Politika

AĞAÇ KESENE PARA CEZASI TBMM (A.A)

31 Mart 2011 10:57

-AĞAÇ KESENE PARA CEZASI TBMM (A.A) - 31.03.2011 - TBMM Genel Kurulunda, ''yargı sürecinin hızlandırılmasını'' amaçlayan kanun tasarısının birinci bölümünde yer alan maddeler kabul edildi. Tasarıda, muhalefet milletvekillerinin verdiği önergelerden bazıları kabul edilerek, tasarıda küçük değişiklikler yapıldı. Kabul edilen maddelere göre, bakaya sayılmama koşulları genişletiliyor. Buna göre, istirahat gerektiren hastalığı bulunanlar, anne, baba, eş, kardeş veya çocuğunun hayati tehlikede olduğunu gösteren hastalığı olanlar, sevkten önce veya sonraki 15 gün içinde ikinci derece dahil kan veya kayın hısımlarından biri ölen, kendisi veya ikinci derece dahil kan ve kayın hısımlarından biri evlenen, sevkten önceki veya sonraki iki ay içinde çocuğu doğanlar bakaya sayılmayacak. Yoklama yapılacak süre, birlikte son yoklamaya tabi olan aynı doğumluların yurt genelindeki normal sevk yılı içindeki son celp ve sevk döneminin bitimine kadar uzatılıyor. Ancak bu imkanı kötüye kullananlara 100 TL para cezası uygulanacak. Bakaya sayılmama ile ilgili mazeretler, bu kişiler için de geçerli olacak. Buna rağmen zamanında yoklamasını yaptırmayan yükümlü, 250 TL ile 3 bin TL arasında para cezasına çarptırılacak. Bakaya suçu, ilk kez bakaya kalan yükümlüler yönünden kabahate dönüştürülerek, idari para cezası yaptırımına bağlanıyor. Bu suçu işleyenler hakkında 250 TL ile 3 bin TL arasında değişen para cezalarına hükmedilecek. Bu suçu yeniden işleyenler ile bu eylemleri seferberlik ve savaş halinde işleyenler hakkında eylem niteliğine göre altı aydan üç yıla kadar değişen sürelerde hapis cezası uygulanacak. İcra mahkemesinin verdiği disiplin ve tazyik hapsine ilişkin itirazlar, ağır ceza mahkemeleri yerine icra mahkemelerine ya da asliye ceza mahkemelerine yapılacak. İcra ve İflas Kanunu'nda değişiklik yapılarak, nafaka borçları hariç, alacak miktarı, en yüksek asgari ücret tutarının altında kalan takiplerde, disiplin ve tazyik hapsi uygulanmayacak. -PASAPORT KANUNU'NDAKİ HAPİS CEZALARI KALKTI- Pasaport Kanunu'nda yapılan değişiklikle, yurt dışına pasaportsuz çıkan ya da Türkiye'ye pasaportsuz giren vatandaşlar ile yabancılara hapis cezası verilmeyecek; bin liradan 3 bin liraya kadar idari para cezası uygulanacak. Pasaportları olsa dahi Bakanlar Kurulunca belirlenen mahallerden başka yerlerden Türkiye'ye giren veya Türkiye'den çıkanlara da 500 lira idari para cezası uygulanacak. Para cezalarında, ilgili kolluk birim amiri yetkili olacak. -AĞAÇ KESENLERE PARA CEZASI-  Orman Kanunu'nda yapılan değişikle ormanlardan ağaç kesenlere verilen hapis cezası kalkacak, yerine para cezası verilecek. Teklif, Harçlar Kanunu'nda da değişiklik getiriyor; birçok başvuru harç konusu yapılarak, yargılamayı uzatmaya yönelik yapılan başvurular önlenerek yargıdaki iş yükünün azaltılması amaçlanıyor. Buna göre, ceza mahkemesi kararlarına karşı yapılacak temyiz başvurusu da harca tabi olacak. Temyiz, istinaf ve itiraz harçları 20 lira ile 90 lira arasında değişecek. Noterler terk eden eşin ortak konuta davet edilmesi ve mirasçılık belgesi verilmesi işlemlerini yapabilecek. Bu işlemler harca tabi olacak. -DANIŞTAYA İLİŞKİN DÜZENLEMELER- Danıştay Başkanlık Kurulunun verdiği kararlara itiraz yolu getiriliyor. Danıştayın üye tam sayısının üçte birinin yedi gün içinde başvurması üzerine Başkanlık Kurulu kararlarına Danıştay Genel Kurulu nezdinde itiraz edilebilecek. Genel Kurul, Başkanlık Kurulu kararlarını aynen ya da değiştirerek onaylayabilecek. Danıştayın görevlerini yerine getirirken gelişen teknolojiden yararlanabilmesi için ''Bilgi İşlem Merkezi Müdürlüğü'' kurulacak. Tasarıyla Danıştaya 91, Yargıtaya ise 136 personel kadrosu ihdas edilecek. -''HANIMIN DEDESİ DÖRDÜNCÜ EŞİNİ ALDIĞINDA...''- Görüşmelerde verdiği önerge üzerinde söz alan MHP İzmir Milletvekili Erdal Sipahi, tasarıyla asker adaylarının askere gitmemesi için her şeyin yapıldığını savundu. Bir milletvekilini kendisine denek seçtiğini, bu kişinin ve eşinin birinci ve ikinci derece akraba sayısını ortalama 40 olarak aldığını anlatan Sipahi, ölüm, doğum, hastalığı ileri sürerek, bir asker adayının 120 kez askere gitmemek için başvurabileceğini kaydetti. Celp sürelerinin üç ay olduğunu, her gerekçeyle bir celp döneminin atlanıldığını belirten Sipahi, ''Böylece bir asker adayına, bir takım bahaneler ileri sürerek 30 yıl askere gitmeme hakkı tanınıyor. Hanımın dedesinin dördüncü eşini, baldızının üçüncü kocasını alması, askere gitmemek için yeterli neden haline geldi'' diye konuştu. TBMM Başkanvekili Meral Akşener, tasarının birinci bölümünde yer alan maddelerinin kabulünün ardından, ''Dört yıl beraber çalıştık, acı, tatlı anılarımız oldu, şimdi seçimlere gidiyoruz. Herkese başarılar diliyorum'' diyerek, milletvekilleriyle vedalaştı, bazı milletvekilleriyle fotoğraf çektirdi. Akşener, daha sonra birleşimi bugün saat 14.00'de toplanmak üzere kapattı.