Koronavirüs

15 günde 18 kadın öldürüldü ancak HSK şiddet vakalarına Koronavirüs tedbirleri uygulanabilir dedi

"Cins kırımına çanak tutuyorlar"

30 Mart 2020 19:07

Hakimler ve Savcılar Kurulu, Covid-19 salgını nedeniyle adliyelerde aldığı tedbirlere, 6284 sayılı Ailenin Korunması Hakkında Kanun hükümlerini de dahil etti. HSK’nin açıkladığı kararlarda, “6284 sayılı Sayılı Kanun kapsamında verilen tedbir kararlarının yükümlülerin Koronavirüs kapsamında sağlığını tehdit etmeyecek şekilde değerlendirilmesi gerektiği…” belirtildi. Salgın nedeniyle yaşanan izolasyon sürecinde, ilk tanının konulduğu 11 Mart’tan bu yana 12’si evinde 18 kadının öldürüldüğü kadın örgütleri tarafından açıklandı. Buna rağmen verilen karar, mahkemelerin şiddet uygulayanlar için evden uzaklaştırma kararları vermesini engelleyeceği yorumlarına yol açtı.

HSK, bugün yaptığı toplantıda adliyelerde Covid-19 nedeniyle yapılacak uygulamalar konusunda bir dizi karar aldı. Kararlar arasında, kadınları şiddetten korumaya yönelik yasa maddesine de yer verilmesi dikkati çekti. HSK kararında “6284 Sayılı Kanun kapsamında verilen tedbir kararlarının yükümlülerin Koronavirüs kapsamında sağlığını tehdit etmeyecek şekilde değerlendirilmesi gerektiğine…” ifadesi yer aldı.

“Kadınlar öldürülüyor”

Karar, şiddet gösteren erkeklerin yasa gereğince evden uzaklaştırılmasına olanak tanıyan yasayı kapsıyor. HSK’nin kararının, mahkemelerin uzaklaştırma kararlarını engelleyebileceği belirtildi. Kadın örgütleri, 11 Mart’tan bu yana 18 kadının öldürüldüğüne, cinayetlerin 12’sinin evde işlendiğine dikkati çekiyor.

"Cins kırımına çanak tutuyorlar"

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “HSK, hangi deneyimi ve amacı ile şiddet uygulamış fail için sağlığını riske atmayalım der. Pandemi ortamında da konu edilmesi gereken bu mudur? Artan şiddet ortamında faillerin teste tabi tutulması dese anlayacağız. Ancak şiddet uygulayana değil faile odaklanmak ancak bizim ülkemize özgüdür. Şimdi masa hakimi olsanız, önünüze dosya gelse, başıma ne bela çıkartayım diye düşünmez misiniz? Biz o yargının şiddet hallerine tanıklık ettiğimiz için kokmayarak ve bulaşmayarak kadını feda edeceğini iyi biliriz. O yüzden bu isyanımız. Bu karara Adalet, İçişleri ve Aile bakanlıkları acilen itiraz etmelidirler. Artan kadın cinayetlerini göz önünde bulundurmayan sadece erkeklik dayanışması sergileyen bu kararın iptali gereklidir. Hoş ok yaydan çıkmıştır. İptal edilse dahi mesajı alan almış ve uygulamalarını nasıl yapacağına karar vermiştir artık. Bu 6294 sayılı yasanın askıya alınmasıdır. Cins kırımı yapılmasına çanak tutanlar, utançları ile yaşayacaklar.”

Kadın Sığınma Vakfı Mor Çatı da HSK'nı 'Covid-19 Kapsamında İlave Tedbirler" kararını eleştirerek "Bu kararın meali şiddet uygulayanın salgına karşı güvenliğini kadınların can güvenliğinin önünde tutmaktır" dedi. 

Açıklamada şöyle denildi: 

"Hakimler ve Savcılar Genel Kurulu tarafından 6284 sayılı Kanunun uygulanmasına dair alınan tedbirin muğlaklığı, hali hazırda kanunu gerektiği gibi uygulamaktan geri duran kamu görevlilerine bir bahane olacaktır. Bu kararın meali şiddet uygulayanın salgına karşı güvenliğini kadınların can güvenliğinin önünde tutmaktır. Erkeklerin sağlığı düşünülürken sığınaklara kabulde darp raporu istendiğini bir kez daha hatırlatmak isteriz. Örneğin bir kadın şiddet uygulayan tarafından sokağa atıldığında bedeninde bir darp izi olmadığı için sığınağa alınmazken şiddet uygulayan erkeklerin evden uzaklaştırılmayarak korunup kollandığını görüyoruz.

"Karar iptal edilmeli"

İçinde bulunduğumuz olağanüstü koşullar kadınların şiddet uygulayanla aynı çatı altında yaşamasının gerekçesi olamaz. Sağlıklı olmak gibi güvende olmak da herkesin hakkıdır. Devletin imzacı olduğu uluslararası sözleşmeler de kadınların şiddete maruz kalmalarını “yaşam hakkı ihlali” kapsamında değerlendirerek; devlete pozitif yükümlülüklerini hatırlatmaktadır. Hakimler ve Savcılar Genel Kurulu tarafından 6284 sayılı Kanunun uygulanmasına dair gönderilen tedbirin acilen iptal edilmesini, kanunun uygulanmasının aciliyetini ortaya koyan bir karar çıkarmasını talep ediyoruz. Bu süreçte nasıl Koronavirüs salgını ile mücadele etmek devletin her kurumunun öncelikli gündemi ise kadına yönelik şiddet de öyle olmalı ve mücadele için acil önlem planı çıkarılmalıdır."

Korona günlerinde kadına yönelik şiddetin durmadığına dikkati çeken Mor Çatı yapılması gerekenleri de açıklamasında sıraladı: 

1- Online sosyal, psikolojik ve hukuki destek verilmeli ve sosyal yardımların arttırılması, ulaştırılması için Sosyal Hizmet Merkezi kriz masaları oluşturulmalıdır.

2- Alo 183 kadına yönelik şiddet özelinde Acil Yardım Hattı olarak çalışmalıdır. Hattın kapasitesi artırılmalı ve vaka takibi yapmalıdır.

3-  Kolluk kuvvetleri 6284 sayılı Kanunda tanımlanan görevlerini harfiyen, ihmal etmeden yerine getirmeli, getirmeyenler hakkında cezai işlem uygulanmalıdır. Şiddet uygulayanın evden uzaklaştırılması için gerekli uzaklaştırma kararları kanıt talep etmeden alınmalı, alınanların takipçisi olmalı ve sığınak talebinde bulunan kadınlar yönlendirilmelidir. Kadınların talepleri öncelikli olmalı, karakollarda kadınlar saatlerce bekletilmemelidir.

4- Sığınak ve acil barınma ihtiyaçları salgına ilişkin sağlık önlemleri uygulanarak sağlanmalıdır. Kadınların yaşadığı şehir, milliyeti, darp raporu olup olmadığı sığınağa kabul için şart olarak sunulamaz. Sığınak olmayan şehirlerde veya yer olmadığı durumda sığınak yerine kullanabilecek yerler, alanlar sağlanmalıdır. Sığınaklarda gerekli sağlık tedbirleri derhal alınmalı (düzenli ateş ölçümü, maske kullanımı, temizlik tedbirleri vb.) sığınaklardaki odalar ayrılmalı, risk grupları mevcut ise karantina haline uygun yerleşimler planlanmalıdır.

5- 6284 sayılı Kanunu uygulama kararlılığı gösterilmeli ve keyfi uygulamaların önü kesilmelidir. Kadınların ve çocukların güvenliği devletin sorumluluğudur. Görev ihmallerine göz yumulmamalı, kanunu uygulama kararlılığı gösterilmelidir. Kamu spotu aracılığıyla kamuoyu, salgın önlemleri süresince bu haklarının var olduğu konusunda bilgilendirilmelidir.

6-  Aile Sağlığı Merkezleri tarafından ücretsiz doğum kontrol araçları ve ertesi gün hapı dağıtılmalıdır."