Sosyal Güvenlik

7 - Hesap birleştirme (Aynı şirket)

12 Ağustos 2008 03:00

Önemli noktalar:

- Birleştirilen hesaplar tekrar ayrıştırılamaz.

- Giriş aidatı uygulamaları plan dâhilinde belirlenir, öğrenmeyi unutmayın…

- Yürürlük tarihi eski olan sözleşme, sisteme giriş tarihinizin belirlenmesinde esas alınır.

- Hesap birleştirme sonucunda yeni sözleşme düzenlenmez, birleşme ile gelen tutar, yıllık hesap bildirim cetvelinde gösterilir.

- Kredi kartı ile yapılan ve provizyonda olan ödemeler iptal edilir.

Hesaplarınızı, emekliliğe hak kazandığınız sırada da birleştirebilirsiniz. Birleştirme esnasında yapılacak giriş aidatı kesintisini öğrenmeyi, yönetim gideri ve fon işletim gideri kesintilerini karşılaştırmayı unutmayın…

Emeklilik hakkı süresinin hesabı:

Her bir sözleşmede;

 Aynı dönem için katkı payı ödenmişse bu süre tek kabul edilir.

 Farklı dönemler için katkı payı ödenmişse bu süreler toplanır.

Birleşme sonucu kapanan hesaba ilişkin ileriye dönük ödeme yaptıysanız, bu süreler emekliliğe esas süre hesabında dikkate alınmaz.

Farklı şirketlerdeki hesapların birleştirilmesinde de emeklilik hakkı süresi aynı şekilde hesaplanır.