Eğitim

Eğitimde de günlük 'turkuaz tablo' isteniyor

10 Ocak 2021 21:02

T24 Haber Merkezi 

K12 olarak bilinen ve sayılarının 15 milyon olduğu raporlanan ilkokul-ortaokul ve lise devlet okulları öğrencilerinin eğitimsiz kalmaları sivil toplum kuruluşlarını harekete geçirdi.

Konunun ciddiyetine ve sadece 1 milyon canlı EBA yayın kapasitesine dikkat çeken sivil toplum, dernek ve komisyon başkanları “15 milyon çocukta 1 milyon çok düşük en az 5 milyon kapasite olmalı” derken, öğretmen ve öğrenciler için bilgisayar ve internetin eğlence ya da lüks aracı olmadığını, tersine bir eğitim aracı olduğunu belirten sivil toplum örgütleri “aynen bedava kitap dağıttığı gibi Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) bu konudaki maliyeti de karşılaması lazımdır” dediler. “Eğitimde Salgın Çözümleri” adını taşıyan inisiyatif şimdilerde siyasi partilerle görüşmeler yaparak soruna çözüm üretmeye çalışıyorlar.

İlk olarak İyi Parti ile yapılan toplantıya EMO Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Özdağ, Bilgisayar Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ezgi Ekiz, EMO Bilgi ve İletişim Teknolojileri Komisyonu Başkanı Ömür Yıldız, İyi Parti Ankara Milletvekili ve Eğitim Politikaları Başkanı Şenol Sunat, Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen) Genel Başkanı Prof. Dr. Nejla Kurul, Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (Eğitim-İş) Başkanı Orhan Yıldırım, Tüketici Birliği Federasyonu Başkanı Mehmet Bülent Deniz, Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği (Telkoder) Başkanı Halil Nadir Teberci, TÜBİDER Bilişim Sektörü Derneği Başkanı Rüştü Arseven, İyi Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Prof. Dr. Ümit Özlale, İyi Parti Eğitim Politikaları Başkan Yardımcıları Gülümser Birol ile İlim Özden, Danışman Mert Yavuz ve gazeteci-yazar Füsun Sarp Nebil katıldı.

Toplantıda, Covid-19 pandemi sürecinde okullardaki uzaktan eğitim sürecinin bilişim, altyapı ve eğitsel faktörlerini farklı açılardan değerlendiren sunumlar gerçekleştirildi. Soru ve yanıt bölümüyle yapılan tartışmalarda konu derinlemesine ele alındı. 

Öğretmenlerin ve öğrencilerin Cihaz ve İnternet Altyapıları (Bedava Kitap gibi) MEB Tarafından Karşılanmalıdır

Toplantıdan çıkan sonuçlar şöyle raporlandı;

 "Çocuklar ve gençlerin bilişsel, duyuşsal ve devinsel gelişiminde yüz yüze eğitim esastır. Gerekli önlemler alınarak okulların açılması çalışmalarına başlanmalıdır. Bununla birlikte pandemi koşullarında uzaktan eğitim, öğrencilerimizin eğitim ve iletişim hakkına erişiminde önemli bir kanal olmuştur. Ayrıca olağan zamanlarda da uzaktan eğitim, yüz yüze eğitimi destekleyen ve zenginleştiren bir yöntemdir. Ancak pandemi koşullarında hem öğrenciler hem de öğretmenler bilgisayar, tablet ve internet ağlarına erişimde büyük sorunlar yaşamaktadır. Öğretmenler ve öğrenciler için bilgisayar ve internet eğlence veya lüks değil, bir eğitim aracıdır, eğlence veya lüks değildir. Bu nedenle Bu nedenle hem öğrencilerimiz hem de öğretmenlerimiz bilişim teknolojileri ve ağlarını edinmek üzere desteklenmeli ve bu harcamalar pandemi koşullarında kamusal uzaktan eğitim hakkının bir gereği olarak Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından karşılanmalıdır."