yapılmasını istiyor.

16 Şubat 2009 02:00

Türk Eğitim-Sen'in üniversite çalışanlarının katılımıyla gerçekleştirdiği ankete göre, akademisyenlerin yüzde 37.5'i YÖK yerine otoriter olmayan bir düzenleme yapılmasını istiyor.

Türk Eğitim-Sen, Türkiye'de üniversite ve üniversite çalışanlarının sorunlarıyla ilgili Gazi Üniversitesi'nden bir grup akademisyenle bir anket çalışması gerçekleştirdi. Ankara, Erzurum, Van, Rize, İstanbul, İzmir, Konya, Elazığ, Kayseri, Trabzon, Kars ve Kırıkkale olmak üzere toplam 12 ilde yapılan araştırmaya, bin 130 akademik ve idari personel katıldı.

“YÖK bilimsellikle çatışıyor”

Ankete göre, ''Üniversitenin YÖK şeklinde bir otoriteyle yönetilmesini nasıl değerlendirdikleri?'' sorulan akademisyenlerin yüzde 37.5'i ''YÖK yerine otoriter olmayan bir düzenleme yapılmasını'' istiyor. Katılımcıların yüzde 21.2'si ''YÖK otoritesinin bilimsel özgürlükle çeliştiği düşüncesini'' taşırken, YÖK'ün koordinasyon sağlayan bir birim olarak var olması gerektiğini düşünenlerin oranı ise yüzde 21.8.

''Üniversite içi demokrasi işlemiyor''

Ankette, akademisyenlere üniversite rektörlerinin sahip olduğu otoriteye yönelik değerlendirmelerini almak için de sorular yöneltildi. Akademisyenlerin yüzde 33.6'sı ''rektörlüğün, eşgüdüm için gerekli olduğunu'' düşünürken, yüzde 33.1'i ''rektörlükte aşırı otoriter bir yapının söz konusu olduğuna'' inanıyor.

''Rektörlüğün bilimsel özgürlükleri engelleyebildiğini'' söyleyenlerin oranı ise yüzde 15.2 olarak belirlendi.

''Üniversitelerin önündeki en önemli sorun nedir?'' sorusuna, katılımcıların yüzde 33.1'i ''üniversite içi demokrasinin işlemeyişi'', yüzde 32.9'u ''üniversitenin özerkliği'', yüzde 17.5'i ''üniversite içi otoriter yönetim'', yüzde 16.5'i de ''üniversitede yönetime katılma sorunları'' cevabını verdi.

Ankete katılanların yüzde 37.6'sı, Türkiye'nin sorunlarını aşması için ''laik ve demokratik sisteminin korunması'' gerektiğini belirtiyor. Bunu yüzde 36.2 ile ''demokrasi içinde kalkınmak'', yüzde 11.3 ile ''AB'ye üye olmak'' izliyor.