T24 Video

Türkiye'de öğrencilerin yüzde 74'ü okullardaki şiddetten, yüzde 38'si akran zorbalığından rahatsız

CSG Güvenli Okul Projesi kapsamında pek çok başlıkta yapılan araştırma sonuçları okullardaki güvenlik sorununu ortaya koydu. Araştırmadan elde edilen verilere göre Türkiye'de öğretmenlere göre okulların yüzde 62'sinde, öğrencilere göre ise okulların yüzde 74'ünde şiddet olayları yaşanıyor. Şiddetin sebepleri ise ailede yaşanan sorunlar ve aile içi şiddet ile okulun çevresinden kaynaklanan faktörler olarak sıralanıyor. Yine elde edilen verilere göre öğrencilerin yüzde 38'i akran zorbalığına uğradığını söylerken yüzde 22'si okullarda kendini güvende hissetmediğini belirtiyor.

14 Eylül 2018 16:45