Sosyal Güvenlik

16 - Diğer emeklilik birikim ve taahhütlerinin aktarımı

12 Ağustos 2008 03:00

4632 sayılı kanun, geçici 1. mad. uyarınca; üyelerine veya çalışanlarına emekliliğe yönelik taahhütte bulunan dernek, vakıf, sandık, tüzel kişiliği haiz meslek kuruluşu veya sair ticaret şirketindeki emekliliğe yönelik birikimler ve taahhütlere ilişkin tutarlar kısmen veya tamamen Müsteşarlıkça belirlenecek esaslar çerçevesinde bireysel emeklilik sistemine veya yıllık gelir sigortalarına aktarılabilir.

Aktarımla ilgili bazı notlar:
- Aktarım için, kurumun yetkili organlarınca karar alınmış olması gerekmekte.
- Aktarım hakkı için son tarih 14.06.2012.
- Aktarımlarla ilgili işlemler her türlü resim, harç ve vergiden muaf.
- Birikimini yıllık gelir sigortalarına aktaran veya emeklilik sözleşmesi yapan katılımcıdan giriş aidatı alınmaz veya herhangi bir kesinti yapılmaz.