Ekonomi

7 ÜNİVERSİTEYE ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALINACAK ANKARA (A.A)

29 Aralık 2010 16:00

-7 ÜNİVERSİTEYE ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALINACAK ANKARA (A.A) - 29.12.2010 - Kocaeli, Namık Kemal, Galatasaray, Akdeniz, Balıkesir, Çankırı Karatekin ve Adıyaman Üniversitesi, çeşitli birimlerde istihdam edilmek üzere profesör, doçent ve yardımcı doçent alacak. Alımlara ilişkin duyurular, Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı. Duyurulara göre, Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü, devamlı statüde 2 profesör alacak. Tıp Fakültesinin tıbbi patoloji anabilim dalı için 1, iktisadi ve idari bilimler fakültesinin siyasal bilgiler ve kamu yönetimi için 1 profesör alınacak. Adaylar başvurularını 15 gün içinde şahsen Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğüne yapacaklar. -GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ- Galatasaray Üniversitesi Rektörlüğü, 1 profesör ve 4 doçent alacak. Hukuk fakültesinin idare hukuku için 1 profesör, mühendislik ve Teknoloji Fakültesinin bilgisayar donanımı, iktisadi ve idari bilimler fakültesinin ulaslararası ilişkiler, iletişim fakültesinin halkla ilişkiler, hukuk fakültesinin anayasa hukuku bölümleri için 4 doçent alınacak. Adaylar başvurularını 15 gün içinde Galatasaray Üniversitesi Rektörlüğüne yapacaklar. -AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ- Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü, devamlı statüye göre 7 profesör ve 5 doçent alacak. Adaylar müracaatlarını 15 gün içinde Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğüne şahsen yapacaklar. Alınacak olan öğretim üyelerinin görev yapacağı fakülteler ve sayıları şöyle: ''Tıp fakültesi: Temel, dahili ve cerrahi tıp bilimleri bölümleri için 5 profesör, 2 doçent, Edebiyat fakültesi: Batı dilleri ve edebiyatı bölümü için 1 doçent, İktisadi ve idari bilimler fakültesi: Maliye ve iktisat bölümleri için 1 profesör, 2 doçent, Hukuk fakültesi: Medeni hukuk anabilim dalı için 1 doçent, Antalya Devlet Konservatuvarı: Müzik bölümü 1 profesör'' -ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ- Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğü 2 profesör, 5 doçent, 8 yardımcı doçent alımında bulunacak. Profesör ve doçent kadroları daimi statüde olacak. Yardımcı doçent kadrolarına başvuracak adaylar için üniversitede yabancı dil sınavı yapılacak. Sınavın yeri ve tarihi adaylara üniversitenin web sayfasından (www.karatekin.edu.tr) duyurulacak. Müracaatlar 12 Ocak 2011 tarihinde mesai saati sonunu kadar şahsen Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğüne yapılacak. Öğretim üyelerinin görev yapacağı fakülteler şunlar: ''Mühendislik fakültesi: Kimya mühendisliği (2 profesör), Edebiyat fakültesi: Felsefe, eğitim bilimleri (5 doçent), Mühendislik fakültesi: Gıda, elektrik-elektronik mühendisliği (2 yardımcı doçent), Fen fakültesi: Kimya (2 yardımcı doçent), Edebiyat fakültesi: Eğitim bilimleri, Türk Dili ve Edebiyatı (4 yardımcı doçent)'' -BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ- Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü 21 profesör ve 19 doçent alacak. Profesör ve doçent kadroları daimi statüde olacak. Adaylar başvurularını 15 gün içinde şahsen Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğüne yapacaklar. Öğretim görevlilerinin görev yapacağı fakülteler ve sayıları şöyle: ''Fen edebiyat fakültesi: Türk Dili ve Edebiyatı, matematik, fizik, biyoloji, kimya (11 profesör, 10 doçent),Bandırma iktisadi ve idari Bilimler Fakültesi: İktisat, kamu yönetimi, ekonometri, işletme (3 profesör, 2 doçent), Tıp fakültesi: Temel, dahili, cerrahi tıp bilimleri (5 profesör, 1 doçent), Necatibey eğitim fakültesi: Ortaöğretim fen ve matematik alanları eğitimi, ilköğretim bölümü (1 profesör, 1 doçent), Mühendislik mimarlık fakültesi: Jeoloji mühendisliği bölümü (1 doçent), Bandırma Meslek Yüksekokulu: Gıda teknik programı (1 profesör)'' -ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ- Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğü, 7 profesör doktor, 8 doçent doktor alacak. Profesör ve doçent adayları, başvurularını 15 gün içinde Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğünün Personel Daire Başkanlığına şahsen yapacaklar. Tıp fakültesi: Cerrahi ve dahili tıp bilimleri (5 profesör doktor), Fen edebiyat fakültesi: Matematik (1 profesör doktor), Sağlık yüksek okulu: Ebelik (1 profesör doktor), İktisadi ve idari bilimler fakültesi: Kamu yönetimi (1 doçent doktor), Tıp fakültesi: Cerrahi ve dahili tıp bilimleri (7 doçent doktor).'' -NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ- Öte yandan Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü, çeşitli birimlerde görevlendirilmek üzere öğretim üyesi alacak. Adaylar ayrıntılı bilgiyi, Namık Kemal Üniversitesinin htp://www.nku.edu.tr adresinden temin edebilecekler.

ETİKETLER

haber