Ev kadınları sosyal güvenliklerini nasıl sağlayabilir?

- A +

 

Ülkemizde ekonomik ve sosyal nedenlerle pek çok evli veya evlenmemiş kadının çalışmadığı/çalışamadığı veya işten ayrılmak durumunda kaldığı bilinen bir geçektir. 

Bugüne kadar da emeklilik dendiğinde hep erkekler yönünden konuya yaklaşılmış, evdeki annelerimizin, eşlerimizin, kız kardeşlerimizin,  kızlarımızın da yaşlılıklarında bir sosyal güvencelerinin olması gerektiği göz ardı edilmiştir. 

Oysa ki, geleneksel aile dayanışmasının her geçen gün zayıflamasına paralel olarak yaşlılık döneminde eve hem erkeğin, hem de kadının emekli aylığının girmesi ekonomik açıdan hayatın daha kolay geçmesi anlamına gelmektedir. 

Esasen, ev kadınlarının sosyal güvenliklerinin sağlanması konusunun ilgili bakanlıklar tarafından detaylı olarak ele alınıp, daha özel şartlarla (düşük prim, daha az prim gün sayısı) emeklilik haklarının düzenlenmesi gerektiği düşünülmekle birlikte bu yazı dizimizde, mevcut sosyal güvenlik mevzuatı çerçevesinde toplumumuzun önemli bir kesimi oluşturan ev kadınlarımızın sosyal güvenliklerinin (emeklilik, sağlık) nasıl sağlanabileceği konusu açıklanmaya çalışılacaktır.

 

Hiç çalışması bulunmayan genç ev kadınlarının emekliliği

 

Hiç çalışması bulunmayan ev kadınları, sosyal güvenliklerini Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) isteğe bağlı sigortalılığına prim ödeyerek sağlayabilirler. 

Ev kadınları, SGK isteğe bağlı sigortalılığı ilehem emeklilik hakkını elde edebilecekler, hem de gerek prim öderken, gerekse emekli olduktan sonra genel sağlık sigortası kapsamındaki tüm sağlık yardımlarından (hekim muayenesi, diş tedavisi, yurt içi ve yurtdışı tedavi, organ nakli, tüp bebek tedavisi, koruyucu hekimlik, ilaç, tıbbi protez vd) yararlanabileceklerdir. 

18 yaşını doldurmuş, Türkiye’de ikamet eden ve çalışmayan tüm ev kadınları (yabancı uyruklu olanlar dahil) SGK isteğe bağlı sigortalısı olabilirler. 

SGK isteğe bağlı sigortalısı olan kişiler her ay brüt asgari ücret ile brüt asgari ücretin 6,5 katı arasında kendileri tarafından seçilecekmatrah üzerinden % 32 oranında prim ödeyeceklerdir. 

2012 yılın ilk altı aylık dönemi için ödenmesi gereken en düşük isteğe bağlı sigorta primi tutarı aylık 283,68 TL, 2012 yılı ikinci altı aylık dönemi için de aylık 300,96.-TL’dir. 

SGK isteğe bağlı sigortalılığı yoluyla sosyal güvenliklerini sağlamak isteyen ev kadınlarının bir kereye mahsus olmak üzere“İsteğe Bağlı Sigorta Giriş Bildirgesini” ikamet ettikleriyerdeki SGK İl/Sosyal Güvenlik Merkezlerine vermeleri ve her ay primlerini anlaşmalı bankalara ödemeleri yeterlidir. 

İsteğe bağlı sigortaya prim ödeyen ev kadınları 1 ay prim ödedikten sonra da sağlık yardımlarından yararlanmaya başlayacaklardır.  

Emeklilik yönünden SGK isteğe bağlı sigortalılığına öden primler, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre Bağ-Kur kapsamında sayılmaktadır. Dolayısıyla,  SGK isteğe bağlı sigortalılığına prim ödeyen ev kadınları Bağ-Kur sigortalıları için öngörülen şartlarla emekli olabileceklerdir. 

Bu bağlamda, isteğe bağlı sigortalılığa 2012 yılından itibaren aralıksız prim ödeyen ev kadınları 2037 yılında 59 yaş ve 9000 prim ödeme gün sayısı şartlarını yerine getirerek emekli olabileceklerdir. 

Örneğin: Bugün 34 yaşında olan ev hanımı Fatma Hanım, ilk defa 2012 yılının Mart ayında isteğe bağlı sigortaya prim ödemeye başlaması durumunda emeklilik için gerekli olan yaş ve prim ödeme gün sayısını doldurduğu 2037 yılında SGK’dan emekli olabilecektir.

 Yarın: Hiç çalışması bulunmayan ileri yaştaki ev kadınlarının emekliliği

 

Okuyucu Yorumları