REKLAMI GİZLE

Merak et, Hayal et, Keşfet: Çocuklarımıza ayakları yere basmayacak hayaller kurdurmalı

Filantropi Semineri’nin 10’uncusu Sabancı Center’da düzenlendi

- A +

Sabancı Vakfı’nın düzenlediği Filantropi Semineri’nin 10’uncusu Sabancı Center’da yapıldı. Hayırseverlik alanındaki gelişmeleri gündeme getirme amacıyla, ‘‘Eğitimde Yeni Yaklaşımlar: Merak Et, Hayal Et, Keşfet’’ başlığıyla düzenlenen seminerde yeni nesil öğrenme modelleri üzerine çalışmalar yapan Paul Collard ve akademisyen Selçuk Şirin konuk oldu. Seminerde Creativity, Culture and Education (Yaratıcılık, Kültür ve Eğitim) Vakfı’nın kurucusu Paul Collard ve New York Üniversitesi Öğretim Görevlisi Selçuk Şirin, 21’inci yüzyıl becerileriyle donanmış, hayal eden, merak eden ve keşfeden nesiller yetiştirmenin ipuçlarını ve kendi deneyimlerini paylaştı. Selçuk Şirin, konuşmasında "Çocuklarımıza ayakları yere basmayacak hayaller kurdurmalı; hayal etmelerini destekleyecek bir eğitim vermeliyiz" dedi. Selçuk Şirin'den sonra söz alan Paul Collard da da "Bugün eğitim gören öğrencilerin yüzde 60’ının gelecekte yapacakları mesleklerin henüz icat edilmediğini düşündüğümüzde, onları geleceğe hazırlamak ancak böyle bir eğitimle mümkün hale geliyor" diye konuştu.


Güler Sabancı: Eğitimi çocukların özgüvenini ve yaratıcılığını köreltmeden geliştirmek gerek


Selçuk Şirin: Teknolojiyle birlikte eğitimde
yeni bir yarış başlıyor

Eğitim alanında yenilikleri toplumsal ihtiyaçlarla birleştiren çözümler üreten Selçuk Şirin, “21’inci yüzyılda ihtiyaçların değişmesiyle birlikte eğitimde de yeni bir yarış, yeni bir rekabet başlıyor. Bugün İngiltere neredeyse, biz de aynı noktadayız. Önemli olan teknolojiyle gelen fırsatı kullanmak ve eğitimi buna göre yeniden tasarlamak. Türkiye’nin kişi başı milli gelirini, yaşam ve eğitim kalitesini artırmanın sırrı burada yatıyor. Çocuklarımıza ayakları yere basmayacak hayaller kurdurmalı; hayal etmelerini destekleyecek bir eğitim vermeliyiz.”

Collard: Öğrencilerin yüzde 60’ının gelecekte yapacakları meslekler henüz icat edilmedi

Kültüre ve eğitime erişimi artırmak, eğitimin kalitesini geliştirmek üzere programlar tasarlayan Paul Collard, “Her 3 işverenden 1’i ihtiyacı olan donanıma sahip çalışanları bulamadığını söylüyor. Ancak bir yandan da iş arayan gençler iş bulamıyor. Arz-talep arasındaki bu dengesizliği ortadan kaldırmak için çocuklara ‘yaratıcı zihin alışkanlıkları’ kazandırmak; merak etmelerini, ısrarcı olmalarını, hayal etmelerini, disiplinli olmalarını ve ekip çalışmasına yatkınlık kazanmalarını teşvik etmek gerekiyor. Bugün eğitim gören öğrencilerin yüzde 60’ının gelecekte yapacakları mesleklerin henüz icat edilmediğini düşündüğümüzde, onları geleceğe hazırlamak ancak böyle bir eğitimle mümkün hale geliyor ”