Keşfettiği sümbül türlerine annesi, oğlu ve yeğeninin adını verdi: Fatma, Pamir Yiğit ve Ceren

01 Kasım 2019 17:32

18

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde görevli öğretim üyesi Doç. Dr. İsmail Eker, Bolu’nun Abant ilçesi ile Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde keşfederek bilim literatürüne kazandırdığı 2 sümbül türüne oğlu Pamir Yiğit ile annesi Fatma ve yeğeni Ceren’in isimlerini verdi.

28

15 yıldır Türkiye’nin doğal sümbülleri üzerine çalışmalar yapan Abant İzzet Baysal Üniversitesi Biyoloji Bölümü Botanik Ana Bilim Dalı'nda görevli Doç. Dr. İsmail Eker, 2006 yılında Bolu Abant’ta, 2018 yılında da Adana Tufanbeyli’de 2 yeni sümbül türü keşfetti.

38

Türler dünyada başka örneklerinin bulunup bulunmadığının kontrolü için çevre ülkelerdeki floralarla da karşılaştırıldı.

48

Eker, Abant'ta keşfettiği sümbüle oğlu Pamir Yiğit'in, Adana'da keşfettiği sümbüle ise annesi Fatma ile yeğeni Ceren'in isimlerini verdi.

58

İsmail Eker, "Bazı türlerin yeni tür olması için çok kısa bir zaman da gerekebilir, uzun zaman da sürebilir. Bolu’da keşfettiğim türü 13 yılda ancak ispat edebildim. Bitkiler ülke floralarıyla da karşılaştırıldıktan sonra dünya üzerindeki tüm bilim adamlarının topladığı bitki örneklerinin saklandığı herbaryumda inceleniyor. Keşiflerimiz, alanımızda saygın bir dergi olan Phytotaxa’nın hakemleri tarafından tescil edilip yayınlanarak 'Muscari Pamiryigidii Eker (Yiğit Sümbülü)' ile Muscari Fatmacereniae Eker (Ceren Sümbülü) isimleriyle literatüre girmiş oldu. Daha önce 6 keşfim olmuştu. Bazı sümbül, lale ve yabani soğan türlerine bilim insanlarının veya o coğrafyanın isimlerini vermiştim ama bu sefer geçmişe ve geleceğe bir vefa, jest olsun diye böyle bir isimlendirme yaptım” diye konuştu.

68

Eker’in annesi Fatma Ak da oğlunun keşfettiği veya beğendiği bitkileri sürekli kendisine getirdiğini, yeni türleri de saksıda yetiştirmek için heyecanla beklediğini belirterek “Oğlumla gurur duyuyorum” dedi.

78

Keşfedilen son 2 sümbül ile Türkiye'deki sümbül türü 45'e yükseldi.

88