Gündem

Ağaoğlu'nun 'Bakırköy 46' projesi mahkeme kararı ile durduruldu

Ali Ağaoğlu proje ruhsatının değil, planın iptal olduğunu söyleyerek karara itiraz edeceklerini söyledi

27 Aralık 2013 19:44

Yolsuzluk ve rüşvet suçlamaları ile yürütülen operasyonunun ilk ayağında gözaltına alınıp savcılık sorgusundan sonra yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakılan İşadamı Ali Ağaoğlu’na ait Bakırköy 46 Projesi İstanbul 8. İdare Mahkemesi’nin kararıyla durduruldu. Ağaoğlu Şirketler Grubu Başkanı Ali Ağaoğlu proje ruhsatının değil, planın iptal olduğunu söyleyerek karara itiraz edeceklerini söyledi.

Yolsuzluk ve rüşvet operasyonunun ilk ayağında gözaltına alınıp savcılık sorgusundan sonra yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakılan İşadamı Ali Ağaoğlu’na ait Bakırköy 46 Projesi İstanbul 8. İdare Mahkemesi’nin kararıyla durduruldu. Mahkeme gerekçe olarak İmar Planı Tadilatının yapı yoğunluğunu artırıcı ve donatı alanlarının azaltıcı fonksiyon ve yapılaşma hakkı getirdiği, plan izah raporu ile onaylanan plandaki verilerin tutarsız olduğu belirtildi.

 

Tarihi olumsuz etkiliyor

 

Bakırköy Belediye Başkanlığı tarafından Bölge İdare Mahkemesi’ne yapılan başvuruda Bakırköy 46 projesinin tadilat planlarına yapılan donatı alanlarını, azaltıcı, yapı yoğunluğunu artırıcı ve ulaşımı engelleyici, tarihi yarımada siluetini etkilediği  iddia etmişti. Mahkeme 6 Aralık 2013 günü yürütmeyi durdurma kararı verdi. Karar, belediyeye 24 Aralık 2013 günü tebliğ edildi. Mahkeme, verdiği kararda dava konusu parsellerin yüzde 52’sinin park, yüzde 2’sinin yol alanı, yüzde 46’sının ise yapılaşma olarak belirtilirken plan tadilatlarında inşaat alanında donatı alanlarının yüzde 40, yapılaşma alanının ise yüzde 60 olarak belirlendiği yani donatı alanlarının yüzde 12 oranında azaltıldığının saptandığını açıkladı. Mahkeme, plan tadilatının İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca plan ana kararlarına aykırı bulunduğu, Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nce de bölgesel ulaşım sistemi açısından uygun görülmediği, konut alanlarında öngörülen 70 metrelik irtifa ile tarihi kent merkezi görünümünü olumsuz etkilediği, alınan kota göre 63 metreyi geçmemesi gerektiği halde planların 70 metrelik bir yüksekliği öngörüldüğü belirtildi.

 

'Telafisi güç zararlar doğurabilir'

 

Mahkemenin kararının sonunda şu ibareler yer aldı: “Açıklanan bu nedenlerle hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemlerin, uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden 2577 sayılı kanunun 27. Maddesi uyarınca teminat alınmaksızın, yürütülmesinin durdurulmasına karar verildi.”
Karar üzerine belediyeye bağlı ekipler inşaatta ölçüm yaparak kayıt tutmaya başladılar. 27 Aralık 2013 sabahı inşaat alanına gelen ekipler inşaatı durdurarak mühürledi.

 

Ağaoğlu: İtiraz edeceğiz

 

Konuyla ilgili değerlendirme yapan Ağaoğlu Şirketler Grubu Başkanı Ali Ağaoğlu proje ruhsatının değil, planın iptal olduğunu söyledi. Kararı öğleden sonra duyduklarını belirten Ağaoğlu, Pazartesi günü itiraz haklarını kullanacaklarını dile getirdi. Ağaoğlu, “Kurumlar arası çekişmenin sonucunu yaşıyoruz. Neticede bize ruhsat veren de Bakırköy Belediyesi. Sapla saman karıştı. Ama unutmayalım ki yanlış hesap Bağdat’tan döner” dedi.