Ümit Özlale'den Armağan Çağlayan'ın TÜİK’in enflasyon verileriyle ilgili sorusuna yanıt

Armağan Çağlayan, geçen günlerde sosyal medya hesabından enflasyon ile ilgili bir soru sormuştu. Dünya yazarı Ümit Özlale, Çağlayan'ın sorusuna "yanlış hayat doğru yaşanmaz" sözleriyle yanıt verdi.

10 Temmuz 2024 11:31

17

Ümit Özlale'den Armağan Çağlayan'ın TÜİK’in enflasyon verileriyle ilgili sorusuna yanıt

27

Televizyon yapımcısı Armağan Çağlayan, sosyal medya üzerinden ekonomi yönetimine bir göndermede bulunarak “Bütün ekonomi progra­mı TÜİK’in açıkladığı enflasyon oranlarına göre yapılıyorsa ve bu açıklanan enflasyon oranları gerçek değilse, uygulanan ekonomi programı hiçbir zaman başarılı olamaz, de­ğil mi?” diye sordu.

37

Çok doğru bir soru sorduğunu belirten Dünya gazetesi yazarı Ümit Özlale, Çağlayan, Armağan'ın sorusunu, enflasyon konusundaki en önemli sorunlardan birinin kurumlara olan güvenin sarsılmış olması olduğunu belirterek yanıtladı.

47

Özlale, "Sayın Armağan Çağlayan’ın sorusu üzerine…" başlıklı yazısında şu ifadeleri kullandı:

57

"Kurumlara olan güven de boşuna kaybol­muyor şüphesiz. TÜİK de bu konuda başı çe­kiyor. O yüzden Sayın Çağlayan’ın sorusuna cevaplardan biri şu: kurumlara olan güvenin yitirildiği yerde o kurumların uygulayacağı bir programın kabul görmesi ve başarılı ol­ması çok zor. Başarılı istikrar programlarının ortak noktalarından biri arkasına toplumun desteğini almasıdır. Toplum da güvenirli­ği sorgulanan bir kuruma kolay kolay destek vermez. Kendi beklentilerini ve fiyat ayarla­malarını da bu doğrultuda oluşturur.''

67

''Konuyla bağlantılı bir başka önemli nok­ta da şu: Kurumlara olan güven kaybolunca toplum kamu görevini kendisi için yerine ge­tirebilecek çözümlere yöneliyor. Nasıl yargı­ya güven kalmayınca insanlar haklarını fark­lı yollardan aramaya çalışıyorsa, enflasyon verilerine güven kalmayınca da bu boşluk mutlaka bir kurum tarafından dolduruluyor. ENAG’ın ortaya çıkışı ya da İTO endeksinin her zamankinden daha fazla ilgi görmesi bu­nun en iyi örneklerinden biri.''

77

''Sayın Çağlayan’ın sorusuna ikinci cevap dezenflasyon programının TÜİK’in açıkladı­ğı manşet enflasyonu baz alarak oluşturulma­sıyla ilgili. Şu anda sıkı bir para politikası mı izliyoruz? TÜİK’in açıkladığı enflasyona ve TCMB’nin duyurularına göre evet, hepimizin hissettiği yüksek enflasyona göre hayır! Enf­lasyonda ne zaman bir düzelme göreceğiz? TÜİK ve Sayın Şimşek’e göre hemen, toplu­mun beklentilerine göre belki çok sonra…''