REKLAMI GİZLE

TMMOB'a '12 Eylül' darbesi; Kimya Mühendisleri Odası yönetimine yargı kararıyla son verildi

"Hiçbir güç veya makam, KMO’yu kimlerin yöneteceğine karar verme yetkisine sahip değildir"

- A +

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın denetimini kabul etmediği gerekçesiyle Kimya Mühendisleri Odası (KMO) Yönetim Kurulu üyelerinin görevine mahkeme kararı ile son verildi. Bakanlığın 12 Eylül 1980 askeri darbesinin ardından TMMOB Yasası’na eklenen “İhtisas dallarına göre Odalar üzerinde ilgili bakanlıklarca idari ve mali denetim yapılır” hükmünü gerekçe göstererek KMO'yu denetleme isteği Oda tarafından reddedilince iş yargıya taşınmıştı.

KMO, Bakanlığın Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığı’nı görevlendirerek yapmak istediği işlemin Anayasa’nın 135’inci Maddesi’ndeki “Meslek kuruluşları üzerinde Devletin idari ve mali denetimine ilişkin kurallar kanunla düzenlenir” hükmüne aykırı olduğunu ifade ediyordu. TMMOB Kanunu'nun Ek 3. Maddesi’nin Anayasa’nın belirttiği şekilde idari ve mali denetime ilişkin kuralları düzenlemediğini belirterek Bakanlığın denetim isteğini geri çeviren yönetim, Bakanlık tarafından istenen 12 belgeyi resmi web sitesinde yayımladı.

Bunun üzerine bakanlık KMO Yönetim Kurulu’nun görevden alınması istemiyle dava açtı. Davanın karar duruşması dün Dışkapı Adliyesi 24’üncü Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görüldü. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın talebi üzerine açılan davada mahkeme, KMO Yönetim Kurulu’nun görevine son verilmesine, oda seçimlerinin oda ana yönetmeliğine göre yenilenmesine karar verdi.

"Bakanlığın amacı özerkliği bitirmek"

Birgün'den Burcu Cansu'nun haberine göre; TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, bu kararın hukuksuzluğunun altını çizerek, şunları söyledi:
“KMO’ya dava açılmasına neden olan yasal düzenleme, 12 Eylül darbecilerinin, birliğimizin demokratik işleyişine müdahale edebilmek için TMMOB Yasası’na eklediği bir maddedir. 35 yıldır hiç uygulanmayan bu madde, darbelerle hesaplaşmakla övünen AKP döneminde uygulanmak istenmiştir. Bununla da yetinilmemiş, yine her defasında millet iradesinden dem vuran AKP, darbe hukuku karşısında TMMOB’nin demokratik değerlerini savunan KMO’nun seçilmiş Yönetim Kurulu üyelerini görevden almıştır.

Öncelikle bilinmelidir ki Bakanlığın odalarımızı denetlemeye yönelik talebi Anayasa’nın 135. Maddesi’ne aykırıdır. TMMOB ve bağlı odalar 6235 sayılı yasayla kurulmuş ve Anayasa’nın 135. Maddesi’ne göre kamu kurumu niteliğinde meslek örgütü olduklarından dolayı iş ve işlemlerini ilgili yasa ve yönetmelikler kapsamında gerçekleştirirler. Birliğimiz ve üye odalarımızın tüm faaliyetleri, etkinlikleri, işlemleri TMMOB Yasası, Odalarımızın faaliyetlerinin yasa ve yönetmeliklere uygunluğu, genel kurullarımızda seçilen denetleme kurulları tarafından düzenli olarak yapılmaktadır. TMMOB AKP’nin değil, halkın örgütüdür. Bilsinler ki TMMOB susmaz. Bakanlığın amacı; denetim yapmak değil, denetim yoluyla TMMOB’nin özerk yapısını ortadan kaldırmak, TMMOB’yi baskı altına alarak susturmaktır.”

"Görevimizin başındayız"

KMO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Uğurlu da “Karar henüz kesinleşmemiştir. Karara karşı istinaf ve temyiz yollarına başvurulacaktır. Mahkeme kararı, niteliği itibariyle kesinleşmedikçe icra olunamayacak kararlardan olduğu için karar kesinleşene kadar 45. Dönem Oda Yönetim Kurulu görevinin başındadır. Oda Yönetim Kurulu seçimleri olağan şekilde 2018 yılı Nisan ayında gerçekleşecektir” dedi.

KMO’nun organlarına kimlerin seçileceğine sadece kimya mühendislerinin karar verebileceğine değinen Uğurlu, şunları kaydetti:

“Kimya mühendislerinin özgür iradeleri dışındaki hiçbir güç veya makam, KMO’yu kimlerin yöneteceğine karar verme yetkisine sahip değildir. Mahkemenin kararı hukuka aykırıdır. İstinaf veya temyiz incelemesinde bu hususun açıklığa kavuşmasını bekliyoruz. Odamız, üzerine düşen bütün sorumluluklarını yerine getirmiştir. Yaklaşık 10-15 gün içerisinde gerekçeli karar açıklanacak sonrasında da itirazlarımızı yapacağız. Karar kesinleşene kadar görevimizin başında olacağız. Sonrasında da olağan genel kurula gidilerek yeni yönetim kurulu belirlenecek.”