Gündem

'Yargı yolu tüketilmeden Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yapılamaz'

Adalet Bakanlığı'ndan Anayasa Mahkemesi'nin Twitter kararına ilişkin açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, 'Yargı yolu tüketilmeden bireysel başvuru yapılamaz' denildi

09 Nisan 2014 13:08


Adalet Bakanlığı Anayasa Mahkemesi'nin Twitter kararıyla ilgili olarak, "Yargı yolu tüketilmeden bireysel başvuru yapılamaz" dedi.

Adalet Bakanlığı'ndan Anayasa Mahkemesi'nin Twitter kararına ilişkin açıklama yapıldı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Anayasa Mahkemesi verdiği bu kararla, bireysel başvurularda kendisini ilk derece mahkemesi konumuna getirmektedir. Bu karar, hakkının ihlal edildiğini düşünen pek çok kişinin doğrudan Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunmasına yol açacaktır" denildi.

İşte o yazılı açıklamadan ilgili kısım:

Anayasa Mahkemesinin, Twitter kararı olarak bilinen 02/04/2014 tarihli kararıyla ilgili olarak kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla aşağıdaki basın açıklamasının yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

1- Bireysel başvuruda bulunabilmek için olağan kanun yollarının tüketilmiş olması şarttır. Olağan yargı yolu tüketilmeden bireysel başvuru yapılamaz.

2- Anayasa Mahkemesinin 02/04/2014 tarihli Twitter kararına konu olayda talep sahipleri, olağan yargı yollarına müracaat etmeden doğrudan bireysel başvuruda bulunmuşlardır. Anayasa Mahkemesinin, bu başvuruyu, daha işin başında kabul edilemez bularak esasa girmeksizin usulden reddetmesi, Anayasanın 148 inci maddesi ve 6216 sayılı Kanunun amir hükümleri gereğidir. Anayasa Mahkemesi, bu açık anayasal ve yasal zorunluluğa rağmen başvuruyu usulden reddetmemiş ve işin esasına girerek karara bağlamıştır.

3- "Anayasa Mahkemesi, anayasa ile verilen diğer görevleri de yerine getirir" (Anayasa 148/son) hükmü gereği Anayasa Mahkemesine görev, sadece Anayasa ile verilir. Anayasa Mahkemesine Anayasayla verilmemiş bir görev, kanunla dahi verilemez. Bu açık ve net kurala rağmen Anayasa Mahkemesi, ilk derece mahkemesine götürülmeyen ve bütün kanun yolları tüketilmeyen bir konuyla ilgili bireysel başvuruyu usulden reddetmesi gerekirken esastan karara bağlayarak, kendi görev ve yetki alanını genişletmiştir.

4- Anayasa Mahkemesi verdiği bu kararla, bireysel başvurularda kendisini ilk derece mahkemesi konumuna getirmektedir. Bu karar, hakkının ihlal edildiğini düşünen pek çok kişinin doğrudan Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunmasına yol açacaktır. Bunun da Anayasa Mahkemesinin iş yükünü artıracağı ve Mahkemeyi çalışamaz bir noktaya getirebileceği gibi, bundan sonra doğrudan bireysel başvurusu usulden reddedilen kişilerin Mahkemeye olan güvenlerini de olumsuz etkileyeceği açıktır.

5- Anayasaya göre, “Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez.” (Anayasa 138/son). Gerçek ve tüzel kişiler de mahkeme kararlarına uymak zorundadır. Türkiye’de faaliyette bulunan Twitter firmasının da Türk hukukuna ve mahkeme kararlarına uyması, anayasal ve yasal bir zorunluluktur. Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Almanya ve Hindistan gibi ülkelerde ofis açıp, bu ülkelerin hukukuna ve mahkeme kararlarına uyan Twitter firması, maalesef bugüne kadar ülkemiz hukukuna ve mahkeme kararlarına uymamıştır. Anayasa Mahkemesinin bu kararı, Twitter’ın Türk hukukunu ve mahkeme kararlarını tanımama ve uymama konusundaki ısrarcı ve keyfi tutumunu güçlendirmiştir.

6- Anayasa Mahkemesi, bireysel başvuruda, kanun yolunda gözetilmesi gereken hususlarda inceleme yapamaz. İlk derece mahkemelerinin kararlarını temyizen incelemek ve karara bağlamak yetki ve görevi sadece Yargıtay ve Danıştay’a aittir. Anayasa Mahkemesi, bireysel başvurular yönünden kendisine doğrudan başvurulabilecek ilk derece mahkemesi olmadığı gibi, ilk derece mahkemeleri ile diğer yüksek mahkemelerin kararlarını her türlü hukuka aykırılık sorunu açısından inceleyebilecek bir süper temyiz mahkemesi de değildir.

 

İlgili Haberler