Politika

ADLİ TIP'IN SAYGINLIĞI DÜŞÜK ANKARA (A.A)

07 Temmuz 2010 18:21

-ADLİ TIP'IN SAYGINLIĞI DÜŞÜK ANKARA (A.A) - 07.07.2010 - Devlet Denetleme Kurulu'nun hazırladığı raporda yer verilen ankete göre, adli tıp uzmanlarının yüzde 87.2'si tıp camiasındaki saygınlık düzeylerinin düşük olduğuna inanıyor. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün talimatıyla Devlet Denetleme Kurulu tarafından hazırlanan ''Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'nın 2007, 2008 ve 2009 Yıllarına Ait Faaliyet ve İşlemlerinin Denetimi ile Adli Tıp Kurumu Hizmetlerinin Etkin ve Verimli Şekilde Yürütülmesinin ve Geliştirilmesinin Sağlanması''na ilişkin, Cumhurbaşkanlığının internet sitesinde yayımlanan raporda, adli tıp uzmanları arasında yapılan bir ankete de yer verildi. Adli Tıp Kurumu'nda görevli 222 adli tıp uzmanı, adli tıp asistanı ve değişik uzmanlık dallarındaki hekimler ile tıp dışı alanlardaki uzmanlar arasında yapılan ankete göre, adli tıp uzmanları, uzmanlık alanlarında yetersiz bir tatmin düzeyine sahip bulunuyor. Ankete katılan adli tıp uzmanlarının yüzde 89.4'ünün, başka bir tıpta uzmanlık alanına geçmek istediği belirtiliyor. Adli Tıp Kurumu'nun, adli tıp uzmanlarına gelecekte iyi bir kariyer imkanı sunduğunu düşünenlerinin oranının yüzde 12.8'de kaldığı ankette, ''Adli tıp uzmanlarının yüzde 87.2'sin, adli tıp uzmanlarının, tıp camiasındaki saygınlığının düşük olduğuna inandığı'' ifade ediliyor. -''MEMNUNİYETSİZLİK HAD SAFHADA''- ''Adli tıp uzmanlarının, sadece yüzde 4.3'ünün, mesleki saygınlık düzeyini tatmin edici düzeyde bulduğu''na dikkat çekilen anketteki diğer veriler de şöyle: ''-Adli Tıp Kurumu'nda verilen eğitimin niteliğinden memnuniyet oranı düşük. Uzmanların yüzde 72.3'ü, kurumda verilen asistan eğitimini yeterli ve başarılı bulmuyor. -Sadece eğitimle ilgilenecek bir ekibin oluşturulmasını isteyenlerin oranı yüzde 80.9. -Adli tıp uzmanlarının, yüzde 93.6'sı, kurumun kendi personeline akademik yükselme imkanı verecek biçimde yapılandırılmasını istiyor. –Katılımcıların yüzde 80'i, Adli Tıp Kurumu Kanunu'nda da ön görülmüş olan yan dal eğitimi verilmesini arzu ediyor. -Adli tıp uzmanlarının, yüzde 76.6'sı tıp dışı adli bilim uzmanlığı alanlarında ayrı eğitim programları uygulanması fikrini destekliyor. -Adli tıp uzmanlarının, yüzde 72.3'ü Adli Tıp Kurumu'ndaki hizmet içi eğitimi yetersiz buluyor. -Adli tıp asistanlarının çoğunluğu, çalışma şartlarından had safhada memnuniyetsizken, asistanların yüzde 89.4'ü, yardımcı personelin yapması gereken işleri kendilerinin yaptığını düşünüyor. -Adli tıp asistanlarının yüzde 95'i, mecburi hizmet, kariyer yollarının belirsizliği konularında memnuniyetsiz. -Uzman ve asistanların yüzde 68.1'i, kurum yönetime problemlerini iletmekte çekinirken, yüzde 59.6'sı kurumdaki çalışma şartları ile ilgili olarak yapılan düzenlemelerde çalışanların görüşlerine başvurulmadığını düşünüyor. -Adli tıp asistan ve uzmanlarının yüzde 84'6'sı, performans ücreti uygulamalarında düzeltilmesi gereken yanlışlıklar olduğunu düşünüyor. -Personelin yüzde 95.8'i, Adli Tıp Kurumu binasının ve yerleşim durumunun yeterli ve ergonomik olmadığını düşünüyor.''