REKLAMI GİZLE

Tüm dünyayı bağlayan teknoloji IoT nedir ve örnekleri nelerdir?

IoT teknolojisi nasıl çalışmaktadır?

- A +

ADVERTORIAL |

Öncelikle belirtmek gerekirse IoT, Internet of Things ifadesinin kısaltılmış halidir.

IoT Türkçe olarak, “Nesnelerin İnterneti” anlamına gelmektedir. Tam manasıyla da kelime anlamını yansıtmaktadır. Son yıllarda teknoloji dünyasında isminden en çok söz edilmeye başlayan alanların başında yer almaktadır.

Nesnelerin interneti yani IoT tarafındaki gelişmeler, 5G mobil iletişim teknolojisi ile birlikte de çok daha fazla gündeme gelecek.

Nesnelerin interneti nedir?

IoT açılımı sonrasında konunun daha net anlaşılması adına kısa bir açıklama yapmak gerekirse bu teknoloji, günlük hayattaki tüm nesnelerin internete bağlanabilme yeteneği anlamına gelmektedir.

Kablolu veya kablosuz olarka internete bağlanabilen ve iletişim kurma yeteneğine sahip tüm cihazlar, IoT yani nesnelerin interneti kategorisi altında sıralanmaktadır. Sahip olduğu genel tanımından dolayı günümüzdeki birçok mevcut örneği de nesnelerin internetinin birer parçası olarak tanımlamak mümkündür.

Hem mevcut olan ürünlerin bu kategoride yer almaya başlaması hem de doğrudan doğruya bu alan için özel ürünlerin geliştirmesi ile birlikte ekosistemde ciddi bir büyüme kaydedilmeye başlanmış oldu.

IoT teknolojisi nasıl çalışmaktadır?

Aslına bakılırsa çalışma prensibi son derece basittir ve bu teknoloji en küçük cihazlara bile kolaylıkla uygulanabilir.

Nesnelerin interneti, mobil yahut sahip internet altyapısına ile iletişim kurabilen cihazları tarif eder. İnternet üzerinden çalışma şekli ve veri transferi başta olmak üzere benzer işlevleri yerine getiren otonom yahut manuel ürünler, bu kapsamda yer alır.

Nitekim çalışma prensibi, analiz yapam ve internet üzerinden iletişim kurma üzerinde şekillenmektedir. Sabit veyha hareketli bir obje, herhangi bir işlem için internet üzerinden iletişim kurar ve bu iletişim doğrulsunda aksiyonlar alır.

Nitekim çalışma prensibi de tamamıyla internet iletişimi üzerine kurulmaktadır.

Örneğin internete bağlı olan bir kamera, elde ettiği görüntüleri herhangi farklı bir noktaya iletebiliyorsa, IoT gereksinimlerini de belli oranda karşılamış ve bu kategoride yer almış olur.

Bu süreci de üç basit adım ile ifade etmek mümkündür.

  1. Herhangi bir işlevi yerine getiren nesnenin hazırlanması
  2. Bu nesnenin daimi olarak internet bağlantısı kurabilmesi
  3. Nesnenin işlevine göre internet üzerinden veri akışının sağlanması

Nesnelerin interneti-IoT örnekleri ve kullanım alanları nelerdir?

IoT konusunda çok geniş bir ürün yelpazersi bulunmaktadır. Daha önce de ifade edildiği gibi internet üzerinden haberleşme yeteneğine sahip tüm cihazların bu kategoride yer alabiliyor olması, birçok farklı örneğin de bir süredir günlük yaşamda kullanılmaya başlandığı anlamına geliyor.

Nesnelerin interneti örnekleri, hemen her alanda kendini gösterebilmektedir. Hem çalışma prensibinin basit olması hem de nerede ise tüm sektörlerde kullanılabilmesi sebebi ile çok çeşitli örnekler ile karşılaşılabilir.

Elbette ki öne çıkan sektörler de bulunmaktadır. Bu sektörler arasında başlıca olanları ise şu şekildedir:

  • Çevre
  • Enerji
  • Ulaşım
  • Sağlık
  • Tarım
  • Günlük kullanım

Bu bağlıca sektörler için hazırlanmış, sayısız IoT örneği de bulunmaktadır. Tüm bu maddeleri, tek tek açıklayarak daha net bir açıklama yapmak mümkün olacaktır.

IoT ve çevre

Çevre konusunda nesnelerin internetinin sağladıkları, daha çok önlem almak ve sorun tespiti üzerine şekillenmektedir.

İnternete bağlı cihazlarile birlikte deniz kirliliğinden orman yangınlarının kontrolüne kadar birçok konuda önlem alma ve müdehale etme imkanı sunulabiliyor.

Örneğin ormanlara yerleştirilebilecek çeşitli ürünler, sensörler ile elde ettiği bilgileri anlık olarak belirli bir merkez ile paylaşabilir. Herhangi bir olumsuzluk ya da yangın durumunda, çok kısa ve güvenilir bir şekilde müdehale gerçekleştirilebilir.

Öte yandan tarım alanında da başta sulama olmak üzere birçok ihtiyaç, uzaktan kontrol edilebilen IoT ürünleri ile daha verimli bir şekilde gerçekleştirilebilir.

IoT ve enerji sistemleri

Enerji ve enerji sistemleri konusunda da bu teknoloji kendini en çok gösteren alanlar arasında yer almaktadır.

Enerji kaybının önlemlesi noktasında uzaktan kontrol edilebilen enerji sistemleri bir yana, mevcut sistemlerin daha iyi kullanımabilmesine imkan sağlaması ile daha verimli ürünler ile karşılaşmak mümkün olacaktır.

Hem ev hem de açık alanlardaki aydınlatma sistemlerinden temizlik sistemlerine kadar enerji verimliliğini artıracak ürünler, IoT çatısı altında bir araya gelmektedir.

IoT ve ulaşım

Nesnelerin interneti belki de en çok ulaşım ve trafik sistemleri konusunda kendini gösteriyor olacak. Hem ulaşım araçları hem de trafik araçlarının internete bağlı ve eş zamanlı çalışabilir hale gelmeleri, mevcut durumdaki birçok problemi de önleyebilecektir.

Elbette ki bu süreçte eş zamanlı ve tümleşik yapı  çok daha önemli bir hale gelmektedir. Merkez sistem ve birbirleri ile iletişim kuracak olan trafik unsurları, ciddi bir verimlilik ile sonuçlanacaktır.

IoT ve sağlık sektörü

Dünyadaki en önemli sektörler arasında belki de ilk sıralarda yer alan sağlık, nesnelerin internetinin dahil olacağı bağlıca alanlar arasında da yer alıyor.

Hali hazırda üzerinde yapılan çalışmalar ile birlikte yeni yeni örnekler de kendini göstermeye başladı. Bu süteçte hasta takibinden teşhis konulmasına ve asistan görevlerine kadar birçok noktada, nesnelerin interneti kapsamında yer alan ürünler kendini göstermeye başlayacak.

Bilhassa da yapay zeka ile IoT teknolojisi kesişmeye başladığında, sağlık sektöründe çok ciddat çeken gelişmeler kaydedilmeye başlanmış olacaktır.

Lakin hassas bir sektör olmasından dolayı, bu alandaki gelişmelerin çok daha titizlikle yürütüleceği ve aktif kullanıma çok daha geç gireceğini söylemek, en azından içinde bulunduğumuz dönem içerisinde yanlış olmayacaktır.

IoT ve tarım alanı

Tarım sektörü de nesnelerin interneti örnekleri ile en çok müdahil olunacak alanlar arasında yer alıyor.

Sulama sistemlerinden ilaçlama sistemlerine ve ürün takiplerinden ürün sevkiyatlarına kadar birçok adımda, yeni teknolojinin nimetleri ile karşılaşmak mümkün olacaktır.

Uzaktan kontrol edilebilen sulama sistemleri, ilaçlama sistemleri ve sevkiyat sistemleri, verimlilik anlamında ciddi bir gelişme kaydedilmesine vesile olacaktır.

IoT ve günlük yaşam

Son tüketici için nesnelerin internetinin en somut örnekleri, elbette ki gündelik hayat içerisinde kendini göstermeye başlıyor olacak ve hali hazırda da birçok örnek ile karşılaşmak mümkün.

Akıllı ev konsepti ile birlikte günlük yaşama dahil olan IoT ürünleri; tüm ev eşyalarını ve kapıdan klimaya kadar tüm bileşenleri kapsıyor. Uzaktan yönetilebilen beyaz eşyalar, kapılar ve pencerelere ek olarak otomatik sipariş veren buzdolaplarına kadar birçok farklı örnek, nesnelerin interneti ve akıllı ev konsepti ile birlikte günlük yaşama dahil olacak.

Akıllara gelen tüm ürünlerin birer akıllı cihaz haline gelmesi ve internet üzerindeniletişim kurabiliyor yahut otonom şekilde işlev gösterebiliyor olması, vakit kazanımı ve yaşam kalitesi artışı olarak geri dönecek gibi görünüyor.

Lakin böyle bir senaryoda olumsuzluklar da yok değil. Öyle ki akıllı evlerin çok ciddi güvenlik sorunlarını meydana getirebileceğine dair birçok farklı endişe yer alıyor. Siber güvenlik konusunun internet ile birlikte çok daha farklı noktalara ulaştığı hesaba katıldığında, tüm bu endişelerin ne derece yerinde olup olmadığı, ilerleyen yıllarda somut örnekler ile gün yüzüne çıkmaya başlayacaktır.

Nesnelerin interneti günvelik konusunda da çeşitli sorunları beraberinde getirebilir!

Nesnelerin interneti yani Internet of Things teknolojisi ile birlikte elbette ki güncelik yaşamda verimlilik artıcarak birçok farklı ürün kendini gösteriyor olacaktır. Ancak günvelik tarafında da bir o kadar farklı sorunlar ile karşılaşmak mümkün olacaktır.

Bu noktada Haber Tekno tarafından yayınlanan bir makalede, birçok önemli analizlere yer verilmiş ve somut örnekler sunulmuştur: Nesnelerin İnterneti, Büyük Güvenlik Sorunları Yaşatabilir!

Bilindiği gibi internete bağlı olan tüm ürünler, aslında işlevi gereği uzaktan erişilebilir oldukları anlamına gelmektedir. Daha önce gündelik hayattaki IoT etkinleri bölümünde de ifade edildiği gibi birçok cihaz, doğrudan internet ile kontrol edilebiliyor ve erişilebiliyor.

Bu durum yaşam kalitesini artıracak bir adım olarak değerlendirilmektedir. Ancak farklı bir açıdan bakıldığı vakit ise çok da büyük bir güvenlik sorunu anlamına gelmektedir.

Anahtarsız kilitler, uzaktan kontrol edilebilen ev eşyaları, güvenlik kameralı ve diğer güvenlik sistemleri gibi pek çok ürün, aslında çok ciddi sorunları da beraberinde getirilebilir.

Kötü niyetli kimseler tarafından müdehale edilen bu ürünler, güvenlik ve kolaylık sağlamaktan daha çok tam bir casus haline de gelebiliyor. Elbette ki bu noktada firmalar tarafından önlemler de alınmaya çalışılacaktır. Ancak geçmişte yaşanan bir örnek, durumun ne derece büyük bir sorun anlamına gelidiğini de gözler önüne sermeyi başarmıştı.

Güvenlik kameraları başta olmak üzere birçok IoT kapsamında yer alan ürünün DdoS saldırıları kapsamında kullanılması ile dev bir DNS saldırısını yapılması, güvenlik konusunu farklı bir yönü ile yeniden gündeme getirmişti.

Kullanıcıların bu cihazlar üstünde çok da aktif bir rol üstlenememesi, manuel müdalaleleri de engellemiş oluyor. Akıllı ev konsepti ile birlikte özel hayatın emanet edildiği bu sistemler, büyük sorunlar da ortaya çıkartabilir. Ünlü yıldız Pierce Brosnan’ın başrolünü üstlendiği 2016 yapımı “I.T” isimli bir sinema filminde, tam manasıyla bir akıllı eve sahip olmanın, aslında önüne geçilemez pek çok kişisel güvenlik sorununu da ortaya çıkardığına dair çarpıcı örnekler gösterilmişti.

Söz konusu filmdeki senaryoların şimdilerde bile ciddi anlamda günlük yaşama dahil olmaya başlaması düşünüldüğünde, aslında akıllı e konseptini var eden nesnelerin internetinin ne derece sorunlu bir süreç ortaya çıkartabileceği de kimi dönemlerde gündeme geliyor.

5G ile birlikte nesnelerin interneti farklı bir boyuta geçecek!

2020 ve hemen öncesinde farlı bölgelerde kullanıma başlanması planlanan 5G mobil iletişim teknolojisi, bilindiği gibi en çok mobil internet tarafından farklılık getirecek. Çok ciddi bir düşüş yaşayacak olan gecikme süreleri yani ping değerleri, internet üzerinden kontrol edilkebilecek cihazların da önünü açabilecek.

Öyle ki uzaktan ameliyat yapmak gibi anlık tepkiler gerektiren uygılamarın bile 5G ile birlikte gerçeğe dönüştürülebileceği konusunda açıklamalar gündeme geliyor. Bununla beraber otonom araçlar da ciddi bir ivme kazanacak ve 5G’nin diğer IoT cihazlarının üstündeki olumlu etkisi, daha önce hiç olmadığı kadar verimli ürünlerin önünü açıyor olacak.

Otonom sistemlerin de önemli bir bölümünü oluturacak olan 5G teknolojisi, akıllı ürünlerin de önünü açacak olan en önemli gelişmeler arasında yer alacak ve nesnelerin interneti uygulamaları, çok daha çeşitli hale gelecek.

Akademik tarafta da sık sık nesnelerin interneti sunum konuları arasında yer alıyor ve nesnerin interneti makale örnekleri ile gelişim göstermeye devam ediyor.

Nesnelerin interneti örnekler ile günden güne daha fazla yer tutmaya devam ederken, bu konuda mobil teknoloji firmları da çalışmalarına hız katıyor olacak.

Toplarmaka gerekirse “Internet of Things-Nesnelerin İnterneti nedir?” sorusu ile ilgili bilgilere ek olarak örnekler ve kullanım alanları ile ilgili güncel detayları bir araya getirmiş olduk. İlerleyen dönemlerde firmaların çalışmaları ve ürünleri, incelemeler ve haberler ile gündeme gelmeye devam edecektir.

Oluşturacağı ekonomi ile akıllı telefonlardan sonra en büyük pazar payına doğru gideceği analizleri gelmeye devam ederken, üreticilerin çalışmaları da çok daha ciddi bir seviyeye çıkacaktır.