Ekonomi

AİLE HEKİMLİĞİNDE İSTEK DIŞI GÖREVE İPTAL ANKARA (A.A)

23 Mayıs 2011 14:13

-AİLE HEKİMLİĞİNDE İSTEK DIŞI GÖREVE İPTAL ANKARA (A.A) - 23.05.2011 - Sağlık evinde görevli bir ebenin, isteği dışında aynı binadaki aile hekimliği ofisinde görevlendirilmesi mahkemece iptal edildi. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Türk Sağlık-Sen, Bolu'nun Göynük ilçesindeki bir sağlık evinde sözleşmeli ebe olarak çalışan üyesinin, kendi isteği dışında ve sözleşmesine aykırı bir şekilde aile hekimliği ofisinde görevlendirilmesini yargıya taşıdı. Sendika, söz konusu işlemin iptalini talep etti. Sakarya 1. İdare Mahkemesi kararında, hizmet sözleşmelerine göre, sözleşmeli çalışanların afetler, olağanüstü hal, savaş hali ile yılda 1 ayı geçmeyen hizmet içi eğitimler dışında görev yeri haricinde çalıştırılamayacağına işaret edildi. Sağlık evi ve aile hekimliği ofisinin aynı binada faaliyet gösteren farklı birimler olduğuna dikkat çekilen kararda, sağlık evinde çalışmak için sözleşme imzalayan sözleşmeli ebenin söz konusu haller dışında başka bir yerde görevlendirilemeyeceğinin açık olduğu belirtildi. Sözleşmeli ebenin aile hekimliği ofisinde çalıştırılabilmesi için kendi talebinin olması ve aile hekimliği ofisinde çalışmasına yönelik olarak yeni bir sözleşme yapılması gerektiği vurgulanan kararda, tüm bu değerlendirmeler doğrultusunda sözleşmeli ebenin sözleşmesine aykırı bir şekilde başka bir birimde çalışmaya mükellef kılınmasına ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı kaydedildi. Mahkeme, belirtilen gerekçelerle dava konusu işlemin iptaline karar verdi. Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, konuya ilişkin değerlendirmesinde, yeni oluşturulan aile hekimliği ofisleri için, hali hazırda başka birimlerde vatandaşa hizmet sunan sağlık görevlilerinin mevzuata aykırı bir biçimde ve çalışanların iradesi hiçe sayılarak görevlendirilmek istendiğini ifade ederek, ''Bu türden zorla görevlendirme yapılamaz. Sağlık çalışanlarının kendi talepleri olmadan aile hekimliğinde görevlendirilmeleri hukuka aykırıdır. Buna rağmen idarelerin bu durumu hiçe saymaları nedeniyle yargıya müracaat ettik. Kazandığımız dava ile de bu haklılığımız tescillenmiştir. İdareler artık  bu tür zorlamalardan vazgeçmelidir'' dedi.

ETİKETLER

haber