Yaşam

3. Sosyal Haklar Sempozyumu Kocaeli'nde yapılacak

Sosyal Haklar Sempozyumlarının üçüncüsü, Kocaeli’nde düzenlenecek.

29 Ocak 2011 02:00

T24 - Akdeniz Üniversitesi ile Pamukkale Üniversitesi’nin son iki yılda düzenlemiş olduğu Sosyal Haklar Sempozyumlarının üçüncüsü, Avrupa Sosyal Şartı’nın 50. yıldönümü dolayısıyla 18-19 Ekim 2011 tarihlerinde Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü tarafından Kocaeli’nde düzenleniyor.

3. Sosyal Haklar Uluslararası Sempozyumu’nun ana teması, 18 Ekim 1962 tarihinde kabul edilen Avrupa Sosyal Şartı’nın 50. yıldönümü dolayısıyla, “Sosyal Şart’ta Ayrımcılık Yasağı ve Türkiye” olarak belirlendi. Bu başlık altında istihdamda fırsat eşitliği ve eşit işlem hakkı; sosyal şartta yer alan haklardan yararlanmada yurttaşlara ve yurttaş olmayanlara tanınan güvenceler; aile sorumluluklarına dayalı ayrımcılığın yasaklanması; engelli kişilerin sosyal bütünleşme ve toplum yaşamına katılım hakkı konuları işlenecek. Sempozyumun diğer konu başlıkları kapsamında da bildiriler sunulması mümkün. Ayrıca bu yıl ilk defa lisansüstü öğrencilere de açık olan “Son On Yılda Türkiye’de Hak İhlalleri” konulu poster sunumları kabul edilecek.

Bu doğrultuda, 3. Sosyal Haklar Uluslararası Sempozyumu; sosyal politika, hukuk, siyaset bilimi, felsefe, sosyoloji, iktisat, sosyal hizmetler, tıp, psikoloji gibi farklı disiplinlerde çalışan akademisyen ve uygulayıcıların bir araya gelerek bilgi, birikim ve deneyimlerini paylaştıkları, sosyal hakların çeşitli boyutlarını farklı yaklaşımlarla tartıştıkları, disiplinlerarası bir “yıllık buluşma” niteliğinde gerçekleşiyor.

Sempozyuma 10 Mart 2011'e kadar bildiri özeti gönderilebilecek.

Bilgi ve duyurular: www.sosyalhaklar.net
İletişim: [email protected]