Ekonomi

"YANLIŞ BİLGİLER ENFORMATİK KİRLİLİĞE YOL AÇAR" ANTALYA (A.A)

23 Ocak 2011 21:09

-"YANLIŞ BİLGİLER ENFORMATİK KİRLİLİĞE YOL AÇAR" ANTALYA (A.A) - 23.01.2011 - Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker, bazı konularda yanlış bilgilerin enformatik kirliliğe neden olduğunu, bunu zamanla enformatik cehalete dönüştüğünü belirterek, tohum konusunda da böyle bir durumun söz konusu olduğunu söyledi. Eker, Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliğinin (TSÜAB) tohum sektöründeki gelişmeleri göstermek amacıyla organize ettiği, May Agro firmasında düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, ''tohum konusunda yanlış bilgiler ve efsaneler üzerinde haksızlıklar yapılıyor, buna inanıyorum'' dedi. Tohum konusundaki yanlışların düzeltilmesi amacıyla TSÜAB'ın tanıtım gezilerini organize ettiğini, bakanlığın da hazırladığı tanıtım broşörünü elektronik ortamda 10 milyon adet olarak gönderdiğini anlatan Eker, tanıtım toplantısının düzenlendiğini May Agro firmasının Türkiye'de kurulup gelişen ve halen 30 ülkeye ihracat yapan bir firma olduğunu belirtti ve gösterdiği başarıdan dolayı hem bu firma ve yöneticilerini hem de sektördeki 390 firmayı kutladığını söyledi. Doğada normal şartlarda oluşan melezlemelerle yeni çeşitler ortaya çıkarken, belirli bir disiplin altında yapılan ıslah çalışmaları ile istenilen çeşitlerin geliştirildiğini anlatan Bakan Eker, tohum kanunu ve ıslahçı hakları kanununu çıkarılmasından sonra sektörün hızla geliştiğini vurguladı. Türkiye'de 2002'de 145 bin ton olan tohumluk üretiminin 385 bin tona çıktığına işaret eden Eker, ''Bunu, Türkiye'nin tohumlukta dışarıya bağımlı olduğunu ve gelişme kaydetmediğini söyleyenlere ithaf ediyorum. Bu gelişmeyi neden görmüyorsunuz'' diye sordu Türkiye'de üretilen tohum miktarının son 8 yılda buğdayda yüzde 184, arpada yüzde 726, çeltikte yüzde 289, mısırda yüzde 82, ayçiçeğinde yüzde 203, sebzede yüzde 121 arttığını, sebze tohum üretiminin 1200 tondan 2 bin 750 tona çıktığını bildiren Bakan Eker, hububat ve bakliyat tohumluklarının ortalama yüzde 90'ının bakanlığın araştırma enstitülerinde geliştirilen çeşitler olduğuna dikkati çekti. Tohumlukta halen 71 milyon dolarlık ihracat yapıldığını, en fazla ihracat yapılan ülkeler arasında İtalya, Ukrayna, Fransa, Rusya ve Almanya ve İspanya'nın bulunduğunu bildiren Eker şöyle konuştu: ''Türkiye 150 milyon dolarlık tohum ithalatı yapıyor, ama ihracat ithalattan 3 kat fazla artıyor. Rakamlar çarpıtılıp (tohumculuk dışa bağımlı, zehir yiyoruz) gibi ifadelerle tohumculuk sektörü görmezden geliniyor. Son 8 yıldaki gelişmelerle küresel ölçekte güç haline geldiği dikkatlerden kaçırılıyor. Ülkeler otomotiv iletişim gibi teknolojik alanlarda marka yaratıyor ama başka markaları ithal ediyor. İngiltere Rolls Royce üretir ama Jaguarı da ithal eder. Hollanda, Almanya, Fransa kendisi tohum üretiyor ama Türkiye'den de alıyor'' -İSRAİL TOHUMU EFSANESİ- Tohumculukta da Türkiye'de ''İsrail tohumu efsanesi'' anlatıldığını belirten Eker, Türkiye'nin 2009 yılında İsrail'e 141 milyon dolarlık ihracat yaptığını, bunun içinde tohum da bulunduğunu, aynı yıl 27 milyon dolarlık tarım ürünü ithal edildiğini ve bunun sadece yüzde 6'sını tohumunun oluşturduğunu söyledi. Eker ''Sadece satarım ama almam diyen bir ülke olamaz. Serbest ticarette bu böyle olmaz. Önemli olan potansiyeli geliştirmek ve kapasiteyi arttırmaktır. Türkiye bunu tarım ve tohumculukta yapıyor'' diye konuştu. Tohumculuğun geliştirilmesi için bakanlığa bağlı araştırma enstitülerin özel sektörle işbirliğinde açıldığını hatırlatan Eker, halen 38 firma ile ortak araştırmanın yürütüldüğünü kaydetti. Eker sebze tohumunda 2002'de yüzde 10 olan yerli tohum payının yüzde 30-40'lara ulaştığını 2013'te de yüzde 55-60'lara çıkmasını hedeflediklerini bildirdi. Sertifikalı üretimi ve kullanımını destekleme için destekleme yapıldığını hatırlatan Bakan Eker, 2009 yılı sonu itibariyle 438 bin çiftçiye 182 milyon lira sertifikalı tohum kullanımı, üreticilere de 28 milyon lira üretim desteği verildiğini söyledi. Geçen yıl Ankara'da 250 bin örnek kapasiteli, dünyanın en büyük 3'üncü gen bankasının açıldığını hatırlatan Eker,''Bu bizim tohumculuk vizyonumuzu ortaya koyan bir gösterge'' dedi. Konya'da da kuralık araştırma merkezi açıldığını, kuraklık test merkezi açıldığını da hatırlatan Eker, tohumculuktaki gelişmeler sayesinde Türkiye'nin sebze meyve üretiminin 32 milyon tondan 43 milyon tona çıktığını vurguladı. TÜBİTAK'ın Ar-Ge desteklerinden en fazla yararlanan kurumun Tarım ve Köyişleri Bakanlığı olduğunu ifade eden Bakan Eker, Bakanlığın Ar-Ge bütçesinin de 8 yılda 11 milyon liradan 81 milyon liraya çıktığını, bunun 6 milyon lirasının özel sektör tarafından kullanıldığını söyledi. Bakan Eker,''Katettiğimiz mesafe azımsanacak gibi değil. Ama katedeceğimiz pek çok yol var. Şimdi yapılan tespitler sektöre de halkımıza da haksızlık olur'' dedi. -TSÜAB BAŞKANI- TSÜAB Başkanı İlhami Aygun de toplatıda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 5 yıl öncesine kadar yoğun olarak tohum ithal ettiğini belirterek,''5 yıl öncesine kadar İsrail efsanesi vardı. Bizler bakanlığın da desteğiyle bu efsaneyi yok ettik'' dedi. Aygun, tohumculuğun Türkiye'de ''uçuşa geçtiğini, birilerinin bu yükselişi engellemek istediğini'' öne sürerken, ''Üretimimizle ve ihracatımızla gurur duyuyoruz'' dedi. -14 YILDAKİ GELİŞME May Agro Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Yormazoğlu da şirket faaliyetleri hakkında bilgi verirken, ''Bizim 14 yılda gösterdiğimiz gelişmeleri diğer sektörlerde gösterseydi Türkiye kendi otomotiv markasıyla araba ihraç eder, İstanbul moda merkezi olurdu'' dedi. Şirket olarak bugün gelinen noktada 30 ülkeye ihracat yaptıklarını, 100 senelik şirketlerle rekabet ettiklerini anlatan Yormazoğlu, tohumculuk sektörü dışa bağımlı şeklindeki yorumların spekülatif olduğunu söyledi. May Agro'nun Türkiye'de 180 tohumluk çeşidini tescil ettirdiği, ABD'de 36, Ukrayna'da 42, Suriye'de 38, Rusya ve Moldovya'da 11'er çeşidin tescil edilmiş bulunduğu kaydedildi. Antalya Valisi Ahmet Altıparmak ise Antalya'da 97 tohum firmasının sadece 6'sında yabancı sermayeli olduğunu, 7'sininde ise yabancı sermaye ortaklı firmalar olduklarını söyledi. Vali Altıparmak, Antalya'dan sebze meyve ihracatının son sekiz yıl içinde 80 milyon dolardan 600 milyon dolara çıktığını söyledi.

ETİKETLER

haber