Özel Dosya

Adnan Menderes (1899-1961)

14 Ağustos 2008 03:00

Aydın'ın büyük toprak sahiplerinden Adnan Menderes, İzmir'in işgaliyle birlikte ulusal harekete destek verdi. 1930'da, Aydın'da çiftçilik yaparken, Ser­best Cumhuriyet Fırkası'na ka­tıldı. Bu partinin kapatılması üzerine, Aydın milletvekili ola­rak CHP'ye girdi. 1945 yılında çıkarılan Çiftçiyi Topraklandır­ma Kanunu'na muhalefet ede­rek CHP'den ayrıldı. Bunun üzerine DP'nin kuruluşuna ön­cülük etti. 1950 seçimlerinden sonra DP başkanı Celal Bayar'ın Cumhurbaşkanı olması üzerine, DP genel başkanı ve başbakan oldu. 27 Mayıs 1960'daki askeri darbe sonucu iktidardan indiril­di, yargılandı ve 1961'de idam edildi. Adnan Menderes, Türki­ye'de, ilk kez demokratik bir se­çimle iktidara gelen ve ilk kez bir askeri darbe sonucu devri­len hükümet başkanıdır.

ETİKETLER

haber