Gündem

Abdullah Öcalan'ın yeniden yargılanması talebi reddedildi

Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi Abdullah Öcalan'ın yeniden yargılanma ve infazın durdurulması talebini reddetti

02 Ağustos 2013 20:21

Abdullah Öcalan'ın avukatlarının geçtiğimiz günlerde 4. yargı paketine dayanarak Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ne Öcalan'ın yeniden yargılanması talebiyle yaptıkları başvuru reddedildi

ANF'nin haberine göre, Öcalan'ın avukatları Rezan Sarıca, Cengiz Yürekli ve Mazlum Dinç, kamuoyunda 4'üncü yargı paketi olarak bilinen 6459 sayılı yasanın 21'inci maddesinin yeniden yargılama noktasındaki mevzuatı düzenleyen geçici 2'inci maddesine dayanarak, müvekkilleri Öcalan'ın yeniden yargılanması talebiyle daha önce Öcalan hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası veren Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ne "yeniden yargılama ve infazın durdurulması" talebiyle başvuruda bulunmuştu.

Avukatlar 26 Temmuz'da yaptıkları başvuruda  "Hakkındaki mahkumiyet hükmü Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ihlali suretiyle verildiği ve hükmün bu aykırılığa dayandığı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kesinleşmiş kararı ile tespit edilen müvekkil Sayın Öcalan'ın yeniden yargılama talebinin kabul edilmesine, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 312. maddesi gereği infazın geri bırakılmasına veya durdurulmasına karar verilmesine, şayet sayın mahkeme aksi kanaatte ise, Anayasa'nın 152/1. maddesi uyarınca; 5271 Sayılı Ceza Muhakemeleri Kanunu'na, 6459 Sayılı İnsan Hakları ve İfade Özgürlüğü Bağlamında Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 21'inci maddesiyle eklenen Geçici Madde 2'de yer alan '15.6.2012 tarihi itibarıyla Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi önünde denetlenmekte bulunanlar bakımından' ibaresinin iptali istemiyle dosyanın Anayasa Mahkemesi'ne gönderilmesine ve anılan yasa hükmünün iptalinin istenilmesini" talep etmişti.

Adalet Bakanı Sadullah Ergin ise 2 gün önce yaptığı açıklamada, "4. Yargı Paketi" kapsamında yeniden yargılama konusunun 221 dosya için geçerli olduğunu, Öcalan'ın dosyasının bunlar arasında yer almadığını ve yeniden yargılamanın açılamayacağını savunmuştu.