REKLAMI GİZLE

İmam hatibe gitmek istemeyen öğrenci ne yapacak?

"Yeni sistemde öğrenciye 3 meslek lisesi, 3 imam hatip, 3 tane de Anadolu lisesi sunacağız"

- A +

Milli Eğitim Müsteşarı Yusuf Tekin, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın talebi üzerine  Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınavının kaldırılarak yerine getirilen yeni sınav sistemine ilişkin açıklamada bulundu. Yeni sistemine göre sınav tercihlerinde öğrencilerin imam hatip tercih etme zorunluluğunun olmadığını söyleyerek "Öğrenci, 'Ben bu okullara gidemiyorum ama meslek lisesini veya imam hatibi de istemiyorum' dediğinde ona, 'Mahal­lendeki en yakın okula seni gönderme seçeneğinden uzaklaşmış oluyoruz. Biz seni boş kontenjanın olduğu, ter­cih ettiğin okul türünden bir okula gön­dereceğiz. Bu seçeneği istiyor musun?' diyeceğiz. İstiyorlarsa başka bir okula gidecek" dedi.

Habertürk'ten Kübra Par'ın sorularını yanıtlayan Milli Eğitim Müsteşarı Yusuf Tekin'in açıklamalarının ilgili bölümü şöyle:

"Mecburen imam hatibe gitmek zorunda kalmayacaklar"

Gelelim sınavsız yerleştirmelere yani yüzde 90’ı ilgilendiren bölüme... “Evine en yakın okul” diyorsunuz ama Türkiye’deki okulların nitelikleri bir­biriyle eşdeğer değil. Türkiye’nin ücra kasabasındaki bir okulun kali­tesiyle, merkezde büyükşehirde olan bir okulun kalitesi eşit değil. Çocuklar mahalledeki okula giderse eğitimde fırsat eşitliğini nasıl sağlayacaksınız?

Eskisinde nasıl eşitleniyordu? Ana­dolu’nun ücra köşesindeki bir öğrenci, merkezdeki bir okula geliyordu. Bu sefer o okulların kalitesini artıracak, çabası ve gayretiyle o okullarda eğitim orta­mını daha nitelikli hale getirecek öğren­ciler başka okullara gidiyorlardı ve fırsat eşitliği açısından asıl büyük handikap burada ortaya çıkıyordu. Diğer okullar sınavda hep başarısız olduğu için orada mahkûm olan çocuklar vardı. Bu daha büyük bir fırsat eşitsizliği ortaya çıkarı­yordu.

Bir okulun niteliğini artıran, ora­daki öğrencilerin kalitesi midir, yoksa öğretmenlerin kalitesi mi?

Bakanlık olarak öğretmenlerin hem akademik hem pedagojik açıdan nite­liklerini geliştirmek için bir sürü tedbir hazırladık. Öğretmen strateji belgesini, öğretmen yeterlilik belgesini çıkardık. Öğretmenlerimizin eksik oldukları alanları tespit edip, o alanlarla ilgili öğretmenle­rimize hizmet eğitimi yapacak bir meka­nizma geliştirdik. Bu yıl itibarıyla hepsi başladı. Fakat öğretmenlerimizin eksikle­rini giderip onları daha verimli hale geti­recek bir sistem kurgularken karşımıza, “Bu civardaki öğrencilerin tamamı başka okula gitmiş, kötüleri burada kalmış” gibi bir söylem çıktı. Öğretmenleri geliş­tirecek sistemin yürümesi için sınıfta da homojen yapının dağılması gerekiyor.

Sınava girmeyen ya da sınavda başarısız olan öğrenciler kaç tercih yapabilecek?

Öğrenci arkadaşlarımıza her okul türünden en az 3 tane tercih etme imkânı tanıyacağız. Anadolu liselerimiz, mes­leki ve teknik eğitim kurumlarımız, bir de imam hatip liselerimiz var. Öğrenciye her okul türünden minimum 3 tane ter­cih sunacağız.

Yani 3 tane meslek lisesi, 3 tane imam hatip, 3 tane de Anadolu lisesi sunacaksınız.

Evet. Dolayısıyla, çocuk bu 9 okuldan 5 tanesini seçecek. Herhangi bir öğren­cinin hangi okula kayıt yapacağını değer­lendirirken okuduğu ortaokul ve yaşadığı ev olarak iki tane kriterimiz olacak. İki arkadaş aynı binada oturuyorlar; bu sefer okudukları ortaokullara bakacağız.

Aileler şimdiden iyi okullara yakın yerlere taşınma çabası içinde­ler, bu yeni eşitsizlikler doğurmaya­cak mı?

Biz henüz sınavla alacak okul tercih­lerini açıklamadık, emlak piyasası nasıl etkilenmiş oluyor? Şu anda ilkokul ve ortaokullarda da aynı sistem var. Veli­lere “Senin çocuğun mahallene en yakın şu 3 okuldan bir tanesine gidebilecek” alternatifini sunduğum zaman bu hareket kendiliğinden ortadan kalkacak. Veliye tek bir okul sunsak, dediğinizi kabul ede­rim.

Ama 9’da 5 şans veriyorsunuz. O okulların da belli kontenjanları var. Kontenjanlar dolduğu için mecburen imam hatibe veya mecburen meslek lisesine gitme durumu olmayacak mı?

Hayır, olmayacak. Tercih ekranı­nın altında başka seçenekler de olacak. Öğrenci, “Ben bu okullara gidemiyorum ama meslek lisesini veya imam hatibi de istemiyorum” dediğinde ona, “Mahal­lendeki en yakın okula seni gönderme seçeneğinden uzaklaşmış oluyoruz. Biz seni boş kontenjanın olduğu, ter­cih ettiğin okul türünden bir okula gön­dereceğiz. Bu seçeneği istiyor musun?” diyeceğiz. İstiyorlarsa başka bir okula gidecek.

Bu ikinci aşamada mı olacak?

Hayır, bunlar aynı ekranda olacak. 5’i doldurdu veya dolduramadı, altta başka bir seçenek olarak bu çıkacak. Kurgu­ladığımız tercih ekranında çocuğun kar­şısına 3 şey çıkacak. Sınava giren veya sınava girip yerleşemeyen çocuğun kar­şısına 2 ekran daha çıkıyor. Bir tanesi boş kontenjanın olduğu, öğrencinin iste­diği okula gitme seçeneği olacak. Aile­sinden uzaklaşmayı kabul eden çocuklar için pansiyonlu okullar seçeneği ortaya çıkacak. Bunu kabul eden çocuğun kar­şısına bir sayfa daha çıkacak ve bura­dan 5 okul daha seçebilecek.