Sosyal Güvenlik

11 - Vergi avantajından nasıl yararlanabilirsiniz?

12 Ağustos 2008 03:00

Ödeme tutarı ve tarihinin yer aldığı aşağıdaki belgeler, indirime esas alınacak ödeme belgesi olarak kabul edilir:

- Bireysel emeklilik şirketlerince düzenlenen makbuzlar

- Ödeyenin adı ve soyadı, ödemenin ait olduğu dönem, ödenen katkı payı tutarı, ödeme yapılan bireysel emeklilik şirketinin unvanı ve ödemenin türüne (bireysel emeklilik katkı payı) ilişkin bilgilerin yer alması koşuluyla;
 banka dekontları,
 otomatik para çekme makinesi makbuzları,
 kredi kartı ekstreleri
 posta çekleri

- Emeklilik sözleşmesinin bir örneğini (fotokopisini) işvereninize vermeniz halinde emeklilik şirketlerince faks veya e-posta yoluyla size gönderilen makbuz örnekleri ile İnternet ortamında yapılan ödemelere ilişkin bilgisayardan alınan çıktılar

Ödeme belgelerinizi, beyana tabi gelir vergisi mükellefi iseniz muhasebecinize, ücretli çalışan iseniz çalıştığınız şirketin ilgili departmanına ödeme döneminde iletmeniz yeterli.

Geçmiş dönemlere ilişkin olarak yaptığınız katkı payı ödemelerini ödemenin ilgili olduğu dönemin matrahının tespitinde indirim konusu yapamazsınız.

Ancak ödemenin geçmiş dönem, cari dönem veya izleyen dönemleri de içeren bir ödeme olması halinde, geçmiş döneme ilişkin prim ve katkı payı tutarını da ödemenin ilgili olduğu kalan aylarda indirim konusu yapabilirsiniz.