Gündem

Sinemaya bakanlık desteği için +18 kriteri

Sinema Filmlerinin Desteklenmesi yönetmeliğinde yapılan değişikliğe göre, iki defa reddedilmiş projeler için yapılmış destek başvuruları da kabul edilmeyecek

25 Aralık 2013 13:46

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Sinema Filmlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik, bugün Resmi Gazete’de yayımlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı, yeni yönetmeliğe göre, cinsel içerikli görsel yapımlar için uygulanan “+18” kriterine uygun içerikte olmayan ya da bu işareti kullanmayan filmlere verilen yardımlar geri alınacak. Destek alan ancak vizyona giremeyen filmlerin desteği de kesilecek.

Selda Güneysu'nun Cumhuriyet'te yer alan haberine göre, özel tiyatrolara destek için “genel ahlak kurallarına uygun” oyun sergileme şartı getiren Kültür ve Turizm Bakanlığı, benzer bir kriteri sinema filmleri için de uygulamaya koydu. “Sinema Filmlerinin Desteklenmesi” yönetmeliğinde yapılan değişikliğe göre, destek verilen sinema filmlerinin, “+18” kriterine uygun olmaması durumunda bakanlık filme sağladığı desteği geri alacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca “Sinema Filmlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik” dün Resmi Gazete’de yayımlandı. Bir önceki yönetmelikte desteklenen sinema filmlerine ilişkin sadece “uyarı niteliğindeki işaret ve ibare kullanılmasının zorunlu tutulması hallerinde” sinema filmlerine verilen destek geri alınabilecekken, yeni yönetmelikle bu kriterin sınırları genişletildi. Bakanlık, yeni yönetmelikte ise desteklediği sinema filmlerine ilişkin yapım ve yapım sonrası kategorilerinde destek alan projelere cinsel ve korku içerikli görsel yapımlar için uygulanan “+18” koşulu getirdi.

Yönetmelikle bakanlık, sinema filmlerinde “değerlendirme ve sınıflandırma işlemi sonucu verilen işaret ve ibarelerin kullanılmaması, ticari dolaşıma ve gösterime sunulmasının uygun bulunmaması veya 18 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygun görüldüğüne dair işaret ve ibare kullanılmasının zorunlu tutulması hallerinde” bu projelere sağlanan desteği geri alacak.

Yeni yönetmelikte dikkat çeken ayrıntılar şöyle:

 

Onay yoksa bildirim de yok

 

Sinema filmlerinin desteği için oluşturulacak destekleme kurulu, her yılın ilk toplantısında, danışma kurulunun da tavsiye niteliğindeki kararlarını değerlendirecek. Bakanlıkça sinema filmlerinin desteklenmesi amacıyla ayrılan kaynakların hangi destekleme ve hangi oran ve limitler içerisinde kullandırılacağına ilişkin ilke kararları alabilecek. Ancak bu kararlar, bakanlıkça onaylandıktan sonra ilgili taraflara bildirilecek.

 

İki defa reddedilene destek yok

 

Destekleme kurulunca değerlendirmeye tabi tutulup reddedilen projelere ilişkin aynı yıl içinde tekrar başvuru yapılmayacak. Ayrıca destekleme kurulu tarafından daha önce iki defa reddedilmiş projeler için yapılmış destek başvuruları da kabul edilmeyecek.

 

Raportörler inceleyecek

 

Destek başvuruları bakanlıkça görevlendirilen raportörler tarafından 15 iş günü içinde incelenecek. Eksikliği giderilmeyen başvurular reddedilecek. Reddedilen dosyalar da 30 gün içinde Sinema Genel Müdürlüğü’nden alınmazsa imha edilecek.

 

Vizyonda yoksa destek de yok

 

Bakanlık desteklenen sinema filmlerinin gösterimine ilişkin bir uygulamayı da yönetmeliğe ekledi. Buna göre desteklenen bir film, Fikir ve Sanat Eserleri Yasası’na göre sinema salonu olarak sertifikalandırılmış yerlerde, herhangi bir etkinliğe bağlı olmaksızın umuma gösterilebilecek. Yani eğer desteklenen bir film vizyona giremezse verilen destek geri alınabilecek.

 

Senaryo değişikliği bakanlık onayına tabi

 

Yapım desteği sağlanmış sinema filmi projesinin senaryosunda da proje bütünlüğünü bozacak nitelikteki esaslı değişiklikler olması ya da senarist değişikliği gibi hallerde de bu değişiklikler destekleme kurulunun veya bakanlığın onayından geçmek zorunda. Eğer değişikliğe bakanlık onay vermezse, senaryo ya da senarist değiştirilemeyecek. Yönetmen, senaryo ya da senarist değişikliğinin destekleme kurulunca veya bakanlıkça uygun bulunmaması halinde sağlanan destek, yasal faizi ile birlikte bakanlığa iade edilecek.